iKAP 2 - Inovace ve vzdělávání

Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání (iKAP 2 - Inovace ve vzdělávání)


Projekt Implementace krajských akčních plánů II (IKAP II) realizuje Magistrát Hlavního města Prahy a na Univerzitě Karlově spadá pod Pedagogickou fakultu. Jednou z projektových podaktivit na Univerzitě Karlově je "Podnikavost", které se ujala Inovační laboratoř UK spadající pod Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Cílem podaktivity je poskytnout učitelům základních a středních škol příklady dobré praxe v podpoře mladých inovátorů: žáků, kteří mají chuť, vůli a dovednosti aktivně přistupovat k řešení problémů kolem sebe.

KA6.3 Podnikavost

realizátor: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK


Cíl aktivity: Poskytnout učitelům základních a středních škol příklady dobré praxe v podpoře mladých inovátorů: žáků, kteří mají chuť, vůli a dovednosti aktivně přistupovat k řešení problémů kolem sebe.Naplnění cíle: Učitelé často nemají přímou zkušenost s rozjížděním projektů (ať už podnikáním nebo sociálních inovací), a přitom se v rámci svých předmětů (společenské vědy, ekonomika apod.) tomuto na praxi extrémně náročnému tématu věnovat musí. Cílem aktivity je přinést inspiraci, jak se o takových tématech dá s žáky mluvit, jak je inspirovat, co jim nabízet. Výstupem budou praktické tipy prostřednictvím odborných podcastů a workshopů. Udržitelnost bude zajištěna zapojením budoucích pedagogů studujících na pedagogické fakultě. Zásadním předpokladem úspěchu této aktivity je kvalitní scénář podcastů. Jsme si velmi dobře vědomi, že pedagogové jsou již nyní plně vytíženi jak odbornými, tak administrativními činnostmi, proto budou podcasty vytvořeny tak, aby pedagogům jednak ušetřily čas s přípravou výuky a současně aby pomohly k výuce klíčových kompetencí žáků. Díky tomu, že máme (CPPT) s výukou podnikavosti na Univerzitě Karlově mnohaleté zkušenosti, máme dostatek kontaktů na odborníky z praxe, a to jak z komerční sféry, tak ze vzdělávacího sektoru. S přípravou podcastů budou pomáhat i studenti UK, kteří díky tomu budou schopni rozvíjet získané zkušenosti ve své nastávající praxi na základních i středních školách.


Informace o všech podaktivitách realizovaných pod vedením Pedagogické fakulty UK najdete ZDE.


Financováno: z prostředků ESF prostřednictvím OP VVV a z rozpočtu Hlavního města Prahy

Celková alokace: _ Kč

Celková alokace pro aktivitu Podnikavost: _ Kč

Reg.č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Realizace: 01. 10. 2021 – 31. 10. 2023


Chcete vědět víc?

Kontaktní osoba: Veronika Haissingerová

Mail: 


Poslední změna: 11. leden 2024 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám