4. kolo GAMA 2 (2021)

Co potřebujete vědět o programu GAMA 2? • Program GAMA 2 Technologické agentury ČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření konceptu. Podpora není určena na základní výzkum.

 • Univerzita Karlova získala dotaci ve výši 16 112 000 Kč pro roky 2020–2022 (včetně administrace), kterou postupně rozdělí mezi dílčí projekty realizované na jednotlivých pracovištích UK. V dubnu 2020 byla dotace navýšena o 8 026 850 Kč na 4 projekty řešící problematiku COVID-19.

 • Snahou UK je podpořit velmi kvalitní projekty s výsledky vhodnými pro potenciální komerční využití. Nejedná se o kvantitu výsledků, výše podpory na dílčí projekt není omezena.

 • Celkovou koordinaci a administraci projektu „Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově II“ zajišťuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Za realizaci konkrétních dílčích projektů nesou odpovědnost přímo fakulty, na nichž se nacházejí pracoviště zapojená do projektu.

 • O přidělení podpory dílčím projektům rozhoduje rektor UK na základě hodnocení a doporučení Rady pro komercializaci UK

Pro koho je program Gama 2 určen?

Podpora je určena zaměstnancům a studentům z pracovišť UK pro projekty na ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Jaká je výše podpory?

Je doporučena v rozsahu 200 – 800 tis. Kč na dílčí projekt. Maximální výše podpory není omezena.

Jaká je doba realizace?

Je doporučena v rozsahu nejdéle do 12/2022.

Jaké jsou způsobilé náklady?

 • osobní náklady (max. 40%)

 • náklady na subdodávky (max. 20%)

 • ostatní náklady (např. ochrana duševního vlastnictví, materiál, cestovné, služby)

 • nepřímé náklady (max. 25%)

Co musí obsahovat kompletní žádost?

 1. Formulář dílčího projektu

 2. Povinnou konzultaci dílčího projektu s týmem CPPT/CUIP

 3. Osobní prezentaci dílčího projektu před členy Rady pro komercializaci UK

Chcete se zúčastnit? Postup je následující:

 1. Seznamte se se závaznými dokumenty.

 2. Do 31. 5. 2021 do 12 hod. zašlete anotaci svého záměru na email a domluvte si termín/čas povinné konzultace (1. a 2. 6. 2021), která je zásadní pro správné vyplnění formuláře dílčího projektu. Prosíme, nenechávejte domluvu na poslední chvíli.

 3. Absolvujte konzultaci dílčího projektu s týmem CPPT/CUIP.

 4. Projednejte záměr na své fakultě dle interních pravidel fakulty.

 5. Do 11. 6. 2021 zašlete na email ke kontrole kompletní draft projektové žádosti.

 6. Odešlete kompletně vyplněný formulář dílčího projektu (do 16. 6. 2021 do 16 hod.) v elektronické podobě na email .

 7. Absolvujete prezentaci záměru před Radou pro komercializaci v termínu 24. 6. 2021.

Jaký je HARMONOGRAM soutěže?

17. 5. 2021

Vyhlášení 4. kola interního výběrového řízení

do 31. 5. 2021

12 hod.

Zaslat anotaci záměru na email a domluvit si povinnou konzultaci v termínu 1. nebo 2. 6. 2021

1. a 2. 6. 2021

Konzultovat dílčí projekt (podmínka účasti v soutěži)

do 11. 6. 2021

Zaslat draft projektové žádosti ke kontrole na email

16. 6. 2021

16 hod.


Termín pro podání projektů do 4. kola interního výběrového řízení na email (podmínkou je předchozí konzultace s CPPT/CUIP)

24. 6. 2021

16 hod


Osobní prezentace dílčích projektů - prezentace před členy Rady pro komercializaci UK (v případě příznivé epidemiologické situace naživo)

červenec 2021

Výsledky 4. kola interního výběrového řízení

září 2021

Začátek realizace podpořených dílčích projektů

Kontaktní osoby:

Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

Tel.: +420 776 007 130

Mail:Poslední změna: 14. květen 2021 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám