PoC na UK

Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy


Univerzita Karlova získala financování pro projekt Proof of concept s názvem Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy, číslo projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Praha - pól růstu ČR. Jeho realizace probíhá v termínu 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018.


Cílem projektu je prověření osmi konceptů vzniklých na UK v několika oblastech: strojové zpracování dokumentů, znečištění a důsledky klimatických změn, geologie stavebních lokalit, zdraví a životní styl a nástroje zdravotnické služby.


Projektu se účastní následující pracoviště UK:

  • Ústav formální a aplikované lingvistiky a Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty

  • Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty

  • 3. interní klinika a Ústav biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty

  • Centrum pro přenos poznatků a technologiíKontakt

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Tel.: +420 602 439 639

Mobil: 602 439 639
Poslední změna: 2. únor 2018 11:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám