Tým projektu Hyb4City (Kampus Hybernská)

Kampus Hybernská je společný projekt Univerzity Karlovy a Hlavního města Prahy, který si klade za cíl realizovat zájmy obou partnerů v oblasti rozvoje města a třetí role univerzity. Kampus se skládá ze dvou subjektů – zapsaného ústavu Kampus Hybernská a univerzitního projektu Hyb4City. Ten vychází ze Strategického záměru Univerzity Karlovy a jeho realizací je pověřeno CPPT. Hlavním cílem je přispět k mezifakultní a mezioborové spolupráci zejména v oblastech vzdělávání, výzkumu, transferu a inovací.Marcel Kraus, M.Sc.

Manažer projektu Hyb4City

Mail:

Mobil: +420 730 520 072

LinkedIN

Marcel je manažer projektu Hyb4City v Kampusu Hybernská, je odpovědný za koordinaci týmu a strategický rozvoj programu v oblasti inovačního ekoystému a transferu Univerzity Karlovy. Do týmu CPPT přišel Marcel z Technologické agentury ČR, kde do jeho portfolia patřily program ÉTA a program ZÉTA. Zabývá se národní a mezinárodní politikou podpory kulturních a kreativních průmyslů (NESTA & The British Council). V minulosti byl spolupracovníkem oddělení Inovativních systémů transferu Fraunhoferova institutu pro střední a východní Evropu v Lipsku.Ing. Daniela Illnerová

Garantka komunikace Hyb4City

Mail:

Mobil: +420 778 956 084

Daniela zaštiťuje komunikaci projektu Hyb4City a spoluorganizuje jeho program. Je interní spojkou s fakultami UK a koordinuje komunikaci o programech Hyb4City pro veřejnost. Ve své práci využívá své dosavadní zkušenosti z obchodní, akademické i neziskové oblasti.Ing. Dana Sephtonová

Garantka vědecké produkce

Mail:

Mobil: +420 778 744 121

Dana (které se ale říká Dáša) pracuje na obsahové náplni projektu Hyb4City a spoluorganizuje jeho program. Má zkušenosti z mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. V ČR vede mezinárodní projekt FameLab a organizuje vzdělávací akce napříč obory, kraji a věkovými skupinami. Obdržela čestnou Medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy udělovanou AV ČR.MVDr. Milena Vicenová

Odborná garantka pro zahraniční vztahy

Mail:

Mobil: +420 602 632 507

Milena se zabývá mezinárodními aktivitami projektu Hyb4City. Je spojkou mezi zástupci států EU, UK, USA a mezinárodních institucí v České republice. Zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce získala jak na Ministerstvu zemědělství při přípravách na vstup do EU, tak při vedení Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu a zastoupení Technologické agentury ČR v evropské síti inovačních agentur Taftie.RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D.

Odborná garantka vzdělávacího centra

Mail:

Mobil: brzy doplníme

Osobní web

Tereza dohlíží na ideový a odborný rozvoj vzdělávacího centra a je zodpovědná za jeho program (exponáty, vzdělávací přednášky, výstavy). Věnuje se rekreační matematice, přednášení a popularizaci matematiky, jak pro studenty ZŠ a SŠ, tak i pro širokou veřejnost. Spolupracuje také s Českou televizí (Škola doma, Nebojte se matematiky a je spoluscénaristkou seriálu Kája a Mat+Ema+Tika).PhDr. Mgr. Jana Peroutková

Garantka vědeckých výstav a umění

Mail:

Mobil: +420 702 124 672

Jana se věnuje aktivitám v oblasti vědeckých výstav, designu a inovací v umění. Má zkušenosti z koordinace vědeckých i kulturních projektů. Pracuje jako projektová manažerka v rámci Odboru vnějších vztahů Univerzity Karlovy a v kanceláři rektora koordinuje projekt Udržitelný rozvoj na UK. V roce 2018 získala Cenu Miloslava Petruska za prezentaci. Specializuje se na koordinaci kulturních a odborných projektů reprezentující Univerzitu Karlovu.Bc. et Bc. Filip Liška

Produkční pro audiovizuální tvorbu, podcasty

Mail:

Mobil: +420 606 072 930

Filip má na starosti fungování a produkci podcastového studia a aktivity spojené s audio-vizuální reprezentací Hyb4City. Obracet se na něj mohou zájemci o natáčení podcastu z řad studentů i veřejnosti - všichni jsou vítáni. Filip vystudoval historii a žurnalistiku na UK. Prošel řadou médií, kde se věnoval zpravodajství a publicistice. Spoluvytvářel také projekt videomappingu na Žižkovské věži Moon50.Barbara Kropáčková

Specialistka sociálních sítí

Mail:

Mobil: +420 731 225 484

Barbara je zodpovědná za fungování sociálních sítí projektu Hyb4City. Do týmu přichází z agentury Etnetera Motion, kde byla součástí social media týmu. Dříve působila jako content manažerka, copywriterka či influencer specialistka. Má také zkušenosti z Technologické agentury ČR, kde pracovala jako programová pracovnice oddělení EHP a Norských fondů.Jana Střížovská Matyášová

Produkční

Mail:

Mobil: +420 770 196 222

Jana se stará o domlouvání a koordinaci termínů akcí probíhajících v Kampusu Hybernská a zajišťuje jejich pokrytí technickým personálem. Právě na ni se mohou obracet také externí zájemci o využití prostor v rámci areálu KH. Jana má mnohaletou zkušenost především z divadelního prostředí.

Martin Gális

Technická produkce

Mail:

Mobil: +420 774 113 233


Mgr. Hubert Topinka

Odborný garant pro NNO a veřejnou správu

Mail:

Mobil: +420 771 134 089

V rámci Hyb4City se Hubert zabývá vztahy s nestátními neziskovými organizacemi (NNO), aplikačními garanty a veřejnou sférou. Má rozsáhlé zkušenosti z neziskového sektoru - přes 20 let pracoval v mezinárodních humanitárních a rozvojových organizacích v ČR i ve světě, kde vedl velké projekty a zabýval se navazováním a udržitelností strategické spolupráce.Bc. et Bc. Jan Veselý

Vedoucí Inovační laboratoře

Mail:

Mobil: +420 774 837 359

LinkedIN - Osobní web - Web IL

Jan vede Inovační laboratoř - projektový seminář zaměřený na inovace. V minulosti stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace, založil EduFórum, vytvořil online portál dobrokurzy.cz aj. V současnosti má na starosti také vzdělávání ve Slevomatu.Mgr. Veronika Haissingerová

Projektová manažerka Inovační laboratoře

Mail:

Mobil: +420 778 956 083

Veronika má na starosti rozvoj vhodných projektů a partnerství v rámci Inovační laboratoře. Dříve vedla inkubační program Akcelerátor VŠEM, působila také v H40 jako manažerka inkubace Kreativního Inkubátoru Art&Digital. Zaměřuje se na oblast neziskového sektoru, CSR, SDGs, sociálního podnikání, startupovou scénu, vzdělávání a kariérové poradenství.Kateřina Brandejsová

Koordinátorka studentských aktivit

Mail:

Mobil: brzy doplníme

Kateřina se stará o administrativní a provozní zajištění akcí ve Studentském domě v Kampusu Hybernská. Podílí se také na přípravě nových projektů v rámci Studentské Hybernské.


Petr Holubetz

Koordinátor studentských aktivit

Mail:

Mobil: brzy doplníme


Poslední změna: 13. říjen 2021 14:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám