• O nás

O nás


Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatná součást Univerzity Karlovy. Centrum poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií a vytváří příležitosti a prostředí pro jejich šíření v souladu s naplňováním třetí role Univerzity s cílem zvýšit její konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost.CPPT bylo založeno 1. 7. 2007. Centrum poskytuje servis všem sedmnácti fakultám a dalším součástem na Univerzitě Karlově.


Na CPPT...

  • PROPOJUJEME vědecké týmy se soukromým a veřejným sektorem

  • PODPORUJEME uplatnění inovací ve společnosti

  • CHRÁNÍME duševní vlastnictví

  • POMÁHÁME vědcům měnit nápady v produkty


Co to znamená v praxi?

  • Pomáháme naplňovat třetí roli univerzity, podporujeme aplikace výsledků výzkumu do praxe a do společnosti

  • Jsme kontaktní bod pro spolupráci Univerzity Karlovy s externími partnery, zprostředkováváme expertizy vědeckých týmů na UK

  • Pomáháme chránit duševní vlastnictví UK, podporujeme komercializaci a financování fáze Proof of Concept (ověření komerčního potenciálu)

  • Zaštiťujeme vzdělávání a management projektů v oblasti transferu znalostí a technologií

  • Chcete vědět ještě víc? Podívejte se do dalších sekcí našeho webu...


Chcete vědět víc?Poslední změna: 9. červen 2023 17:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám