MSI 3 (Expert)

MSI 3 (Expert)

Kurz je pojat jako virtuální byznys inkubátor Univerzity Karlovy. Probíhá formou individuálního vzdělávání, koučinku a mentoringu, které poskytují skuteční praktikové z relevantních oblastí byznysu a odvětví průmyslu. Je určen studentům a zaměstnancům UK, kteří plánují začít svůj vlastní byznys vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků. Na začátku je sepsána smlouva, která stanovuje odpovědnosti mentora a mentorovaného, očekávané výstupy, termíny a schéma koučinku. MSI 3 lze kombinovat s MSI 2.


Zájemci mohou zasílat motivační dopisy průběžně.Za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.Zaměstnancům je kurz poskytován zdarma.Účastníci mimo UK hradí kurzovné.


Cena: 18 000 Kč (kurz)Anotace


YouTube


FB


Garant kurzu: Mgr. et Mgr. Hana Kosová


Kontakt

Bc. Petra Práglová

Ing. Marie Katakalidisová

Tel.: 224 491 255
Poslední změna: 10. září 2018 13:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám