Živá laboratoř spolupráce

 • Máte chuť podílet se na společensky užitečném projektu a zažít smysluplnou spolupráci?

 • Chcete zjistit více o tom, jak být úspěšný při práci v týmu i organizaci

 • Zajímáz vás, jak vytvářet zdravé pracovní prostředí, ve kterém se budete cítit dobře vy i vaši kolegové?  

Zapište si praktický semestrální kurz Živá laboratoř spolupráce.


Zažijete spolupráci na reálném projektu, kdy společně s kolegy vytvoříte a uspořádáte společensky prospěšný event. Partnera najdete v Kampusu Hybernská, který vás podpoří svými prostory a zázemím. Dozvíte se i teoretické základy self-managementu, týmové práce a spolupráce v organizaci. Vědomosti budete moci při přípravě projektu hned uplatnit – odvedete kus užitečné práce a získáte praxi. Při závěrečné reflexi si vyzkoušíte dávat i přijímat zpětnou vazbu a společně prodiskutujeme ponaučení a nabyté zkušenosti.  


Po úspěšném ukončení kurzu můžete získat osvědčení o praxi


Co se v kurzu naučíte?

 • Dozvíte se, jak spolupracovat s ostatními a mít výsledky a zároveň radost.

 • Naučíte se, jak organizovat event tak, aby měl dopad.

 • Posílíte svou dovednost učit se zážitkem.

 • Zlepšíte se v self-managementu, týmové práci a práci s rizikem.

 • Uděláte si přehled v tom, jak fungují organizace.

 • Zorientujete se v tématech jako je samoorganizace, intrapodnikání, sociální znečištění a štěstí v práci.

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určen pro všechny studenty UK i další zájemce, kteří se chtějí zlepšit v umění spolupráce.

Jak kurz probíhá?

 • Kurz probíhá formou projektové výuky. Využívá Kolbův cyklus učení a koncept živé laboratoře (living lab)

 • Co to v praxi znamená?

  • Vyjdeme z teoretických poznatků,

  • uplatníme je v praxi

  • a získáme zkušenost, kterou v závěru reflektujeme.

 • Pravidelná prezenční setkání slouží jako prostor pro diskuze nad tématem a práci na projektu. Mimo tato setkání se očekává průběžná práce na projektu, individuální příprava a sebereflexe (max 3 hod. týdně).

 • Studujícím budou v případě zájmu k dispozici i individuální či skupinové konzultace

Harmonogram kurzu v ZS 2023

 • Kurz bude probíhat prezenčně ve středu od 15:30 do 18 hod. na adrese Hybernská 4, Praha 1 (Kampus Hybernská) v budově D ve druhém poschodí MAPA.

 • První setkání se uskuteční 21. 2. a závěrečné 29. 5. 2024.

Obsah kurzu

Témata prezenčních setkání:

 1. Důležitost spolupráce a první náhled do problematiky

 2. Jednotlivec - silné stránky, osobní hodnoty, odpovědnost, důvěryhodnost

 3. Onboarding - přivítání v tréninkové organizaci

 4. Tým - týmová práce, smysluplná práce, projekt

 5. Prostor pro práci - snění, generování nápadů a spolutvorba

 6. Prostor pro práci - cíl, akční plán, role

 7. Supervize – koncept eventu a stav spolupráce, podpora v řešení konfliktů

 8. Prostor pro práci - kreativní řešení problémů

 9. Prostor pro práci - práce s rizikem

 10. Prostor pro práci - příprava před akcí, check-listy

 11. Uspořádání společensky prospěšného eventu

 12. Reflexe společensky prospěšného eventu a spolupráce při jeho přípravě

 13. Organizace – hierarchie vs samoorganizace, intrapodnikání, sociální znečištění, štěstí v práci

Jak se zapsat?

 • Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0019 (4 kredity). 

 • Akademičtí pracovnícizaměstnanci UK a doktorandi UK se zapisují pomocí Vzdělávacího portálu UK.

 • Externí zájemci se mohou přihlásit v případě volné kapacity po předchozí domluvě s garantkou kurzu.

Minimální počet studujících je 6, maximální počet je 40.

Jaké jsou podmínky zakončení kurzu?

Pro získání zápočtu je potřeba: 

 • Příprava a realizace společensky prospěšného eventu 

 • Prezence (omluvitelné jsou 2 absence, v závažných životních situacích se lze domluvit i individuálně) 

 • Evaluace (sebereflexe a sebehodnocení, zpětná vazba kolegům, evaluace předmětu) 

 • Absolvování závěrečné konzultace 

Za splnění kurzu získají:

 • Zapsaní studenti UK

  • 4 kredity

  • certifikát o absolvování

 • Účastníci zapsaní přes Vzdělávací portál UK a další zájemci

  • certifikát o absolvování

  • digitální odznak (badge)

 • Na vyžádání je možné získat osvědčení o praxi.

Kdo vás kurzem provede?

Kateřina Jiřinová

LinkedIN


Kateřina je odbornice v oblasti managementu – zaměřuje se na samoorganizaci a nehierarchické formy spolupráce. Má zkušenosti z akademické půdy i praxe. Je členkou sítě Red Button, kde pomáhá designovat vnitřní mechanismy spolupráce. V think-tanku České priority vedla projekt Megatrendy a velké společenské výzvy. Podporuje rozvoj občanské společnosti v ČR, např. prostřednictvím spolupráce s Nadací OSF, Milionem chvilek či Česko.Digital. Jejím osobním posláním je přispívat k rozvoji lidskosti a podporovat organizace i společnost v tom, aby byly dobrým místem k životu pro nás i pro generace budoucí. Má více než patnáctiletou zkušenost s vedením projektů, mentoringem a consultingem. Je absolventkou ČVUT a VŠE, dále např. Holacracy Practitioner Training s Brianem Robertsonem, Managing the Company of the Future od London Business School či Management Essentials od Harvard Business School. 

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte Kateřinu Jiřinovou

Mail: katerina.jirinova@ruk.cuni.cz


Poslední změna: 30. leden 2024 10:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám