Podnikavá komunita | Networking

► #networking


Jedním ze základních předpokladů pro rozvoj podnikavosti je networking. Tedy možnost se s podobně smýšlejícími lidmi:

 • potkat a poznat

 • navzájem se propojit,

 • sdílet své zkušenosti a znalosti

 • a případně vytvořit nová partnerství

 • a navázat novou podnikavou spolupráci.

Propojení na praxi během studia je přínosem jak pro studenty, tak pro budoucí možné zaměnstnavatele a partnery. Stejně tak i dochází v rámci parnterství k rozšiřování prostoru pro uplatnění nabytých znalostí a zkušeností během studia na univerzitě. Vnímáme proto networking jako jeden z nejdůležitějších pilířů podnikavosti.


V tuto chvíli rozvíjíme komunitu na třech základních úrovních:


Komunita Inovační laboratoř

► Tvoříme podnikavou inovační komunitu na UK!

Inovační laboratoř je platforma pro stávající studenty a alumni kurzů CPPT a další partnery. Komunitu najdete na Facebooku, ale pořádá i pravidelná osobní setkávání.


Chcete dostávat info o novinkách a mít přehled o akcích, které se chystají?

Přihlaste se do naší komunity!


REGISTRACE ZDE


Snídaně Inovační laboratoře = osobní setkávání

Propojování studentů je naše priorita. ► Od zimního semestru 2023 budou pravidelně každé první úterý v měsíci probíhat neformální setkání komunity Inovační laboratoře - díky nim budete mít možnost se potkávat a propojovat s dalšími studenty a absolventy našich kurzů, stejně jako s lektory a mentory, a dozvědět se novinky o aktuálních akcích a možnostech, kde se podnikavě zapojit a chytit se příležitosti. A možná přijdou i hosté z řad odborníků z praxe.


Chcete se zapojit? Sledujte naše sociální sítě a přijďte.


V letních měsících se pak můžete těšit i na Alumni grilovačku Inovační laboratoře. Jak vypadala grilovačka letos?


Facebooková komunita

V této skupině mají studenti a další členové naší komunity z praxe možnost se vzájemně inspirovat a sdílet své zkušenosti a ne/úspěchy a pozvánky na zajímavé akce.


Přidejte se! Na FB nás najdete ZDE.Podnikavost na UK

►  Propojujeme se uvnitř univerzity

Pravidelné setkávání podnikavců a iniciátorů podnikavých aktivit na UK.


Organizujeme pravidelné setkávání podnikavců a iniciátorů podnikavých aktivit na Univerzitě Karlově - Podnikavost na UK. Zaměstnanci, spolupracovníci i podnikaví studenti univerzity mají možnost se potkat, diskutovat, informovat se o aktuálním dění a o tom, co se v rámci podnikavosti chystá.


Cílem této iniciativy je:

 • sdílení

  • zkušeností,

  • informací,

  • příkladů dobré praxe,

 • možná spolupráce na nových i stávajících projektech,

 • networking, navazování nových vztahů a propojení v rámci podnikavých aktivit na UK.


Setkávání probíhá 1x měsíčně v hybridní podobě, a to každý první čtvrtek v měsíci od 10.30 - 12.00 v Kampusu Hybernská nebo online.


Chcete se zapojit? Kontaktujte prosím Veroniku Haissingerovou na mailu .


Univerzita PRO podnikavost

► Propojujeme se na úrovni ČR

CPPT je součástí neformálního networkingového uskupení Univerzita PRO podnikavost, kde se pravidelně setkávají aktéři z oblasti podnikavosti za jednotlivé univerzity z České republiky. Jde o mezinárodně respektovanou platformu pro sdílení dobré praxe v oblasti podnikavosti, která vlastní činnosí přispívá ke změně vzdělávacího systému v ČR.

Je určená profesionálům působícím v akademickém prostředí, případně v prostředí inovačních center a agentur.


Co Univerzita PRO podnikavost dělá?

 • STAVÍ na

  • víře v pozitivní změnu,

  • kreativitě, otevřenosti,

  • profesionalitě,

  • neformálnosti

  • nadšení členů.

 • NABÍZÍ

  • vzájemnou podporu při implementaci změn,

  • šíření know-how,

  • inspiraci a motivaci,

  • společné prosazování zájmů,

  • vzájemnou spolupráci.


Chcete se zapojit? Kontaktujte prosím Veroniku Haissingerovou na mailu .


Poslední změna: 24. leden 2024 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám