Tým CPPT

POZOR - V době platnosti opatření proti šíření nemoci covid19 funguje kacelář CPPT v hybridním režimu, popřípadě v režimu práce z domova. Prosíme proto, kontaktujte nás buď e-mailem, nebo na mobilních telefonních číslech. Děkujeme za pochopení.


► Interní tým CPPT (kancelář Petrská ulice)

► Inovační skauti na UK

► Tým projektu RK VaV UK

► Tým projektu Hyb4City (Kampus Hybernská)

► Tým projektu iKAP II - podaktivita PodnikavostInterní tým CPPT

Nejste si jistí, na koho se obrátit? Kontaktujete kohokoli z nás – nasměrujeme Vás, nebo si informace předáme. Případně jsme k dispozici na centrálním kontaktu .


Vedení CPPT


► Strategické směřování transferu na UK ► řízení a koordinace činností CPPT ► podpora transferu na fakultách a součástech UK

► KONTAKTPrávní záležitosti, patenty

► Duševní vlastnictví ► přihláška vynálezu ► patenty ► udržovací poplatky ► ochranné známky ► smluvní výzkum ► kolaborativní výzkum ► příprava smluvních dokumentů

► KONTAKT Transfer ze sociálních a humanitních věd

► Konzultace aplikovaného výzkumu a aplikace do praxe v SHV ► podpora spolupráce s externími partnery a veřejným sektorem/konzultační služby ► příklady dobré praxe ► společenská relevance

► KONTAKT Technologický transfer

► Zhodnocení komerčního potenciálu ► rešerše ► průzkum trhu ► podpora proof-of-concept ► hledání externích partnerů ► hledání finančních zdrojů

► KONTAKTVzdělávání

► Informace o nabízených předmětech ► informace o studiu pro externí zájemce ► vzdělávání CPPT jako CŽV ► vzdělávací akce/školení na míru

► KONTAKTProjekty


► Partnerství CPPT v projektech ► běžící projekty s účastí CPPT ► projekty zaměřené na přenos poznatků a technologií

► KONTAKTPR a komunikace


► Informace o akcích pořádaných CPPT ► správa webu CPPT ► správa sociálních sítí ► kontakty pro média

► KONTAKTAdministrativa


► Administrativní agenda ► fakturace ► účetní záležitosti CPPT

► KONTAKT


Poslední změna: 14. červen 2022 15:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám