MSI1 - Management vědy a inovací - prezenční


 • Zajímá vás věda a inovace?

 • Láká vás měnit svět k lepšímu pomocí výzkumu? 

 • Máte pocit, že univerzita je to pravé místo, kde mohou vznikat pro smysluplná řešení společenských problémů? 


Každý student a studentka, každá vědkyně nebo vědec, mají potenciál přijít s inovativním nápadem prospěšným ať již pro konkrétní specifický segment společnosti, nebo pro řešení celospolečenských výzev.

Pokud máte vedle potenciálu i chuť, je tento kurz je právě pro vás. 

Co se naučíte?

Z tohoto kurzu si odnesete: 

 • Nadšení pro společensky přínosné inovace.

 • Zvýšenou kompetenci předvídat budoucí společenské trendy a přemýšlet, jak díky inovacím utvářet budoucnost k obrazu svému (future thinking).

 • Schopnost aplikovat nástroje, které zvýší vaší úspěšnost při inovování.

 • Orientaci v inovačním procesu a odvahu se do něj zapojit.

 • Vhled do reálného fungování procesu uplatnění výsledků výzkumu v praxi (tzv. měkký a tvrdý transfer) včetně ochrany duševního vlastnictví.

  Tzn.: Co musíte udělat vždy jako první? Co lze odložit? Na koho se máte obrátit a kdy?  

 • Přehled o tom, kde lze sehnat finance pro rozvoj a realizaci nápadů 

 • Přehled o zahraničních trendech a širší perspektivy důležité k úspěšnému uplatnění výsledků výzkumu (finance, prestiž, granty, projekty, ERC, sciencepreneurship, entrepreneurship, uplatnění v zahraničí na univerzitách) 

Pro koho je kurz určený a vstupní požadavky

 • Kurz je relevantní pro všechny obory vyučované na UK.

 • Zejména je pak určený pro studenty doktorského studia a vyšších ročníků magisterského studia, které láká měnit svět k lepšímu a mají zájem získat perspektivu společenské prospěšnosti svého výzkumu.

 • Vstupní požadavky nejsou striktně definovány.

Jak kurz probíhá?

 • Setkání budou mít prezenční formu.

 • Obsah bude rozdělen do pěti 3hodinových bloků, které budou kombinovat teoretickou část s praktickými aktivitami.

 • Důraz bude kladen na co největší návaznost obsahu na individuální oblasti studia/výzkumu jednotlivých studentů/výzkumníků.

 • Kurz bude obohacen o skupinové interakce. Jejich cílem je, aby si studenti mezi sebou pomáhali rozvíjet své nápady a sdíleli zkušenosti či svou oborovou perspektivu. 

Harmonogram:

 • Blok 1: 27. 10. 2022; 14:00 – 17:00; Kampus Hybernská 2D   

 • Blok 2: 10. 11. 2022; 14:00 – 17:00; Kampus Hybernská 3A   

 • Blok 3: 24. 11. 2022; 14:00 – 17:00; Kampus Hybernská 2D    

 • Blok 4: 1. 12. 2022; 14:00 – 17:00; Kampus Hybernská 2D     

 • Blok 5: 5. 1. 2022; 14:00 – 17:00; Kampus Hybernská 2D

  (závěrečné prezentace) 

Jak se zapsat

 • Doktorandi UK se zapisují prostřednictvím Vzdělávacího portálu UK.

 • Studenti UK (magisterské, příp. bakalářské studium) se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0002.

 • Zájemci mimo UK: v případě zájmu kontaktujte garantku kurzu.

Podmínky zakončení

 • Aktivní účast na setkáních.

 • Zpracování případu uplatňování výsledků výzkumu v praxi.

 • Vyplnění dotazníků před a po semestru sloužícím k vyhodnocení kurzu.

Za splnění kurzu získají:

 • Zapsaní studenti UK

  • 2 kredity

  • certifikát o absolvování

  • digitální odznak (badge), který je možné vložit třeba na LinkedIN

 • Účastníci zapsaní přes Vzdělávací portál UK a další zájemci

  • certifikát o absolvování

  • digitální odznak (badge)

Kurzem vás provedou...

Odborníci na inovace a uplatnění výsledků výzkumu v praxi a jejich hosté.


Kateřina Jiřinová 

Členka týmu Centra pro přenos poznatků a technologií UK 

LinkedIN


Kateřina vede kurz Živá laboratoř spolupráce, podílí se na výuce kurzu Management vědy a inovací a podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení společenského dopadu univerzity. Vedla projekt TAČR v programu Beta2 - Megatrendy a velké společenské výzvy. Na VŠE FPH rozvíjela téma managementu inovací včetně výuky stejnojmenného předmětu. Mezi organizace, se kterými spolupracuje, patří např. České priority, Red Button, Nadace OSF, Milion Chvilek či Česko.Digital. Ivana Sýkorová 

Zástupkyně ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií UK

LinkedIN


Zaštiťuje na UK oblast uplatnění výsledků výzkumu z humanitních a společenskovědních oborů a je aktivní v mezinárodní komunitě zástupců univerzit i aplikační sféry pro rozvoj této oblasti včetně diskuse pozitivního impactu na společnost. Má rovněž dlouholetou zkušenost z oblasti grantové podpory  základního i aplikovaného výzkumu a řízení vědeckých projektů, včetně  TA ČR GAMA a  ÉTA.  


Jiří Valach 

Zástupce ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií UK

LinkedIN


Koordinuje spolupráci s externími subjekty při zajišťování expertíz týmů z celé univerzity. Vymýšlí a řídí rozvojové projekty pro zefektivnění managementu transferu znalostí a technologií. Věnuje se také tématu společenské relevance. Je také součástí týmu, který se zabývá transferem technologií


Otomar Sláma

LinkedIN

Předseda správní rady Charles University Innovations Prague a.s., dceřiné společnosti Univerzity Karlovy zajišťující komercializaci výsledků vědy a výzkumu.

Vystudoval veřejnou politiku ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále mezinárodní vztahy a evropská studia a je držitelem titulu MBA a k tomu všemu je také doktorandem. Je jedním z 600 lidí na světě s prestižní certifikaci RTTP. O začátcích podnikání, tvoření business plánů a zakládání spin-off společností řadu let přednáší v akademickém i komerčním sektoru. Založil a vedl několik obchodních společností, z nichž v některých stále působí jako konzultant či předseda dozorčí rady.

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte Veroniku Primasovou Hrubou 

Mail:  

Mobil: +420 771 256 584 


Poslední změna: 16. září 2022 13:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám