Train4EU+

Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU+ (Train4EU+)

Univerzitní Aliance 4EU+ spojuje šest evropských veřejných univerzit s velkým rozsahem výzkumné činnosti. Členové Aliance 4EU+ společně usilují o zavedení nové úrovně kvality vzájemné spolupráce ve výuce, vzdělávání, výzkumu a správě univerzit.


Projekt Train4EU+ rozvíjí ambici univerzitní aliance usilovat o excelenci ve všech výše zmíněných rolích. Jeho cílem je vypracování dlouhodobé společné strategie pro výzkum a inovace v souladu s celkovými vizemi a strategiemi aliance. Podpoří společné úsilí institucionální transformace na úrovni výzkumu a inovací (R&I). Projekt také reflektuje jeden ze základních cílů Aliance 4EU+: podporovat své výzkumné pracovníky při rozšiřování znalostí s cílem zajistit, aby vzniklé poznatky a inovace pomohly společnosti řešit nejdůležitější výzvy naší doby.


Projekt je rozdělen do 5 oblastí = pracovních balíčků (WP): 

 • WP1 Common Research Agenda 

 • WP2 Strengthening R&I Human Capital  

 • WP3 Sharing Research Infrastructure  

 • WP4 Linking Citizens-Academia-Business  

 • WP5 Mainstreaming Open Science


V každém pracovním balíčku je angažovaná některá ze součástí UK. Centrum pro přenos poznatků a technologií je zapojeno do WP4 Linking Academia with Business.

Hlavními tématy tohoto balíčku jsou:

 • podpora podnikavosti;

 • transfer technologií;

 • zapojení firem a občanů/společnosti.

Cílem je posílení třetí role univerzit, tedy společenská relevance a zapojení výsledků vědeckého bádání do praktického využití celé společnosti.


Na co se v CPPT chceme v rámci projektu zaměřit? 

 • Interdisciplinarita jako přidaná hodnota přenosu poznatků a technologií - kombinace technologií a společenských a humanitních věd 

 • Sdílení příkladů dobré praxe a rozvinutí spolupráce s ostatními transferovými kancelářemi aliance  

 • Sdílení vzdělávacích kurzů (s tématem transferu a podnikavosti) s aliančními univerzitami 

 • Rozvíjení všech aktivit balíčku WP 4  


Financováno z: Horizon 2020 

Celková alokace pro CPPT v rámci WP4: 767 000 Kč  

Realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023 


Chcete vědět víc?

Kontaktní osoby:

Ivana Sýkorová, ivana.sykorova@ruk.cuni.cz

Ivona Harveyivona.harvey@ruk.cuni.cz


Poslední změna: 16. březen 2021 09:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám