• O nás
  • Strategie mezisektorové spolupráce Univerzity Karlovy

Strategie mezisektorové spolupráce Univerzity Karlovy

Strategie mezisektorové spolupráce, která vznikla v roce 2023, je jedním z klíčových koncepčních dokumentů Univerzity Karlovy.


Cílem dokumentu je řešení těchto otázek:

  • jakými způsoby chce univerzita efektivněji realizovat svůj technologický transfer,

  • jakým způsobem chce univerzita aktivněji přispívat společnosti transferem znalostí v širším smyslu,

  • jak kvalitněji provázat komunikaci univerzity o její roli a impaktu na společnost ve spolupráci s dalšími sektory,

  • jakými způsoby a se kterými aktéry z dalších sektorů má univerzita do budoucna aktivně ovlivňovat a rozvíjet prostředí a podmínky pro vysoké školství a výzkum na národní i evropské úrovni.


Startegie je určená jak pro interní potřeby zaměstnanců, vedení fakult a vedení univerzity, tak pro externí partnery s cílem transparentně představit dlouhodobé záměry a specifikovat nástoje pro jejich dosažení.


Strategie mezisektorové spolupráce: Kompletní text


Zdroj dokumentu: https://databaze.opvvv.msmt.cz/vystup/2830


Poslední změna: 12. září 2023 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám