• Projekty

Projekty

Projekty

Projekt GAMA

je poskytován Technologickou agenturou ČR. Projekt je zaměřen na podporu procesu komercializace výsledků výzkumů a vývoje na Univerzitě Karlově.


Projekt JUK

je v rámci aktivit pro veřejnost uskutečňován Centrem celoživotního vzdělávání. Cílem projektu JUK je představit středoškolským studentům, v čem je univerzita jedinečná a rozmanitá a jaké vzdělání jim může nabídnout.


Projekt OP PPR - Proof of Concept na Univerzitě Karlově

je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Praha - pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy.


Projekt Excellence-in-ReSTI

je realizovaný v rámci nadregionálního programu Interreg pro Dunaj s finanční podporou Evropské unie Fondy EFRR a IPA. Projekt je na podporu vytvoření vzdělávacího prostředí.


Projekt Univerzitní inovační síť

je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na rozvíjení Univerzitní inovační sítě Univerzity Karlovy prostřednictvím technologických skatů a koordinátorů přenosu poznatků.


Via Carolina

Via Carolina je veletrh v oblasti inovací, smluvního výzkumu, transferu technologií a celoživotního vzdělávání. Univerzita Karlova interaktivní formou nabízí příležitosti využít výsledky výzkumu, expertní i přístrojové kapacity externím partnerům. První ročník veletrhu Via Carolina proběhl v květnu 2017. Druhý ročník je plánovaný na rok 2019.
Poslední změna: 17. říjen 2019 16:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám