GAMA 2 (TAČR)

Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově II


AKTUÁLNĚ ► 3. kolo soutěže bylo právě spuštěno. Vice ZDE.Program GAMA 2 Technologické agentury ČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření konceptu. Snahou UK je podpořit velmi kvalitní projekty s výsledky vhodnými pro potenciální komerční využití.


Celkovou koordinaci a administraci projektu zajišťuje CPPT.


O financování dílčích projektů rozhoduje rektor UK na základě doporučení Rady pro komercializaci UK. Za realizaci konkrétních dílčích projektů nesou odpovědnost přímo fakulty, na nichž se nacházejí pracoviště zapojená do projektu.


Cíle projektu:

  • Nadále rozvíjet a zkvalitňovat nastavený inovační ekosystém univerzity včetně systému komercializace a podpory proof-of-concept.

  • Vyhledávat větší množství výsledků VaV s potenciálem komercializace a zaměřovat se na jejich kvalitu.

  • Maximálně využívat dceřinou společnost UK Charles University Innovations Prague, s.r.o. pro komercializaci a období udržitelnosti.

  • Propagovat možnost komerčního využití i v humanitních a společenskovědních oborech, zvýšit počet žádostí o podporu z těchto oborů.

  • Propagovat možnosti komercializace, příklady dobré praxe a pozitivní impakt do společnosti mezi vědci a studenty, vyzdvihovat důležitost včasné konzultace s odborníky CPPT především ohledně ochrany duševního vlastnictví a možností uplatnění na trhu


Financováno z: Technologická Agentura ČR, program GAMA 2

Celková alokace: 16 112 000 Kč

Reg. č.: TP01010040

Realizace: 1/2020 – 12/2022


Chcete vědět víc?

Kontaktní osoba: Ivana Sýkorová

Mail:
Poslední změna: 25. srpen 2020 15:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Jak k nám