MSI1 - Management of Science and Innovation 1


For English click here.


 • Zajímá vás věda a inovace?

 • Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět?

 • Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi?


Přihlaste se na praktický jednosemestrální kurz Management of Science and Innovation (MSI), který zaštiťuje transferová kancelář Univerzity Karlovy – CPPT UK.


Přihlašování pro LS 2021 pro studenty UK probíhá v SISu od 24. 1. do 13. 2. 2022.


Přihlašování pro LS 2021 pro zaměstnance UK a doktorandy probíhá na Vzdělávacím portálu UK od 24. 1. do 13. 2. 2022.


Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK, stejně jako akademickým i dalším pracovníkům s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty. Cílem kurzu je poskytnout jednotné školení v oblasti managementu vědy, projektovém managementu a problematice transferu technologií. • Základní kurz MSI1 je jednosemestrální, distanční výuka je vedena v angličtině a absolvování je hodnoceno 6 kredity.

 • Na něj navazuje pokročilý kurz MSI2, kde odborníci z praxe proberou témata managementu vědy více do hloubky. Absolvování je hodnoceno 2 kredity.

 • Na třetí úrovni kurzu – MSI3 – pak mohou zájemci s pomocí mentora rozpracovat svůj vlastní vědecký projekt.


Předmět je přístupný také zaměstnancům UK jako součást nabídky CŽV na UK. Kurz rádi připravíme i na míru pro zájemce z komerční sféry.


MSI1: O čem kurz je?


Co kurz obsahuje? 13 modulů, které pokrývají 3 základní tematické okruhy:

PROJEKT - KOMERCIALIZACE - MANAŽER


 • 1. Úvod. Tvorba týmů (distanční)

 • 2. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)

 • 3. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)

 • 4. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)

 • 5. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)

 • 6. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)

 • 7. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)

 • 8. Business model. Business plan. Spin-out (distanční)

 • 9. Příprava vlastního Business plánu (distanční)

 • 10. Komunikační dovednosti (distanční)

 • 11. Time management (distanční)

 • 12. Projektový management (distanční)

 • 13. Trénink komunikačních dovednosti (distanční)


Co o našem kurzu říkají absolenti?

MUDr. Josef Fontana ze 3.LF UK

Hana Fořtová, spoluzakladatelka firmy infiberry, s.r.o.

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. z FSV UK


Ing. Mgr. Jana Pilátová z PřF UKCo vás na kurzu čeká?

 • Budete aktivně pracovat a získáte praktické dovednosti;

 • v týmu připravíte vlastní projekt;

 • setkáte se s předními experty z jednotlivých oborů;

 • získáte základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu, ochrany duševního vlastnictví, legislativního minima a dalších;

 • v rámci tréninku komunikačních dovedností zapracujete na svých soft skills.


Jak bude kurz probíhat?

Forma výuky je distanční.

 • Distanční: webináře (v MS Teams obvykle v úterý v 16:00-17:30), výukové texty a videa v MOOC UK


AKTUÁLNÍ ROZVRH kurzu ke staženi ZDE.


Jaká je atestace?

Studenti UK

 • Získání min. 6 bodů za aktivní účast na webinářích.

 • Získání min. 6 bodů za průběžné testy.

 • Získání min. 2 bodů za vypracování úkolů v týmech o 3 až 5 účastnících kurzu:

  - skutečný nebo hypotetický projekt s grantovou žádostí,

  - byznys plán,

  - pitch prezentace.

 • Poskytnutí zpětné vazby.

Za úspěšné absolvování předmětu dostanete 6 kreditů a digitální odznak.


Zaměstnanci UK a doktorandi UK

 • Účast na živých webinářích není povinná (Záznamy webinářů jsou k dispozici v MOOCu).

 • Získání min. 6 bodů za průběžné testy.

 • Získání min. 2 bodů za vypracování úkolů:

  - skutečný nebo hypotetický projekt s grantovou žádostí,

  - byznys plán,

  - pitch prezentace.

  Možno pracovat v týmech nebo individuálně - na základě dohody na začátku semestru.

 • Poskytnutí zpětné vazby.

Za úspěšné absolvování předmětu dostanete osvědčení o absolvování kurzu a digitální odznak.


Jak se zapsat?

 • Studenti se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0002.

 • Akademičtí pracovníci, doktorandi a zaměstnanci UK se zapisují prostřednictvím Vzdělávacího portálu UK.

 • Zájemci mimo UK: kontaktujte nás na , popřípadě telefonicky na čísle +420 224 491 255, Bc. Petra Práglová.


 • Zápis je otevřen vždy 2 týdny před začátkem semestru. Kapacita je omezená na 50 studentů.

 • Kurz se opakuje každý akademický rok v zimním i letním semestru.


Zajímá vás kurz, ale nejste student UK?

 • Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK: kurz poskytován zdarma. Více ZDE.

 • Účastníci mimo UK

  A/ Studenti mimo UK: hradí kurzovné. Je možné získat slevu po domluvě. Kontaktujte nás.

  B/ Další: hradí kurzovné. Kurz je nabízen v rámci nabídky CŽV na UKCena: 18 000 Kč (kurz), 2 000 Kč (seminář). Pro přihlášení nás kontaktujte.


Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujete Petru Práglovou

Mail: petra.praglova@ruk.cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Garant předmětu:

RNDr. Eugen Kvašňák Ph.D.


Anotace

Facebook


Letáček v .pdf v tiskové kvalitě najdete ZDE.Poslední změna: 21. březen 2022 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám