Inovační ekosystém UK

Inovační ekosystém v rámci Univerzity Karlovy se skládá ze 4 elementů:


  • Vědci na fakultách a součástech UK

  • Centrum pro přenos poznatků a technologií

  • Inovační skauti

  • Charles University Innovations Prague s.r.o.


Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je zodpovědné za realizaci transferu je na UK. CPPT má řídící, koordinační a podpůrnou roli. Poskytuje své služby všem fakultám a součástem, stejně jako samotným vědcům z UK. CPPT využívá centrální tým expertů a úspěšně vybudovanou síť inovačních skautů (UIS).


Inovační skauti jsou zaměstnanci CPPT a současně i konkrétních fakult nebo součástí UK. Skauti zajišťují zejména komunikaci uvnitř univerzity a vyhledávání nových případů mezi vědeckými týmy.


Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP) je dceřiná společnost Univerzity Karlovy. Vznikla v červnu 2018 proto, aby se maximálně zjednodušil a zkrátil proces komercializace, podpořil se vznik spin-off a zvýšil se počet úspěšně komercializovaných nápadů.

Účelem a cílem CUIP je reprezentovat UK v majetkové struktuře vznikajících spin-off firem a obhospodařovat portfolio průmyslového vlastnictví UK v pokročilejších fázích komercializačního procesu.

Princip univerzitních dceřiných společností je v západní Evropě i jinde ve světě běžný, Univerzita Karlova je však první (a zatím jedinou) vysokou školou v ČR, která vlastní společnost založila.

Jak to celé probíhá?

Inovační ekosystém UK podporuje transfer z přírodovědných a lékařských, stejně jako z humanitních a sociálně-vědních oborů (přenos poznatků a technologií).


CPPT poskytuje pomoc a podporu ve všech fázích realizace transferu. Společně s inovačními skauty na fakultách vyhledává vědecké nápady a nabízí vědeckým týmům své know-how. Následně zajistí analýzu tržního potenciálu a pomůže ochránit duševní vlastnictví.


Další fáze komercializace, tzn. oslovování investorů, vyjednávání a uzavírání konkrétních smluv, zajišťuje na základě příkazní smlouvy CUIP a.s.


Přehledně je celý proces znázorněn na diagramu (pro zvětšení klikněte na obrázek):Rovněž ► Rada pro komercializaci funguje jako stabilní složka ekosystému především v podpoře ověření komerčního potenciálu.


Poslední změna: 9. červen 2022 14:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám