PoC na UK

Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy (PoC na UK)


Cíl projektu:

 • prověření osmi konceptů vzniklých na UK v několika oblastech:

  - strojové zpracování dokumentů

  - znečištění a důsledky klimatických změn

  - geologie stavebních lokalit

  - zdraví a životní styl

  - nástroje zdravotnické služby


Projektu se účastní následující pracoviště UK:

 • Ústav formální a aplikované lingvistiky a Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty

 • Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty

 • 3. interní klinika a Ústav biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty

 • Centrum pro přenos poznatků a technologií


Financováno z: OP Praha Praha - pól růstu ČR

Celková alokace: 30 190 421 Kč

Reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108

Realizace: 1/2017 – 12/2018


Chcete vědět víc?

Kontaktujte CPPT na mailu
Poslední změna: 15. červen 2020 20:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám