Vedení CPPT

Mgr. et. Mgr. Hana Kosová, MPA

Ředitelka CPPT

Mail:

Mobil: +420 604 425 572

Tel.: +420 224 491 508

Řídí činnost CPPT a zastupuje centrum navenek. Je členkou rozšířeného kolegia rektoky a Rady Kampusu Hybernská. Zasedá v představenstvu odborné asociace Transfera.cz a je členkou boardu mezinárodní asociace ASTP.

Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

Zástupkyně ředitelky

Mail:

Mobil: +420 776 007 130

Tel.: +420 224 491 209

Ve vedení CPPT je zodpovědná za HR a finanční management, dále pak aktivně podporuje uplatnění výsledků výzkumu především z humanitních a společenskovědních oborů. Intenzivně spolupracuje a sdílí dobrou praxi od zahraničních partnerů (např. Oxford, Cambridge, Amsterdam, Kolín nad Rýnem, Vídeň, 4EU+ aliance). Zaštiťuje PR aktivity CPPT a působí také jako tajemnice Rady pro komercializaci.

Mgr. Jiří Valach

Zástupce ředitelky

Mail:

Mobil: +420 739 771 932

Tel.: +420 224 491 355

Vede tým, který navazuje spolupráci vědců z Univerzity Karlovy s externími subjekty. Zaštiťuje vzdělávací aktivity CPPT. Stará se o technicko-organizační chod kanceláře.


Poslední změna: 24. květen 2023 17:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám