Transfer ze sociálních a humanitních věd

Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

Zástupkyně ředitelky

Mail:

Mobil: +420 776 007 130

Tel.: +420 224 491 209

Zaštiťuje oblast transferu z humanitních a společenskovědních oborů, má na starosti projekt TA ČR GAMA a konzultace projektů TAČR ÉTA. Řídí sekci inovačních skautů z humanitně zaměřených fakult UK. Vede také projektový tým.
Mgr. Jiří Valach

Zástupce ředitelky

Mail:

Mobil: +420 739 771 932

Tel.: +420 224 491 355

Pomáhá při hledání partnerů a celkově podporuje spolupráci s externími partnery a veřejným sektorem, zaštiťuje konzultační služby. Věnuje se také tématu společenské relevance. Je také součástí týmu, který se zabývá transferem technologií.Bc. Kristýna Hubičková

Specialistka přenosu poznatků ze společenských a humanitních věd

Mail:

Mobil: brzy doplníme

Kristýna pomáhá s případy a vyhledává potenciální vědecké týmy k sociálně-humanitnímu transferu na Filozofické fakultě, kde v současné době také dokončuje Studia nových médií.Mgr. Hubert Topinka

Analytik tržního potenciálu

Mail:

Mobil: +420 771 134 089

Hubert pracuje na případech přenosu poznatků z akademického prostředí do společnosti. Zaměřuje se na témata udržitelnosti a rozvíjí vztahy s veřejnou správou a NGOs.
Bc. Ivona Harvey

Projektová koordinátorka

Mail:

Mobil: +420 775 274 566

Spolupracuje s dr. Sýkorovou a zabývá se otázkami transferu ze sociálněvědních a humanitních oborů. Je také součástí týmu, který se zaměřuje na projekty.


Poslední změna: 9. červen 2022 13:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám