Jak se dá komercializovat?

Co to je "komercializace"?

Komercializací rozumějme uplatnění výsledku výzkumu zejména v průmyslové praxi tak, aby byl dostupný veřejnosti.


Publikování vs. komercializace

Jak to vidí právník, expert na otázky duševního vlastnictví z CPPT, Matěj Machů:


"Vědecké výsledky mohou být šířeny formou veřejného sdělení publikací. Tento model bezesporu vede k dalšímu rozvoji vědy, ovšem často limituje přístup společnosti k takovým výsledkům.


Univerzita není průmyslovým podnikem a neumožňuje tedy výrobu a distribuci. K tomu je zapotřebí nalezení komerčního partnera a pro takového není technologie popsaná v publikaci bez možnosti získání výhradního práva obchodně zajímavá. Komerční partner je zpravidla nucen investovat nemalé finanční prostředky pro uvedení produktu či služby na trh, a pokud nemá zajištěnu ochranu takového duševního vlastnictví stává se snadno obětí konkurence, která s minimálními náklady produkt či službu napodobí či zcela zkopíruje.


V praxi tedy výsledky, které jsou pouze publikovány, nenacházejí z popsaných důvodů praktické uplatnění a společnosti jsou tedy nedostupné."


Ochrana duševního vlastnictví jako klíč ke komercializaci

Ochrana duševního vlastnictví jakožto nehmotných výsledků vědy a výzkumu je tedy klíčovým prvkem budoucí komercializace. Této skutečnosti si byli již historicky vědomi také zákonodárci a přímo zákonem je tedy stanovena povinnost zaměstnanců oznámit inovativní technické výsledky jejich práce zaměstnavateli, který rozhodne, zda je třeba takové výsledky chránit, jakým způsobem a samozřejmě také nese náklady s tím spojené. Tímto však nemohou být dotčena práva tvůrce (původce či autora), který je nadále osobně s jeho výsledkem spojen a náleží mu také odměna při oznámení výsledky a dodatečné vypořádání v podobě podílu na výnosech z komerčního uplatnění jejich výsledku.


Pro realizaci komercializace na Univerzitě Karlově byl zřízen inovační ekosystém zahrnující

► CPPT zastávající zejména metodickou a konzultační roli směrem k vědcům a

CUIP a.s., které se věnuje tzv. poslední fázi transferu spočívající v jednání s komerčními partnery.


Více o ► inovačním ekosystému ZDE.Poslední změna: 9. červen 2022 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám