• Vzdělávání

Vzdělávání

Rozvíjejte se v oblasti podnikavosti! ► Kurzy zaštiťované CPPT jsou určené pro studenty, doktorandy, vědce i další zaměstnance Univerzity Karlovy, stejně jako pro širokou veřejnost v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV). ► Více o koncepci našeho vzdělávání najdete ZDE.


Období pro zápis kurzů v SIS pro ZS 2022/2023 je od 15. 9. do 9. 10. 2022.

Pro kurz Živá laboratoř spolupráce je zápis prodloužen do 16. 10. 2022,

pro kurz Inovační laboratoř: Rozjeď projekt do 21. 10. 2022.


V ZS 2022/23 si můžete zapsat kurzy:


Harmonogram akademického roku 2022/2023 Univerzity Karlovy.


MSI1 – Management vědy a inovací

► Kód TVOL0002, 2 kredity

Jednosemestrální kurz je zaměřený na oblast inovací a problematiku uplatnění výsledků výzkumu v praxi.

Kurz probíhá prezenčně v ZS i LS

Specialist skills


Naučte se aktivně hledat uplatnění pro výsledky svého výzkumu nebo studia. Kurz představí, jak je možné lépe odhadovat budoucí společenské trendy a jak přemýšlet inovativně. Získáte také vhled do procesu společenskovědního i technologického transferu (přenosu vědy do praxe) včetně ochrany duševního vlastnictví. ► VÍCE

Inovační laboratoř: Rozjeď projekt

► Kód TVOL0006, 4 kreditů

► Kurz probíhá v ZS i LS v Kampusu Hybernská (popř. online)

Core skills


Praktický projektový seminář je určený pro všechny studenty Univerzity Karlovy. V Inovační laboratoři zažijete proces vytváření nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci. A třeba se povede projekt i přivést k životu. V rámci kurzu je možné se věnovat také podcastům. Garantem kurzu je Jan Veselý. ► VÍCE


Živá laboratoř spolupráce

► Kód TVOL0019, 4 kredity

► Kurz probíhá v ZS i LS v Kampusu Hybernská

Core skills


Praktický kurz, v rámci kterého zažijete spolupráci na reálném společensky užitečném projektu. Získáte i teoretické základy self-managementu, týmové práce a spolupráce v organizaci, které si budete moct hned vyzkoušet na přípravě eventu v Kampusu Hybernská. Garantkou kurzu je Kateřina Jiřinová ► VÍCE


Map the System – Zmapuj systém a nastartuj změnu

► Kód TVOL0015, 6 kredity

► Dvousemestrální kurz, začíná v ZS 2022, atestace v LS 2023

Core skills

► Kompletní informace o soutěži Map the System na webu mapthesystem.cuni.cz


Celoroční projektový kurz Vám poskytne nástroje a koncepty, které Vám pomohou podívat se na Vámi zvolený společenský nebo environmentální problém do hloubky - optikou systémového myšelní, které může posloužit jako základ pro reálnou změnu ve společnosti. Součástí kurzu je účast v soutěži Map the System.► VÍCE


Project management - e-learning

► Kód TVOL0012, 2 kredity

► Online e-learningový kurz v angličtině

► Kurz je přístupný i pro nezapsané studenty a veřejnost na platformě MOOC

Core skills


► VÍCE


Social Innovation - e-learning

► Kód TVOL0013, 2 kredity

► Online e-learningový kurz v angličtině

► Kurz je přístupný i pro nezapsané studenty a veřejnost na platformě MOOC

Specialist skills


► VÍCE


Innovation in the Business Context - e-learning

► Kód TVOL0014, 2 kredity

► Online e-learningový kurz v angličtině

► Kurz je přístupný i pro nezapsané studenty a veřejnost na platformě MOOC

Specialist skills


► VÍCE


Násilí v blízkých vztazích

► Kód TVOL0009, 2 kredity

► Kurz probíhá v ZS

Specialist skills


Kurz je koncipován jako interdisciplinární úvod do závažného a celospolečnenského tématu násilí v blízkých vztazích. Zahrnuje teoretické i praktické informace z oborů psychologiesociální prácepráva a sociologie. Praktická část je zaměřena na práci s konkrétními anonymizovaným kazuistikami. Předmět je určený pro studenty napříč fakultami a obory UK. ► VÍCE


Svět farmaceutického průmyslu

► Kód TVOL0005, 2 kredity

► Kurz bude probíhat v Kampusu Hybernská

Specialist skills


Série seminářů komplexně mapuje otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich výzkumu, přes proces úspěšné registrace, cenotvorby a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků. Určeno pro všechny studenty UK napříč obory a fakultami se zájmem dozvědět se více o oblasti farmaceutického průmyslu a možnosti uplatnění v něm. ► VÍCE


Inovace v humanitární pomoci

► Kód TVOL0020, 4 kredity

► Kurz bude probíhat v Kampusu Hybernská

Specialist skills


► VÍCE
Buď slyšet! Úvod do podcastů

Série praktických workshopů, které budou probíhat v Kampusu Hybernská

► Nekreditováno

Specialist skills


Série workshopů Vás seznámí s problematikou přípravy podcastů - představí celý proces tvorby od koncepce nápadu přes práci s hlasem a nahrávání až k postprodukci a propagaci. Cílem je pomoci začínajícím tvůrcům k realizaci jejich nápadu. ► VÍCE


Začni točit: Jak na reportáž?

Série praktických workshopů, které budou probíhat v Kampusu Hybernská

► Nekreditováno

Specialist skills


Série workshopů zaměřených na tvorbu krátkých videí reportážního charakteru. Účastníci se jak teoreticky, tak prakticky seznámí se základy audiovizuální tvorby na reálných úkolech - zpracování krátkých reportáží o dění v Kampusu Hybernská - si vše vyzkouší na vlastní kůži.► VÍCE

Elements of AI+ – Úvod do umělé inteligence

► Kód NAIL130, 3 kredity

► Online kurz přístupný i pro nezapsané studenty a veřejnost na www.elementsofai.cz

Specialist skills


Co to je umělá inteligence? Jak ovlivňuje naše životy? A co všechno je s umělou inteligencí možné? Ve spolupráci s prg.ai a MFF UK vám nabízíme online kurz, který vás uvede do tématu AI bez nutnosti rozumět komplikované matematice a programování. Online kurz připravila Univerzita v Helsinkách a studenti UK ho budou moci absolvovat buď v angličtině, nebo v češtině. ► VÍCE

Ethics of AI

► Kód TVOL0017, 2 kredity

► Online kurz přístupný i pro nezapsané studenty a veřejnost na ethics-of-ai.mooc.fi/

Specialist skills


Co to znamená etika uměné inteligence? Co lze a nelze dělat pro etický rozvoj AI? Jak začít o AI přemýšlet z etického hlediska? Na tyto i další otázky hledá odpovědi bezplatný online kurz v angličtině vytvořený Univerzitou v Helsinkách. Kurz je určený všem, koho zajímají etické aspekty AI. ► VÍCE


Individuální konzultace (MSI3)

► Zvažujete začít svůj vlastní byznys vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků? Potřebujete se poradit ohledně svého projektu? Jsme tu pro Vás!

► Na základě konzultace Vám poradíme jak dál - připravíme pro Vás individuální vzdělávání a doporučíme mentory.

Konzultace jsou pro všechny studenty a zaměstnance UK zdarma.

Ozvěte se nám - vše s Vámi ráda probere: Veronika Primasová Hrubá - .Poslední změna: 22. září 2022 16:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám