Smluvní výzkum a konzultace


Smluvní výzkum a konzultační služby jsou dalšími možnými formami transferu.


Smluvní výzkum jako jedna z forem transferu je dle Rámce realizován jako (i) výzkum na zakázku nebo výzkumné služby, a nebo jako (ii) kolaborativní výzkum, podrobněji viz Opatření rektora č. 47/2018.


► Poskytování expertních konzultačních služeb zaměstnanci UK externím partnerům a jedním z nejčastějších, nejdůležitějších a určitě nejjednodušších způsobů transferu, díky kterému dochází k předávání znalostí do praxe, a to jak veřejnému, tak i soukromému sektoru.


Mezi konzultační služby patří zejména: analýzy; expertní posudky, odborné oponentury; poradenství, konzultace; hodnocení, příprava metodik; školení/kurzy na zakázku; řešení specifických a praktických problémů.


CPPT UK nabízí v těchto záležitostech podporu:

  • ve vyjednávání s externími partnery

  • v právních záležitostech

  • v nastavení formy spolupráce a v přípravě smluvních dokumentů

  • v nastavení finančního rámce spolupráce i interního nastavení financí

  • v personálních záležitostech (např. limity úvazků)

  • v ochraně know-how a duševního vlastnictví.


Podpora může probíhat formou konzultací nebo kompletního zajištění administrativní a obchodní části případu týmem CPPT, kdy se vědecký tým může věnovat pouze odborné náplni spolupráce a na fakultu není kladena administrativní zátěž. Nastavení formy podpory závisí na dohodě zúčastněných stran.


Možný postup ukazuje následující schéma (pro zvětšení klikněte na obrázek):


Poslední změna: 12. srpen 2020 14:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám