• Projekty
  • V4+WB Network of Research Managers and Administrators

V4+WB Network of Research Managers and Administrators

Cílem projektu V4+WB Network of Research Managers and Administrators (= RMAs) je posílení kapacity sektoru výzkumu a inovací v zemích Visegrádu a západního Balkánu. Smyslem je podpořit tím jejich efektivní přípravu na příští rámcový program pro výzkum a inovace financovaný EU, Horizon Europe (HE). Projektu se účastní konsorcium 6 organizací ze zemí V4 a západního Balkánu. Vůdčím partnerem je HÉTFA Research Institute z Budapešti. Českou republiku zde reprezentuje pouze Univerzita Karlova.


Univerzita Karlova se zapojuje především osobní účastí svých zástupců na setkáních projektoých partnerů, organizací a vytvářením obsahové náplně vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity zaštiťuje a zodpovídá za ně CPPT, které má s obdobnou náplní zkušenosti např. z realizace projektu Excellence-in-ReSTI.


Projekt je financován grantem z Mezinárodního Visegrádského fondu.


Financováno z: Mezinárodní Visegrádský fond

Celková alokace: 29.570.00 EUR

ID projektu: 22020021

Realizace: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2022


Poslední změna: 19. listopad 2020 16:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám