GAMA (TAČR)

Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově v Praze


Program GAMA Technologické agentury ČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu. Snahou UK je podpořit velmi kvalitní projekty s výsledky vhodnými pro potenciální komerční využití.


Celkovou koordinaci a administraci projektu zajišťuje CPPT. O financování dílčích projektů rozhoduje rektor UK na základě doporučení Rady pro komercializaci UK


Cíl projektu:

  • podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití. Finanční prostředky byly postupně rozděleny mezi dílčí projekty realizované na jednotlivých pracovištích UK. Výsledkem dílčího projektu by mělo být ověření funkčnosti zamýšlené metody, prototypu, funkčního vzorku apod. včetně zajištění potřebné ochrany duševního vlastnictví a průmyslových práv a příprava na další kroky vedoucí k praktickému uplatnění na trhu. Financování z programu GAMA TA ČR není určeno pro podporu základního výzkumu.


Financováno z: Technologická Agentura ČR, program GAMA

Celková alokace: 20 935 000 Kč

Reg. č.: TG01010108

Realizace: 9/2014 – 8/2019


Chcete vědět víc?

Kontaktní osoba: Ivana Sýkorová

Mail:Poslední změna: 16. červen 2020 11:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám