MSI3 - Management of Science and Innovation 3

Navštěvujete MSI2 nebo už ho máte za sebou? Chcete uvést svůj vědecký nebo inovační projekt do života? MSI3 je tu pro vás!


Kurz MSI3 je pojatý jako virtuální byznys inkubátor Univerzity Karlovy. Probíhá formou individuálního vzdělávání, koučinku a mentoringu, které poskytují praktikové z relevantních oblastí byznysu a odvětví průmyslu.


Kurz je určen studentům a zaměstnancům UK, kteří plánují začít svůj vlastní byznys vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků. Na začátku kurzu je sepsána smlouva, která stanovuje odpovědnosti mentora a mentorovaného, očekávané výstupy, termíny a schéma koučinku. MSI 3 lze kombinovat s MSI 2.


Chcete se přihlásit?

  • Pošlete nám svůj motivační dopis na e-mail .

Za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.


Zaměstnancům UK je kurz poskytován zdarma.

Účastníci mimo UK hradí kurzovné. Cena: 18 000 Kč (kurz)


Garant kurzu:

Mgr. et Mgr. Hana Kosová


Anotace

FB


Kontakt

Bc. Petra Práglová

Tel.: 224 491 255
Poslední změna: 18. září 2019 13:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám