Accelerate (CERIC)

ACCELERATE je projekt v rámci programu Horizon 2020, který podporuje dlouhodobou udržitelnost rozsáhlých výzkumných infrastruktur (RI) prostřednictvím rozvoje politik a právních a administrativních nástrojů pro efektivnější správu a provoz RI, se zvláštním zaměřením na ERIC a CERIC.  


CERIC je středoevropské konsorcium výzkumné infrastruktury (Central-European Research Infrastructure Consortium). Jde o mezivládní projekt zemí evropského společenství, který vytváří jednotný vstupní bod do vybraných předních výzkumných infrastruktur v 8 evropských zemích, které se zaměřují na výzkum v oblasti materiálů, biomateriálů a nanotechnologií. Díky CERIC tak vzniká prostředí, které přispívá k nalézání inovativních řešení společenských výzev v oblasti energetiky, zdraví, potravinářství, kulturního dědictví a dalších. 


Hlavním cílem CERIC je napomáhat k vytváření excelentní vědy, a to jak v rámci jednotlivých zúčastněných institucí, tak i ve formě služby pro mezinárodní uživatele. To podporuje především zajištění otevřeného přístupu k zapojeným výzkumným zařízením prostřednictvím dvou každoročních výzev zaměřených na výzkumné pracovníky. 


Univerzitu Karlovu v CERIC zastupuje MFF UK. CPPT poskytuje v rámci projektu ACCELERATE konzultační služby evropským partnerům projektu.  


CERIC spolupracuje s průmyslem a přispívá k vědeckým inovacím. Nabízí za tržních podmínek služby pro komerční uživatele, mezi které patří:

  • Výzkum a vývoj  

  • Školení  

  • Tržiště inovací  

  • Podpora spin-off a start-up  


Pro vice informací navštivte web www.ceric-eric.eu


Financováno z: Horizon 2020 

Celková alokace CPPT: EUR 9.375 

Realizace: 01/2017 - 6/ 2021 


Chcete vědět víc?

Kontaktní osoba: Ivona Harvey

Mail: ivona.harvey@ruk.cuni.cz


Poslední změna: 1. březen 2021 14:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám