• O nás
  • Cíle udržitelného rozvoje a přenos poznatků

Cíle udržitelného rozvoje a přenos poznatků

Ambicí Univerzity Karlovy je přispívat k naplňování Cílů udržitelného rozvoje zejména ve svých primárních rolích, tedy ve vzdělávání a ve výzkumu. Jako neméně důležitou však UK vnímá třetí roli univerzit, kterou je služba veřejnosti jako například podíl na veřejné debatě, popularizace výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe.

Programově se UK hlásí k SDGs. V souladu s cíli OSN chápe UK pojem „udržitelný rozvoj“ ve své komplexnosti, a kromě životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako:

  • kvalitní vzdělávání,

  • rovné příležitosti,

  • zdraví a kvalitní život,

  • inovace a další.

Více na webu UK ZDE


Přenos poznatků, inovace a SDGs

U nás na CPPT UK vidíme v tématu SDGs především příležitost pro přenos poznatků, podporu inovací a možnosti strategických spoluprací

  • s firmami,

  • institucemi státní správy,

  • neziskovým sektorem a dalšími.

SDGs jsou pro nás jedním z klíčových jmenovatelů cílících na pozitivní dopad na společnost a svět, ve kterém žijeme.


Důležitý je pro nás i proces mapování a porozumění mezinárodním trendům i v kontextu adaptace principů SDGs a propojení s akademickým sektorem (skrze vzdělávání, výzkum a třetí roli). Jedná se o dynamický trend, který nabízí univerzitám mnoho příležitostí v rámci začlenění cílů SDGs do vzdělávání, transferu poznatků do přímého řešení výzev spojených s naplňováním cílů SDGs, naplňování třetí role nebo i partnerství na strategických projektech.


V ČR je širší spolupráce ve vztahu k SDGs mezi akademickým sektorem, státní sférou i privátní sférou stále na počátku a nabízí UK řadu poměrně významných příležitostí. CPPT UK registruje prudce narůstající poptávku ze strany státní správy i soukromé sféry se aktivně zapojit a spolupracovat na konkrétních projektech ve vztahu k naplňování cílů SDGs i na spolupráci na konkrétních výzvách vztahující se například k evropské legislativě.


Udržitelný podzim – multistakeholder koordinace

Udržitelný podzim je neformální a otevřená multistakeholder koordinační inciativa s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci, koordinaci a podpořit synergie ve vztahu k Cílům udržitelného rozvoje. CPPT UK, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj jsou iniciátory této iniciativy.

Pravidelných setkání a koordinace se účastní i zástupci:

Partnerství v rámci této koordinační iniciativy lze zužitkovat pro prezentaci celé škály aktivit UK směrem k partnerům a jejich cílovým skupinám. Partneři, nejen v rámci pravidelných koordinačních setkání, sdílejí komunikační kanály a společně propagují akce vztahující se k tématice SDGs.


Zapojení akademické sféry a UK v roli neoficiálního a neutrálního moderátora je tedy klíčové i ve vztahu k praktické implementaci SDGs a naplňování jednotlivých cílů skrze propojení sektorů (především vazby na akademický sektor). Současně je tato neformální koordinace chápána jako první krok a jako nezbytný předpoklad v rámci naplňování cílů SDGs a jejich praktické implementace (i v rámci cíle 17. „partnerství pro splnění cílů“). Expertízu dostupnou v rámci platformy lze využít i pro naplňování specifických cílů a priorit jednotlivých členů, včetně UK.


Více informací o aktuálních akcích naleznete také na webu Udržitelného podzimu.


Chtěli byste vědět více?

Pokud máte zájem o více informací kontaktujte Huberta Topinku z CPPT UK na mailu hubert.topinka@ruk.cuni.czPoslední změna: 17. březen 2023 14:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám