O našem vzdělávání

Přinášíme Vám praktické a mezioborové vzdělávání zaměřené na podnikavost a inkubaci nápadů pro studenty, doktorandy, potažmo i další zaměstnance z celé Univerzity Karlovy. Naše kurzy jsou unikátní svým napojením na praxi a mohou sloužit jako doplnění nebo rozšíření studijních plánů napříč obory a fakultami.

Proč podnikavost?

Vzdělávání v oblasti podnikavosti je součástí třetí role univerzit, která klade důraz na vztah se společností. Jde zkrátka o to, aby jednotlivci své na univerzitě získané vědění a nápady proaktivně vynášeli mimo univerzitu s cílem pozitivně ovlivnit společenský vývoj.

Více o podnikavosti ZDE.


Pro koho je naše vzdělávání určeno?

Je určeno pro všechny, kdo chtějí být aktivní a skrze své nápady vytvářet hodnoty pro sebe i ostatní. Ať už na Karlovce studujete, učíte nebo jinak pracujete, věříme, že se ztotožníte (rovnou nebo postupem času) alespoň s jednou z těchto kategorií podnikavých duší:

► SCIENCEpreneurship

Ti, kdo chtějí vytvořit přidanou hodnotu pro společnost (ziskového i neziskového charakteru) pomocí svého výzkumu. Jde tedy o ► science-based entrepreneurship.

► ENTREpreneurship

Ti, kdo chtějí chce vytvořit přidanou hodnotu pro společnost (ziskového i neziskového charakteru) uplatněním nápadu, který nevzešel z výzkumu. Může např. zahájit projekt, založit firmu, a pod.

► INTRApreneurship

Ti, kdo chtějí chce realizovat své nápady uvnitř existující organizace a zlepšovat tak její efektivitu navržením změn ve stávajících produktech/procesech nebo uvedením zcela nových.

Jaké principy jsou pro nás ve vzdělávání nejdůležitější?

 • Mezioborovost a challenge-based učení:

  Vytváříme inspirativní prostor pro co nejrozsáhlejší výměnu znalostí a potenciálem nacházet inovativní řešení pro komplexní problémy.

 • Safe space a praktičnost:

  Stavíme bezpečný prostor pro trénink dovedností a jejich rozvoj v duchu „failing forward“ aneb selhání je cestou k růstu.

 • Sebe-řízené učení:

  Student si může sestavit vlastní mix vzdělávacích aktivit podle osobních preferencí. Dobrovolnost, flexibilita a užitečnost jsou základem našeho přístupu.

 • Přínos pro cílovou skupinu:

  Chceme podpořit zlepšení dovednostní a znalostní vybavenosti studentů a vědců UK pro praxi včetně zásadního posílení jejich inovativního potenciálu a podnikavého mindsetu.

 • "Business-driven" a "value-driven":

  Výběr našich vzdělávacích aktivit je založený na požadavcích z reálné praxe. Zároveň si zakládáme na tom, že na potřeby jednotlivých aplikačních oblastí nahlížíme v souladu s principy udržitelnosti.

 • Vazba na praxi:

  Klademe důraz na to, aby naše vzdělávání posílilo vazbu studentů na praxi, a aby v něm odborníci z praxe hráli zásadní roli.

Co s námi můžete podniknout dál?

 • Vedle studia našich kurzů se můžete zapojit do našich podnikavých akcí a soutěží či se stát součástí komunity Inovační laboratoř, kde získáte kontinuální podporu. Více informací ZDE.

 • Dále pro vás aktivně zprostředkováváme doplňkové partnerské vzdělávací akce, o nichž se budete pravidelně dozvídat ZDE.


Hodnocení našich kurzů

Většina našich kurzů je hodnocena kredity. Zároveň ovšem úspěšní absolventi získají

 • certifikát, který osvědčí nabyté dovednosti,

Toto osvědčení je možné využít pro doložení praktických i odborných znalostí potenciálnímu zaměstnavateli.


► Rádi bychom vám ukázali, že vzdělávací aktivity z naší dílny jsou natolik užitečné, že pro vás kredity nebudou hlavní motivací. Podívejte se na nabídku našich kurzů.




Poslední změna: 18. červenec 2023 19:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám