• Vzdělávání
 • Aplikuj vědu do praxe (dříve Management vědy a inovací)

Aplikuj vědu do praxe (dříve Management vědy a inovací)

 • Chcete lépe porozumět tématu inovací ve vědě? A to i v humanitních oborech?

 • Chcete přijít na nová řešení, která zlepší život lidem kolem vás, a to skrze svůj výzkum?

 • Zajímá Vás, jaký reálný přínos může mít téma, kterým se teď zabýváte ve Vašich bakalářkách, diplomkách či dizertačkách?

► ► Zapište si kurz Aplikuj vědu do praxe (dříve Management vědy a inovací).


V rámci 5 workshopů Vám ukážeme:

 • že univerzita je důležitý hráč v řešení společenských výzev a

 • že výzkum je významným zdrojem prakticky uplatnitelných prospěšných inovací;

Zároveň se dozvíte:

 • jak funguje inovační proces v praxi a jaké jsou klíčové pojmy managementu inovací;

 • které nástroje vám pomůžou identifikovat, kde jsou inovace potřeba (vzhledem k nastoleným trendům společenského vývoje) a naučíme Vás je využívat;

 • jak přemýšlet o svém studiu a bádání tak, aby se Vám dařilo v něm nacházet potenciál pro jeho reálné využití (a proč se smýšlení o dopadu hodí i do grantových výzev);

 • jakými cestami lze naložit s výsledky výzkumu;

 • kdo je to sciencepreneur a jak se jím můžete stát i vy.

 • Na závěr dostanete příležitost si získané znalosti vyzkoušet na svých vlastních tématech, získat zpětnou vazbu a nové kontakty na lidi, kteří o výzkumu smýšlí podobně.

Co to je inovační proces?

Inovační proces je cesta zrodu inovace od prvotního uvědomění si problému, po nápad na řešení, až po jeho realizaci. Její fáze si můžete představit na příkladu:

 • 1/ fáze vyhledávání příležitostí pro inovace

 • 2/ fáze výběru

  – jaký problém chci řešit

  – a jaké řešení je pro něj nejvhodnější

 • 3/ fáze realizace řešení

 • 4/ a fáze zajištění toho, aby toto řešení fungovalo

A právě tyto fáze projdeme v pěti blocích, a to v kontextu, kdy k nalezení řešení využijete svůj výzkum.


Harmonogram kurzu

► Anotace všech bloků najdete ZDE.


BLOK 1: Moje proč aneb Jak mohu i já v rámci univerzity pomoci spoluvytvářet budoucnost?


BLOK 2: Chci inovovat aneb Jak vyhledávat lichá místa, kde jsou inovativní řešení potřeba?


BLOK 3: Moje téma a co s ním aneb Jak uplatnit vědecké poznatky v běžném životě?


BLOK 4: Práce na vlastním projektu uplatnění poznatků v praxi


BLOK 5: Příběhy propojení vědy a života z Univerzity Karlovy – studentské prezentace


Pro koho je kurz určený a vstupní požadavky

 • Kurz je relevantní pro všechny obory vyučované na UK.

 • Zejména je pak určený pro studenty doktorského studia a vyšších ročníků magisterského studia, které láká měnit svět k lepšímu a mají zájem získat perspektivu společenské prospěšnosti svého výzkumu.

 • Vstupní požadavky nejsou striktně definovány.

Jak kurz probíhá?

 • Setkání budou mít prezenční formu.

 • Obsah bude rozdělen do pěti bloků po 2,5 hod., které budou kombinovat teoretickou část s praktickými aktivitami.

 • Důraz bude kladen na co největší návaznost obsahu na individuální oblasti studia/výzkumu jednotlivých studentů/výzkumníků.

 • Kurz bude obohacen o skupinové interakce. Jejich cílem je, aby si studenti mezi sebou pomáhali rozvíjet své nápady a sdíleli zkušenosti či svou oborovou perspektivu. 


 • Nabízíme také možnost přihlásit se pouze na jednotlivé bloky kurzu jako na samostatné workshopy (bez nutnosti si zapsat celý kurz).

  • V případě zájmu se, prosím, ozvěte na mail .

  Ti, kdo se rozhodnou pro tento typ účasti, nemají nárok na udělení kreditů, ani na certifikát o absolvování.

  Zároveň však zúčastníte-li se touto formou všech bloků kurzu a splníte podmínky zakončení (krátká prezentace)je možné získat certifikát o absolvování.

Jak se zapsat

 • Doktorandi UK se zapisují prostřednictvím Vzdělávacího portálu UK.

 • Studenti UK (magisterské, příp. bakalářské studium) se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0022.

 • Zájemci mimo UK: v případě zájmu kontaktujte garantku kurzu.

Podmínky zakončení

 • Aktivní účast na setkáních.

 • Závěrečná prezentace = Zpracování případu uplatňování výsledků výzkumu v praxi.

 • Vyplnění dotazníků, které slouží k vyhodnocení kurzu, před a po semestru.

Za splnění kurzu získají:

 • Zapsaní studenti UK

  • 2 kredity

  • certifikát o absolvování

 • Účastníci zapsaní přes Vzdělávací portál UK a další zájemci

  • certifikát o absolvování

Kurzem vás provedou...

Odborníci na inovace a uplatnění výsledků výzkumu v praxi a jejich hosté.

Kateřina Jiřinová

Členka týmu Centra pro přenos poznatků a technologií UK 

LinkedIN


Kateřina vede kurz Živá laboratoř spolupráce, podílí se na výuce kurzu Management vědy a inovací a podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení společenského dopadu univerzity. Vedla projekt TAČR v programu Beta2 - Megatrendy a velké společenské výzvy. Na VŠE FPH rozvíjela téma managementu inovací včetně výuky stejnojmenného předmětu. Mezi organizace, se kterými spolupracuje, patří např. České priority, Red Button, Nadace OSF, Milion Chvilek či Česko.Digital. 

Ivana Sýkorová 

Zástupkyně ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií UK

LinkedIN


Zaštiťuje na UK oblast uplatnění výsledků výzkumu z humanitních a společenskovědních oborů a je aktivní v mezinárodní komunitě zástupců univerzit i aplikační sféry pro rozvoj této oblasti včetně diskuse pozitivního impactu na společnost. Má rovněž dlouholetou zkušenost z oblasti grantové podpory  základního i aplikovaného výzkumu a řízení vědeckých projektů, včetně  TA ČR GAMA a  ÉTA.  

Jiří Valach 

Zástupce ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií UK

LinkedIN


Koordinuje spolupráci s externími subjekty při zajišťování expertíz týmů z celé univerzity. Vymýšlí a řídí rozvojové projekty pro zefektivnění managementu transferu znalostí a technologií. Věnuje se také tématu společenské relevance. Je také součástí týmu, který se zabývá transferem technologií

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte nás na mailu


Poslední změna: 15. červenec 2024 18:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám