Univerzitní inovační síť

Projekt Univerzitní inovační síť

Univerzitní inovační síť (UIS) původně vznikla v roce 2014 v rámci projektu KREDO, v roce 2015 ji pak financovalo CPPT. Následně se podařilo získat podporu z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání, a tak mohl projekt pokračovat a rozvíjet se.


Hlavní cíl projektu:

 • dále rozvíjet univerzitní inovační síť prostřednictvím tzv. skautů (pro přírodní a lékařské obory), resp. koordinátorů přenosu poznatků (pro humanitní obory).


Rozvoj UIS probíhá ve dvou základních směrech:

 1. ve vzdělávání pracovníků CPPT, skautů a koordinátorů přenosu poznatků;

 2. v propagaci principů přenosu poznatků a technologií mezi VaV pracovníky Univerzity Karlovy, v aktivním vyhledávání a navazování kontaktů s aplikační sférou a v procesním nastavení transferu znalostí a technologií v rámci UK


Projekt se dělí na následující aktivity:

 • KA A) Vzdělávání: vzdělávací aktivity pro koordinátory/skauty a CPPT

 • KA B) Interní předpisy: aktualizace interních předpisů k TT

 • KA C) Řízení projektu

 • KA D) Popularizace TT na UK: rozšíření povědomí o TT mezi akademickými a VaV pracovníky

 • KA E) Systém podpory UIS: komunikace skautů uvnitř fakulty a směrem k CPPT

 • KA G) Analytická činnost: práce s databázemi, analyzování komerčního potenciálu duševního vlastnictví vzniklého na UK

 • KA J) Partnerství: rozvoj partnerství se zahraničními CTT

 • KA K) Networking: rozšířit povědomí o nabídce spolupráce s UK aplikační sféře

 • KA L) Marketing: katalog služeb (vizitky), propagační materiály, komunikační strategie


Financováno z: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání

Celková alokace: 37.068.954,25 Kč

Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651

Realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2020


Na projekt UIS tématicky navazuje klíčová aktivita 6 v celouniverzitním projektu Rozvoj kapacit VaV.


Chcete vědět víc?

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Valach

Mail:Poslední změna: 15. červen 2020 19:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám