• O nás
  • Rada pro komercializaci

Rada pro komercializaci

Rada pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy je poradním orgánem rektora Univerzity Karlovy v záležitostech komercializace výsledků vědy a výzkumu Univerzity. V rámci projektu GAMA Rada hodnotí jednotlivé komercializační nápady a doporučuje podporu vybraných nápadů rektorovi Univerzity. Statut Rady je upraven Opatřením rektora č. 1/2017. V současné době má Rada 14 členů a několik stálých hostů bez hlasovacího práva. Složení najdete zde.


Tajemnicí rady je Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D. - v případě dotazů se na ni obracejte na e-mailu ivana.sykorova@ruk.cuni.cz.


Zápisy z jednání Rady pro komercializaci:

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 8. 11. 2021

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 19. 10. 2021

Zápis z per rollam hlasování Rady pro komercializaci UK - 21. 7. 2021

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 24. 6. 2021

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 23. 11. 2020

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 9. 11. 2020

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 29. 4. 2020

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 23. 1. 2020

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 2. 10. 2018

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 6. 3. 2018

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 2. 11. 2017

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 12. 6. 2017

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 20. 2. 2017

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 31. 10. 2016

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 20. 6. 2016

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 16. 5. 2016

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 24. 11. 2015

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 1. 10. 2015

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 25. 5. 2015

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 17. 3. 2015

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 16. 12. 2014

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 3. 11. 2014

Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK - 26. 8. 2014


Poslední změna: 11. duben 2022 10:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám