Vedení CPPT

Ing. Vojtěch Malina

Ředitel CPPT UK

Mail:

Mobil: +420 725 005 630

Řídí činnost CPPT a zastupuje centrum navenek. Je členem rozšířeného kolegia rektorky.

Přečtěte si více o Vojtěchovi...

Vojtěch je absolvent Provozně ekonomické fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze a má dlouholeté zkušenosti jako vedoucí Oddělení projektového řízení a metodiky na Univerzitě Karlově. V rámci UK se také od roku 2015 aktivně věnuje transferu technologií a má na svém kontě založení pěti spin-off firem a přesun více než deseti technologií do praxe. Kromě jiného, působí jako akademický pracovník a odborný asistent na 1. LF UK a FBMI ČVUT, kde se v rámci společného týmu obou fakult podílí na vývoji nových telemedicínských technologií. Je členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a má rozsáhlé zkušenosti s řízením projektů financovaných z evropských fondů jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.


Mezi Vojtěchovy další pracovní zájmy patří eHealth, telemedicína a jejich začleňování do českého zdravotnického systému.

Mgr. Jiří Valach

Zástupce ředitele CPPT UK

Mail:

Mobil: +420 739 771 932


Poslední změna: 11. červen 2024 19:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám