• Vzdělávání

Vzdělávání

Vzdělávejte se v oblasti managementu vědy a inovací! ► Kurzy zaštiťované CPPT jsou určené pro studenty, doktorandy, vědce i další zaměstnance Univerzity Karlovy, stejně jako pro širokou veřejnost v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).


Období pro zápis předmětů pro LS 2021/2022 je od 24. 1. do 13. 2. 2022 (pro předmět Inovační laboratoř: Rozjeď projekt je zápis prodloužen do 4. 3. 2022).

.

Harmonogram akademického roku 2021/2022 Univerzity Karlovy.


V LS 2021 otevíráme předměty:

Management of Science and Innovation 1 (MSI1)

► kód TVOL0002, 6 kreditů

► také jako CŽV, popřípadě na míru pro firmy

kurz probíhá v ZS i LS


Praktický jednosemestrální kurz v AJ je zaměřený na oblast managementu vědy, projektového managementu a problematiku transferu technologií. Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK, stejně jako akademickým i dalším pracovníkům s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty. ► VÍCE


Management of Science and Innovation 2 (MSI2)

► kód TVOL0004, 2 kredity

► také jako CŽV (Osvědčení o absolvování kurzu)

► v ZS 2021/22 kurz nebude otevřen


Kurz navazuje na MSI1. Má formu cyklu setkání s odborníky z praxe a pomůže zájemcům prohloubit znalostiposunout se v oblasti řízení projektů v oblasti vědy a inovací. Setkání jsou vedena v angličtině. ► VÍCE


Management of Science and Innovation 3 (MSI3)

► uveďte svůj vědecký nebo inovační projekt do života

► virtuální byznys inkubátor Univerzity Karlovy

kurz se uskutečňuje průběžně -


Kurz MSI3 probíhá formou individuálního vzdělávání, koučinku a mentoringu, které poskytují praktikové z relevantních oblastí byznysu a odvětví průmyslu. Je určen studentům a zaměstnancům UK, kteří plánují začít svůj vlastní byznys vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků. ► VÍCE


Inovační laboratoř: Rozjeď projekt

► kód TVOL0006, 6 kreditů

► kurz probíhá v ZS i LS v Kampusu Hybernská (popř. online)


Praktický projektový seminář je určený pro všechny studenty Univerzity Karlovy. V Inovační laboratoři zažijete proces vytváření nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci - vyzkoušíte si týmovou spolupráci, tvorbu business plánu, který otestujete se skutečnými zákazníky. A třeba se povede projekt i přivést k životu. V rámci kurzu je možné se věnovat také podcastům. Garantem kurzu je Jan Veselý. ► VÍCE


Elements of AI – Úvod do umělé inteligence

► kód TVOL0007, 2 kredity

► online kurz přístupný i pro nezapsané studenty a veřejnost na www.elementsofai.cz


Co to je umělá inteligence? Jak ovlivňuje naše životy? A co všechno je s umělou inteligencí možné? Ve spolupráci s prg.ai vám nabízíme online kurz, který vás uvede do tématu AI bez nutnosti rozumět komplikované matematice a programování. Online kurz připravila Univerzita v Helsinkách a studenti UK ho budou moci absolvovat buď v angličtině, nebo v češtině (dostupné od března 2021). ► VÍCE


Ethics of AI

► kód TVOL0017, 2 kredity

► online kurz přístupný i pro nezapsané studenty a veřejnost na ethics-of-ai.mooc.fi/


Co to znamená etika uměné inteligence? Co lze a nelze dělat pro etický rozvoj AI? Jak začít o AI přemýšlet z etického hlediska? Na tyto i další otázky hledá odpovědi bezplatný online kurz v angličtině vytvořený Univerzitou v Helsinkách. Kurz je určený všem, koho zajímají etické aspekty AI. ► VÍCE


Map the System I.: Úvod do systémového myšlení

► kód TVOL0015, 3 kredity

► kurz probíhá v ZS


Kurz se zaměřuje na představení konceptu systémového myšlení. V rámci seminářů si studenti na vlastních projektech vyzkouší, jak na mapování systému a jaké strategie můžeme využívat při hledání příčin i řešení společenských problémů. Součástí kurzu je příprava na mezinárodní soutěž Map the System (proběhne v červnu 2022, účast není podmínkou absolvování kurzu), kterou pořádá Oxfordská univerzita. Kurz je určený všem zájemcům napříč obory UK, které zajímají výzvy naší společnosti a mají chuť hledat jejich řešení.► VÍCE


Map the System II.: Mapování systému pro systémovou změnu

► kód TVOL0016, 5 kreditů

kurz probíhá v LS (v ZS 2021 se neotevírá)

► kompletní informace brzy doplníme. ► VÍCE v SIS


Seminář přímo navazuje na Map the System I. a je určen pro studenty, kteří se přihlásili do soutěže Map the System - ta motivuje k tomu, podívat se na společenské a environmentální změny optikou systémového myšlení. Studenti si osvojí základy systémové teorie, naučí se pracovat s nástroji systémového myšlení a budou je přímo aplikovat na vlastním projektu. Zdokonalí se také v technikách vizualizace dat a prezentačních dovednostech. Vstupem do kurzu je podání přihlášky do soutěže Map the System nejpozději do 31.1. ► VÍCE


Online kurz Excellence-in-ReSTI

ReSTI = Research, Social and Technological Innovation Project Management

► studeni UK zapsaní přes SIS mohou získat 2 kredity za každý z 5 modulů, které kurz obsahuje

► online kurz přístupný i pro nezapsané studenty a veřejnost na platformě MOOC


Kurz vás provede tématy, která jsou stěžejní pro řízení projektů zaměřených na výzkum a sociální a technologické inovace, seznámíte se s politikami Evropské unie, stejně jako s tématy spojenými s projekty sociálních inovací, financováním, IPR nebo i marketingem a komunikací. ► VÍCE


Komunikace vědy

praktické workshopy určené především pro doktorandy UK

nekreditováno, po absolvování celého cyklu získáte certifikát

► WS proběhnou v termínech 28. 2., 21. 3., 25. 4. a 23. 5. 2022 vždy od 16 do 19 hod.


Série workshopů s odborníky z praxe představí teoretické i praktické zkušenosti v oblasti vědecké komunikace a přinese návody, jak na komunikaci vlastního výzkumu. Tématem bude práce s textem, veřejná přednáška, příprava na rozhovor či prezentace na sociálních sítích. Kurz je koncipován jako cyklus workshopů tvořících celek, je ale možné je absolvovat i jednotlivě. Organizátorkami kurzu jsou dvě vědkyně, Eliška Koňaříková a Tereza Mašínová. ► VÍCE


Násilí v blízkých vztazích

► kód TVOL0009, 2 kredity

► kurz probíhá v ZS


Kurz je koncipován jako interdisciplinární úvod do závažného a celospolečnenského tématu násilí v blízkých vztazích. Zahrnuje teoretické i praktické informace z oborů psychologiesociální prácepráva a sociologie. Praktická část je zaměřena na práci s konkrétními anonymizovaným kazuistikami. Předmět je určený pro studenty napříč fakultami a obory UK. ► VÍCE


Svět farmaceutického průmyslu

► kód TVOL0005, 2 kredity

► kurz bude probíhat v Kampusu Hybernská


Série seminářů komplexně mapuje otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich výzkumu, přes proces úspěšné registrace, cenotvorby a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků. Určeno pro všechny studenty UK napříč obory a fakultami se zájmem dozvědět se více o oblasti farmaceutického průmyslu a možnosti uplatnění v něm. ► VÍCE


Systém managementu a jakosti ve výrobě biomateriálů

► kód TVOL0018 (5 kreditů)

► kurz probíhá na VŠCHT


Série interdisciplinárních přednášek s experty z praxe a odborníky z oblasti chemie seznámí studenty se systémem řízení a se základními legislativními předpisy souvisejícími s výrobou zdravotnických prostředků s použitím biomateriálů pro medicínské aplikace. Kurz probíhá na půdě VŠCHT pod hlavičkou Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT. ► VÍCE


Vzdělávání pro externí organizace

CPPT nabízí své kurzy i pro zájemce mimo Univerzitu Karlovu. Více o nabídce pro firmy a další organizace se dozvíte ►ZDE.


Jste student nebo zaměstananec jiné univerzity a naše kurzy Vás zaujaly? Ozvěte se nám přímo na mail .Poslední změna: 24. leden 2022 12:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám