Kampus Hybernská

Zajímají Vás AKTUALITY z Hyb4City?

Zaregistrujte se do NEWSLETTERU HYB4CITY ZDE.

Sledujte novinky na Facebooku ZDE.


Chcete v Kampusu Hybernská USPOŘÁDAT svou akci?

Zjistěte vícZDE.


Co je Kampus Hybernská?

Kampus Hybernská je centrem kultury, inovací, vědy a vzdělávání. Je určen pro setkávání studentů, umělců, vědců, výzkumníků, kreativců a inovátorů  s občanskou veřejností a aplikační sférou hlavního města Prahy. Kampus Hybernská vznikl propojením hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy s cílem založení společného projektu pro rozvoj intenzivnější spolupráce.


Cíl Kampusu Hybernská ► vytvoření společenství vědy, vzdělávání, inovací a kultury a vytváření podmínek pro transfer technologií, naplňování třetí role univerzity i provoz kulturních, tvůrčích a dalších společenských aktivit


Vize Kampusu Hybernská ► etablované svébytné univerzitní a městské centrum viditelné v prostoru střední Evropy. Centrum založené na generování inovací všeho druhu za využití znalostí a kreativity lidí v odpovědi na celospolečenské výzvy a příležitosti 21. století. To vše v posílené inovační infrastruktuře hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy. 


Místo setkávání: Hybernská 4, Praha 1

FOTO: Hynek Glos

Kampus jako společný projekt UK a Hlavního města Prahy

Kampus Hybernská je společný projekt Univerzity Karlovy a Hlavního města Prahy, který vychází z partnerské smlouvy o spolupráci uzavřené v prosinci 2020 .


Kampus Hybernská se skládá ze dvou subjektů:

 • zapsaného ústavu Kampus Hybernská

  ► etablování univerzitního a městského prostoru pro prolínání kultury, vědy, vzdělávání a inovací

 • a univerzitního projektu Hyb4City, jehož realizací je pověřeno Centrum pro přenos poznatků a technologií UK

  ► podpora inovačního ekosystému a třetí role univerzity s propojením akademické a aplikační sféry, resp. akademické obce a občanů Prahy


Univerzitní projekt Hyb4City vychází ze Strategického záměru Univerzity Karlovy a jeho hlavním cílem je přispět k mezifakultní a mezioborové spolupráci zejména v oblastech vzdělávání, výzkumu, transferu a inovací.


Jaké aktivity v Kampusu Hybernská najdete pod taktovkou Hyb4City?

 • Frontální aktivity ► přednášky, panely, kurzy aj.

 • Participativní aktivity workshopy, science café, diskuse s poskytovateli podpory, ministerstvy aj.

 • Didaktikon mezifakultní soutěž, zážitková pedagogika

 • Společenské aktivity výstavy s výzkumným obsahem, divadelní představení jako technická či sociální inovace, koncerty, křty aj.

 • Inovační laboratoř inovační vzdělávací platforma

 • Soutěže mezifakultní didaktické soutěže, mezifakultní výtvarné soutěže aj.

 • Studentské spolky činnost Studentské Hybernské

 • Mediální studio podcasty, videa, klipy, aj.

 • Ad hoc externí aktivity realizace výzkumných či rozvojových projektů fakult a součástí UK, spolupráce a zapojení dalších pražských akademických institucí, konference, porady, setkávání, mezifakultní kurzy, poradenství aj.


Jakým způsobem se můžete zapojit?

 • Participace na programu – panely, soutěže, workshopy, diskuse aj.

 • Participace na networkingových aktivitách mezi akademickou a aplikační sférou

 • Zapojením se do programu v roli mentora, přednášejícího, hosta aj.

 • Participací studujících a doktorandů na kurzech, soutěžích a programové nabídce


 • Pořádání vědeckých nebo kulturních akcí fakult UK s inovačním přesahem = konference, workshopy, výstavy, panely, setkání, křty, symposia aj.


Podmínky poskytnutí prostor v Kampusu Hybernská:

 • Naplňování cílů projektu Hyb4City – prostory k dispozici bez úplaty

 • Mimo cíle projektu Hyb4City – příspěvek na režie


Chcete v Kampusu Hybernská uspořádat svou akci?


To máme velkou radost. Projděte si ROZCESTNÍK, který jsme pro Vás připravili - podle typu Vaší akce Vás navede ke správné osobě, se kterou se domluvit.


Rozcestník akcí Kampusu Hybernská ZDE.Kde nás najdete?

Kampus Hybernská

Hybernská 4, Praha 1

Mapa

Kompletní kontakty na tým ZDE


Poslední změna: 14. březen 2022 21:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám