Nabízené kurzy

Vzdělávejte se v oblasti managementu vědy a inovací! ► Kurzy zaštiťované CPPT jsou určené pro studenty, doktorandy, vědce i další zaměstnance Univerzity Karlovy, stejně jako pro širokou veřejnost v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).


Management of Science and Innovation 1 (MSI1)

► kód TVOL0002, 6 kreditů

► také jako CŽV, popřípadě na míru pro firmy

kurz probíhá v ZS i LS


Praktický jednosemestrální kurz v AJ je zaměřený na oblast managementu vědy, projektového managementu a problematiku transferu technologií. Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK, stejně jako akademickým i dalším pracovníkům s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty. ► VÍCE


Management of Science and Innovation 2 (MSI2)

► kód TVOL0004, 2 kredity

► také jako CŽV (Osvědčení o absolvování kurzu)

kurz probíhá jen v ZS


Kurz navazuje na MSI1. Má formu cyklu setkání s odborníky z praxe a pomůže zájemcům prohloubit znalostiposunout se v oblasti řízení projektů v oblasti vědy a inovací. Setkání jsou vedena v angličtině. ► VÍCE


Management of Science and Innovation 3 (MSI3)

► uveďte svůj vědecký nebo inovační projekt do života

► virtuální byznys inkubátor Univerzity Karlovy

kurz se uskutečňuje průběžně -


Kurz MSI3 probíhá formou individuálního vzdělávání, koučinku a mentoringu, které poskytují praktikové z relevantních oblastí byznysu a odvětví průmyslu. Je určen studentům a zaměstnancům UK, kteří plánují začít svůj vlastní byznys vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků. ► VÍCE


Inovační laboratoř

► kód AINO2050, 6 kreditů

► kurz probíhá v ZS i LS v Kampusu Hybernská (popř. online)


Praktický projektový seminář je určený pro všechny studenty Univerzity Karlovy. V Inovační laboratoři zažijete proces vytváření nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci - vyzkoušíte si týmovou spolupráci, tvorbu business plánu, který otestujete se skutečnými zákazníky. A třeba se povede projekt i přivést k životu. Kurz vypisuje Filozofická fakulta v Kampusu Hybernská.

Garantem kurzu je Jan Veselý. ► VÍCE


Online kurz Excellence-in-ReSTI


► zdarma a pro všechny zájemce na platformě MOOC

ReSTI = Research, Social and Technological Innovation Project Management


Kurz vás provede tématy, která jsou stěžejní pro řízení projektů zaměřených na výzkum a sociální a technologické inovace, seznámíte se s politikami Evropské unie, stejně jako s tématy spojenými s projekty sociálních inovací, financováním, IPR nebo i marketingem a komunikací. ► VÍCELÉK: Výzkum – farmaceutický průmysl – terapie – úhrada

► kód B01957, 2 kredity

► další běh kurzu se uskuteční v LS 2020/21


Série seminářů komplexně mapuje otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich výzkumu, přes proces úspěšné registrace, cenotvorby a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků. Určeno především pro posluchače 3. - 6. ročníků lékařských fakult, jednotlivé přednášky jsou ale otevřené i pro nezapsané zájemce o jednotlivá témata. ► VÍCE


Vzdělávání pro externí organizace

CPPT nabízí své kurzy i pro zájemce mimo Univerzitu Karlovu. Více o nabídce pro firmy a další organizace se dozvíte ►ZDE.


Jste student nebo zaměstananec jiné univerzity a naše kurzy Vás zaujaly? Ozvěte se nám přímo na mail .Poslední změna: 14. říjen 2020 11:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Jak k nám