Více o podnikavosti

Existuje více definic podnikavosti. Na Univerzitě Karlově na ni hledíme perspektivou evropského rámce pro klíčové kompetence k podnikavosti, tedy EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Podle něj se kompetencí k podnikavosti rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní.


Co je EntreComp Framework?

EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework (Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti) je rámec vydaný Evropskou komisí, který definuje podnikavost jako kompetenci (= sada znalostí a dovedností) a zvyšuje povědomí o tom, co to znamená být podnikavý. Tento rámec je od roku 2016 klíčovým zdrojem inspirace k tomu, aby se Evropa stala podnikavou společností.


CPPT tento rámec využívá jako kompas při vytváření vzdělávacích aktivit tak, aby vybavily budoucí podnikavce a changemakery co nejrelevantnějším spektrem znalostí a dovedností.Poslední změna: 26. červenec 2023 16:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám