Tým projektu Hyb4City (Kampus Hybernská)

Kampus Hybernská je společný projekt Univerzity Karlovy a Hlavního města Prahy, který si klade za cíl realizovat zájmy obou partnerů v oblasti rozvoje města a třetí role univerzity. Kampus se skládá ze dvou subjektů – zapsaného ústavu Kampus Hybernská a univerzitního projektu Hyb4City. Ten vychází ze Strategického záměru Univerzity Karlovy a jeho realizací je pověřeno CPPT. Hlavním cílem je přispět k mezifakultní a mezioborové spolupráci zejména v oblastech vzdělávání, výzkumu, transferu a inovací.Marcel Kraus, M.Sc.

Manažer projektu Hyb4City

Mail:

Mobil: +420 730 520 072

LinkedIN

Marcel je manažer projektu Hyb4City v Kampusu Hybernská, je odpovědný za koordinaci týmu a strategický rozvoj programu v oblasti inovačního ekoystému a transferu Univerzity Karlovy. Do týmu CPPT přišel Marcel z Technologické agentury ČR, kde do jeho portfolia patřily program ÉTA a program ZÉTA. Zabývá se národní a mezinárodní politikou podpory kulturních a kreativních průmyslů (NESTA & The British Council). V minulosti byl spolupracovníkem oddělení Inovativních systémů transferu Fraunhoferova institutu pro střední a východní Evropu v Lipsku.Mgr. Gabriela Měsícová

Garantka komunikace Hyb4City

Mail:

Mobil: +420 773 774 566

Gabriela koordinuje komunikační aktivity tak, aby projekt Hyb4City podněcoval propojování relevantních osob a subjektů a inspiroval k tvorbě a výzkumu napříč obory. Zkušenosti sbírala téměř tři roky v PR týmu Technologické agentury ČR a přes dva roky pracovala jako konzultantka v oblasti energetiky a otázek životního prostředí.Eva Merxbauerová

Asistentka týmu Hyb4City

Mail:

Mobil: +420 602 434 462

Eva se stará o administrativní a provozní záležitosti projektu a poskytuje podporu všem členům týmu. Ve své práci využívá své dosavadní dlouholeté zkušenosti z komerční oblasti, kde byla jako specialista na obchodní procesy součástí projektových týmů.Nela Hakr BA

Výkonná produkční týmu Hyb4City

Mail:

Mobil: +420 771 256 583

Zvažujete využití našich prostor v Kampusu Hybernská? Podívejte se SEM nebo napište Nele. Nela se stará o kalendář našich prostor - hledá cesty, jak co nejlépe vyhovět zájemcům o jejich využití, a zároveň hlídá, aby akce souzněly s cíli projektu Hyb4City. Také působí na pozici metodičky v projektu iKAP II. Nela strávila delší dobu ve Velké Británii, kde mimo jiné vedla menší produkční tým v oblasti transformativního vzdělávání.Ing. Alena Ivanová

Finanční řízení projektu Hyb4City

Mail:

Mobil: +420 777 200 585

LinkedIN

Alena má na starosti kontrolu čerpání rozpočtu z hlediska objemu financí i z hlediska způsobilosti výdajů, uzavírání a vykazování DPP a DPČ. Má rozsáhlé zkušenosti z účasti na projektech jak v rámci UK tak v komerční sféře.
Ing. Dana Sephtonová

Garantka vědecké produkce

Mail:

Mobil: +420 605 882 555

Dana (které se ale říká Dáša) pracuje na obsahové náplni projektu Hyb4City a spoluorganizuje jeho program. Má zkušenosti z mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. V ČR vedla 11 let mezinárodní projekt FameLab a zároveň mnoha akcemi přispívala do mezinárodní části programu vědeckých festivalů Týden vědy a techniky AV ČR. Organizuje vzdělávací akce napříč obory, kraji a věkovými skupinami. Obdržela čestnou Medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy udělovanou AV ČR.MVDr. Milena Vicenová

Odborná garantka pro zahraniční vztahy

Mail:

Mobil: +420 602 632 507

Milena se zabývá mezinárodními aktivitami projektu Hyb4City. Je spojkou mezi zástupci států EU, UK, USA a mezinárodních institucí v České republice. Zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce získala jak na Ministerstvu zemědělství při přípravách na vstup do EU, tak při vedení Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu a zastoupení Technologické agentury ČR v evropské síti inovačních agentur Taftie.RNDr. Tereza Martínková Bártlová, Ph.D.

Odborná garantka vzdělávacího centra

Mail:

Mobil: +420 607 610 960

Osobní web

Tereza dohlíží na ideový a odborný rozvoj vzdělávacího centra a je zodpovědná za jeho program (exponáty, vzdělávací přednášky, výstavy). Věnuje se rekreační matematice, přednášení a popularizaci matematiky, jak pro studenty ZŠ a SŠ, tak i pro širokou veřejnost. Spolupracuje také s Českou televizí (Škola doma, Nebojte se matematiky a je spoluscénaristkou seriálu Kája a Mat+Ema+Tika).Bc. et Bc. Filip Liška

Produkční pro audiovizuální tvorbu, podcasty

Mail:

Mobil: +420 606 072 930

Filip má na starosti fungování a produkci podcastového studia a aktivity spojené s audio-vizuální reprezentací Hyb4City. Obracet se na něj mohou zájemci o natáčení podcastu z řad studentů i veřejnosti - všichni jsou vítáni. Filip vystudoval historii a žurnalistiku na UK. Prošel řadou médií, kde se věnoval zpravodajství a publicistice. Spoluvytvářel také projekt videomappingu na Žižkovské věži Moon50.Mgr. Hubert Topinka

Odborný garant pro NNO a veřejnou správu

Mail:

Mobil: +420 771 134 089

V rámci Hyb4City se Hubert zabývá vztahy s nestátními neziskovými organizacemi (NNO), aplikačními garanty a veřejnou sférou. Má rozsáhlé zkušenosti z neziskového sektoru - přes 20 let pracoval v mezinárodních humanitárních a rozvojových organizacích v ČR i ve světě, kde vedl velké projekty a zabýval se navazováním a udržitelností strategické spolupráce.Josef Kačírek

Zvukař a provozní technik projektu Hyb4City

Mail:

Mobil: +420 607 765 681

Osobní web

Josef se zabývá ozvučováním, nahrávání a zpracování zvuku a videa. Technicky zajišťuje provoz prostor Hyb4City. Má dlouholeté zkušenosti z rozhlasové práce v Radio Free Europea v Českém rozhlasu, z přednáškových projektů Science Café a Slideslive a z působení v divadlech a na koncertech.
Bc. et Bc. Jan Veselý

Vedoucí Inovační laboratoře

Mail:

Mobil: +420 774 837 359

LinkedIN - Osobní web - Web IL

Jan vede Inovační laboratoř - projektový seminář zaměřený na inovace. V minulosti stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace, založil EduFórum, vytvořil online portál dobrokurzy.cz aj. V současnosti má na starosti také vzdělávání ve Slevomatu.Mgr. Veronika Haissingerová

Projektová manažerka Inovační laboratoře

Mail:

Mobil: +420 778 956 083

Veronika má na starosti rozvoj vhodných projektů a partnerství v rámci Inovační laboratoře. Zároveň je manažerka projektu iKAP II. Dříve vedla inkubační program Akcelerátor VŠEM, působila také v H40 jako manažerka inkubace Kreativního Inkubátoru Art&Digital. Zaměřuje se na oblast neziskového sektoru, CSR, SDGs, sociálního podnikání, startupovou scénu, vzdělávání a kariérové poradenství.


Bc. Magdaléna Suchá

Koordinátorka studentských aktivit

Mail:

Mobil: +420 731 003 492

Magdaléna je členkou týmu Studentské Hybernské, kde se stará o koordinaci aktivit studentských spolků, vytváření programu pro veřejnost (přednášky, promítání, vernisáže,..) a o správu sociálních sítí. Přichází do Hyb4City z prostředí spíše uměleckého a zaměřuje se také na oblast neziskového sektoru.


Jakub Kos

Koordinátor studentských aktivit

Mail:

Mobil: +420 724 689 830

Jakub koordinuje studentské aktivity v Kampusu Hybernská a zaměřuje se na různorodé umělecké projekty, ať už ve spojení s divadlem, výtvarným uměním, filmem, hudbou nebo fotografií. Studuje filmové vědy, působí jako publicista, dramaturg a spolupracuje s řadou filmových festivalů.


Poslední změna: 27. říjen 2022 16:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám