• Vzdělávání

Vzdělávání

Rozvíjejte se v oblasti podnikavosti! ► Kurzy zaštiťované CPPT jsou určené pro studenty, doktorandy, vědce i další zaměstnance Univerzity Karlovy, stejně jako pro širokou veřejnost v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV). ► Více o koncepci našeho vzdělávání najdete ZDE.


Zápis kurzů v SIS pro studenty UK na ZS 2023 bude probíhat v září a říjnu 2023.


V ZS 2023 plánujem otevírat:


Harmonogram akademického roku 2022/2023 Univerzity Karlovy.

Harmonogram akademického roku 2023/2024 Univerzity Karlovy.


MSI1 – Management vědy a inovací

► Kód TVOL0002, 2 kredity

Jednosemestrální kurz je zaměřený na oblast inovací a téma uplatnění výsledků výzkumu v praxi.

Kurz probíhá prezenčně v ZS i LS


Naučte se aktivně hledat uplatnění pro výsledky svého výzkumu nebo studia. Kurz představí, jak je možné lépe odhadovat budoucí společenské trendy a jak přemýšlet inovativně. Získáte také vhled do procesu společenskovědního i technologického transferu (přenosu vědy do praxe) včetně ochrany duševního vlastnictví. ► VÍCE


Inovační laboratoř: Rozjeď projekt

► Kód TVOL0006, 4 kreditů

► Kurz probíhá prezenčně v ZS i LS v Kampusu Hybernská


Praktický projektový seminář je určený pro všechny studenty Univerzity Karlovy. V Inovační laboratoři zažijete proces vytváření nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci. A třeba se povede projekt i přivést k životu. V rámci kurzu je možné se věnovat také podcastům. Garantem kurzu je Jan Veselý. ► VÍCE


Kurz podnikání - Podnikni to! na UK

► Kurz podnikání složený z 8 praktických workshopů.

► Uskuteční se v LS od 14. 3. do 2. 5., každé úterý od 16:30 do 19 hod. v Kampusu Hybernská.

► Kurz je zdarma.

► Nekreditováno.


► Váháte, zda podnikat, nebo nepodnikat. Kurz osmi praktických workshopů zaměřených na základní podnikatelské znalosti a dovednosti Vám ukáže, jak se dá krok za krokem přetvořit Váš nápad v reálný byznys s potenciálem k úspěchu. ► VÍCE


Kurzy od Podnikni to! prošlo již více než 6000 studentů v rámci celé ČR a vznikly díky nim desítky úspěšných projektů a pomohl na vlastní nohy mnoha podnikavým duším. Přidejte se mezi ně.


Živá laboratoř spolupráce

► Kód TVOL0019, 4 kredity

► Kurz probíhá prezenčně v ZS i LS v Kampusu Hybernská


Praktický kurz, v rámci kterého zažijete spolupráci na reálném společensky užitečném projektu. Získáte i teoretické základy self-managementu, týmové práce a spolupráce v organizaci, které si budete moct hned vyzkoušet na přípravě eventu v Kampusu Hybernská. Garantkou kurzu je Kateřina Jiřinová ► VÍCE


Násilí v blízkých vztazích

► Kód TVOL0009, 2 kredity

► Kurz probíhá v ZS


Kurz je koncipován jako interdisciplinární úvod do závažného a celospolečnenského tématu násilí v blízkých vztazích. Zahrnuje teoretické i praktické informace z oborů psychologiesociální prácepráva a sociologie. Praktická část je zaměřena na práci s konkrétními anonymizovaným kazuistikami. Předmět je určený pro studenty napříč fakultami a obory UK. ► VÍCE


Map the System – Zmapuj systém a nastartuj změnu

► Kód TVOL0015, 6 kreditů

► Dvousemestrální kurz, začíná v ZS 2022, atestace v LS 2023

► Kompletní informace o soutěži Map the System na webu mapthesystem.cuni.cz


►►► V LS 2023 umožňujeme doktorandům připojit se do kurzu i v letním semestru. Více informací ZDE.


Celoroční projektový kurz Vám poskytne nástroje a koncepty, které Vám pomohou podívat se na Vámi zvolený společenský nebo environmentální problém do hloubky - optikou systémového myšelní, které může posloužit jako základ pro reálnou změnu ve společnosti. Součástí kurzu je účast v soutěži Map the System.► VÍCE


Posilovna pro changemakery

(Sebe)vzdělácí klub pro absolventy našich kurzů, kteří chtějí dosáhnout úspěchu se svým projektem a nechtějí být na cestě k jeho realizaci sami.

► Nekreditováno

► Setkání probíhají v Kampusu Hybernská nebo online


Posilovna stojí na 1/ vzájemné pomoci účastníků skrze mastermindy, kde si vzájemně radí a sdílejí své zkušenosti, 2/ workshopech na relevantní témata ze světa businessu a neziskového sektoru a 3/ propojování se zkušenými odborníky dle aktuálních potřeb účastníků. ► VÍCE


Individuální konzultace (MSI3)

► Zvažujete začít svůj vlastní byznys vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků? Potřebujete se poradit ohledně svého projektu? Jsme tu pro Vás!

► Na základě konzultace Vám poradíme jak dál - připravíme pro Vás individuální vzdělávání a doporučíme mentory.

Konzultace jsou pro všechny studenty a zaměstnance UK zdarma.

Ozvěte se nám - vše s Vámi ráda probere: Veronika Primasová Hrubá - .
V ZS 2023 neotvíráme....

Buď slyšet! Úvod do podcastů

► Kód TVOL0021, 2 kredity

Série praktických workshopů, které budou probíhat v Kampusu Hybernská

► Kurz probíhá prezenčně v LS v Kampusu Hybernská


Série workshopů Vás seznámí s problematikou přípravy podcastů - představí celý proces tvorby od koncepce nápadu přes práci s hlasem a nahrávání až k postprodukci a propagaci. Cílem je pomoci začínajícím tvůrcům k realizaci jejich nápadu. ► VÍCE


Začni točit: Jak na reportáž?

Série praktických workshopů, které budou probíhat v Kampusu Hybernská

► Nekreditováno


►►► Ještě jsou 2 volná místa. Hlaste se na mailu do 10. 2. 2023.


Série workshopů zaměřených na tvorbu krátkých videí reportážního charakteru. Účastníci se jak teoreticky, tak prakticky seznámí se základy audiovizuální tvorby na reálných úkolech - zpracování krátkých reportáží o dění v Kampusu Hybernská - si vše vyzkouší na vlastní kůži. ► VÍCE


Svět farmaceutického průmyslu

► Kód TVOL0005, 2 kredity

► Kurz bude probíhat v Kampusu Hybernská


Série seminářů komplexně mapuje otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich výzkumu, přes proces úspěšné registrace, cenotvorby a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků. Určeno pro všechny studenty UK napříč obory a fakultami se zájmem dozvědět se více o oblasti farmaceutického průmyslu a možnosti uplatnění v něm. ► VÍCE


Inovace v humanitární pomoci

► Kód TVOL0020, 4 kredity

► Kurz bude probíhat v Kampusu Hybernská

► VÍCE

Další kurzy, které by Vás mohly zajímat...

Elements of AI+ – Úvod do umělé inteligence

► Kód NAIL130, 3 kredity, zápis pod MFF UK

► Online kurz přístupný i pro nezapsané studenty a veřejnost na www.elementsofai.cz


Co to je umělá inteligence? Jak ovlivňuje naše životy? A co všechno je s umělou inteligencí možné? Ve spolupráci s prg.ai a MFF UK vám nabízíme online kurz, který vás uvede do tématu AI bez nutnosti rozumět komplikované matematice a programování. Online kurz připravila Univerzita v Helsinkách a studenti UK ho budou moci absolvovat buď v angličtině, nebo v češtině.

Ethics of AI

► Nekreditováno

► Online kurz přístupný i pro studenty a veřejnost na ethics-of-ai.mooc.fi/


Co to znamená etika uměné inteligence? Co lze a nelze dělat pro etický rozvoj AI? Jak začít o AI přemýšlet z etického hlediska? Na tyto i další otázky hledá odpovědi bezplatný online kurz v angličtině vytvořený Univerzitou v Helsinkách. Kurz je určený všem, koho zajímají etické aspekty AI.


Excellence in ReSTI

► Online e-learningový kurz v angličtině

► Kurz je přístupný pro studenty UK a veřejnost na platformě MOOC

► Nekreditováno


► Moduly kurzu: Project management, Social Innovation, Innovation in the Business Context a další.Poslední změna: 30. květen 2023 15:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám