ReSTI

Projekt Excellence-in-ReSTI


Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).


Univerzita Karlova je projektovým partnerem mezinárodního projektu Excelence v oblasti výzkumu, řízení projektů v oblasti sociálních a technologických inovací (Excellence-in-ReSTI), DTP1-1-450-1.2, realizovaný v rámci nadregionálního programu Interreg pro Dunaj s finanční podporou Evropské unie Fondy EFRR a IPA.


Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího prostředí, které by pokrývalo různé předměty, např. Vývoj projektů sociálních inovací, víceprojektové řízení, strategie financování a inovativní zdroje financování, přenos znalostí, marketing, šíření, komunikace/lobování zúčastněných stran atd.


Projektu se účastní konsorcium 12 organizací z 9 zemí střední Evropy, vůdčím partnerem je Center for Social Innovation z Vídně. Z ČR je v konsorciu pouze UK.


Zapojení UK spočívá v koordinaci a spolupráci při přípravě vzdělávacích modulů a prostředí pro jejich realizaci. Za UK je za tuto aktivitu zodpovědné CPPT, které má s tímto typem aktivit zkušenosti např. z realizace předmětu Management vědy a inovací.


Harmonogram projektu: 02/2017 – 07/2019Excellence-in-ReSTI odkaz zde.


For English click here.


Kontakt

Mgr. Jiří Valach

Tel: 224 491 355

Mobil: 702 186 488


Poslední změna: 26. říjen 2018 16:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám