Vedení CPPT

Mgr. et. Mgr. Hana Kosová, MPA

ředitelka CPPT

Mail:

Mobil: +420 604 425 572

Tel.: +420 224 491 508

Řídí činnost CPPT a zastupuje centrum navenek. Je členkou rozšířeného kolegia rektora, dozorčí rady CUIP s.r.o. a Rady Kampusu Hybernská. Zasedá v představenstvu odborné asociace Transfera.cz a je členkou boardu mezinárodní asociace ASTP.Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

zástupkyně ředitelky

Mail:

Mobil: +420 776 007 130

Tel.: +420 224 491 209

Je zodpovědná za transfer z humanitních a společenskovědních oborů a řídí projekt TA ČR GAMA na podporu ověření komerčního potenciálu. Zaštiťuje PR aktivity CPPT a působí také jako tajemnice Rady pro komercializaci.Mgr. Jiří Valach

zástupce ředitelky

Mail:

Mobil: +420 739 771 932

Tel.: +420 224 491 355

Vede tým zaměřený na technologický transfer a koordinuje spolupráci s externími subjekty při zajišťování expertíz týmů z celé univerzity. Vymýšlí a řídí rozvojové projekty pro zefektivnění managementu transferu znalostí a technologií. Také zaštiťuje technicko-organizační chod kanceláře. 


Poslední změna: 1. září 2021 15:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám