Kampus Hybernská

Zajímají Vás AKTUALITY z Kampusu Hybernská?

Zaregistrujte se do NEWSLETTERU ZDE.

Sledujte novinky na Facebooku a na Instagramu.


Chcete v Kampusu Hybernská USPOŘÁDAT svou akci?

Zjistěte vícZDE.


Co je Kampus Hybernská?

Kampus Hybernská je prostor propojující kulturu, inovace, vědu a vzdělávání. Díky umístění v samotném srdci hlavního města Prahy se tak široké veřejnosti naskýtá příležitost ponořit se do atmosféry univerzitního života a nechat se inspirovat nejnovějším vědeckým poznáním a uměleckým vyjádřením řady akademiků a umělců.


Kampus Hybernská vznikl propojením hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy s cílem založení společného projektu pro rozvoj intenzivnější spolupráce. Kampus proto není pouze akademický nebo výstavní prostor určený k jednostranné konzumaci umění nebo poznatků. ► Cílem Kampusu Hybernská je vytvořit unikátní inovační ekosystém, který inspiruje a podněcuje ke kreativní tvorbě napříč obory a sférami.


Vedle setkávání studentů a akademiků napříč fakultami Univerzity Karlovy má Kampus Hybernská za cíl také propojování Univerzity s veřejností, komerční sférou, státem nebo neziskovými organizacemi. Kampus chce být v budoucnu etablované svébytné univerzitní a městské centrum viditelné v prostoru střední Evropy. Centrum založené na generování inovací všeho druhu za využití znalostí a kreativity lidí v odpovědi na celospolečenské výzvy a příležitosti 21. století. To vše v posílené inovační infrastruktuře hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy.


Podívejte se do fotogalerie:

FOTO: Hynek Glos

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK v Kampusu Hybernská

CPPT UK v Kampusu Hybernská vytváří inovační komunitu studentů a akademiků - pořádá zde své vzdělávací kurzy pro studenty UK i veřejnost a další aktivity spojené s přenosem poznatků a technologií do praxe (propojování UK s komerční sférou, neziskovým sektorem nebo se státem a samosprávou), stejně jako s rozvojem podnikavosti studentů Univerzity Karlovy.


Cíle CPPT v rámci aktivit v Kampusu Hybernská


Naše cíle jsou:

  • Podporovat rozvoj spolupráce mezi fakultami a součástmi UK, včetně mimopražských

  • Poskytovat prostor pro inovační partnerství mezi akademickou sférou UK a sférami komerční, neziskové nebo veřejné

  • Popularizovat stávající výsledky vědy pro podnícení transferu znalostí do praxe

  • Objevovat a čerpat inovační potenciál společensko-humanitních a uměleckých oborů v interdisciplinárním propojování s dalšími obory UK

  • Rozvíjet komunitní rozměr akademické obce UK – studentstva, post/doktorandů, vědecké či pedagogické komunity včetně cizinců nebo alumni

  • Propojovat UK se ZŠ a SŠ v rámci spolupráce v oblasti pedagogiky a didaktiky (projekt iKAP II.)

Chcete v Kampusu Hybernská uspořádat svou akci?


Projděte si ROZCESTNÍK. Podle typu Vaší akce Vás navede ke správné osobě, se kterou se domluvit.Rozcestník akcí Kampusu Hybernská ZDE.


Co v Kampusu Hybernská najdete?

Kampus je organický celek spoluutvářený řadou entit navázaných na Univerzitu Karlovu. Vedle projektu Hyb4City Kampus řídí také zapsaný ústav Kampus Hybernská, právnická osoba založena hlavním městem Prahou a Univerzitou Karlovou jako statutární orgán s právní subjektivitou.


Na organizaci dění v Kampusu se podílí také studentské spolky napříč Univerzitou Karlovou pod záštitou Studentské Hybernské. Všichni studenti UK navíc mohou v prostorách Studentské Hybernské využít veřejně přístupný cowork pro práci na společných studentských projektech, nebo na vypracování akademických prací.


Zázemí Kampusu je ale určeno také akademické obci univerzity, kromě prostor je možné využít služby našich techniků, pohoštění z naší kavárny Hlína nebo pomoc s propagací plánovaných akcí v Kampusu.


Chcete vědět, co se dělo v Kampusu Hybernská v minulých letech?

Podívejte se do Výroční zprávy:


Adresa a kontakty:

Kampus Hybernská

Hybernská 4, Praha 1

Mapa | Web

Kompletní kontakty na tým ZDE


Poslední změna: 11. duben 2023 17:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám