EReadyMonitor

Přečtěte si první číslo projektového E-zinu - ke stažení ZDE.


Cílem projektu EReadyMonitor (Engagement Readiness Monitor) je zkoumat a zlepšovat prostředí pro spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi (High Education Institutions) a podniky. Projekt se konkrétně zaměřuje na analýzu dopadových aktivit spolupráce s cílem zvýšit jejich přínos pro komerční a společenskou sféru. Projekt EReadyMonitor nabídne kritický pohled na spolupráci univerzit a podniků, který povede k vývoji nástroje pro sebehodnocení. Tento nástroj má měřit připravenost na spolupráci s externími subjekty a zároveň napomáhat zvyšování připravenosti na institucionální úrovni. V neposlední řadě projekt vyvine prostředky pro efektivní rozšíření zapojení vysokých škol do spolupráce s podniky.


Díky Centru pro přenos poznatků a technologií (CKTT) vnese Univerzita Karlova do vývoje všech intelektuálních výstupů (IO) rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti v oblasti spolupráce univerzit s podniky a přenosu poznatků.


Cíle:

  • Získat hluboké porozumění o spolupráci vysokých škol s podniky a jejich připravenosti podílet se na různých aktivitách v oblasti spolupráce.

  • Vyvinout nový nástroj, který vyhodnotí připravenost univerzit k zapojení na institucionální úrovni.

  • Navrhnout soubor nástrojů připravenosti na zapojení, který pomůže zvýšit připravenost univerzit na rozvoj spolupráce s podniky.


EReadyMonitor je dvouletý projekt financovaný z programu Erasmus+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Na projektu spolupracuje pět partnerů ze čtyř vysokých škol a jedné sítě z pěti evropských zemí:

  • University Industry Innovation Network BV - Amsterdam, Nizozemsko

  • Institut Mines Telecom Business School - Evry, Francie

  • Alma Mater Studiorum - University of Bologna - Bologna, Itálie

  • Univerzita Karlova - Praha, Česká republika

  • JAMK University of Applied Sciences - Jyvaskyla, Finsko


Financováno z: Nuffic – National Agency Erasmus+ Education and Training

Celková alokace: EUR 290.967,00

ID projektu: 2020-1-NL01-KA203-064534

Realizace: 1.11.2020 – 31.10.2022

Web: engagementready.eu/


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Chcete vědět víc?

Kontaktní osoba:

Serena Mancini

E-mail: serena.mancini@ruk.cuni.cz


Poslední změna: 19. září 2021 11:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám