Vzdělávání

Volitelný předmět: MANAGEMENT of Science and Innovation (MSI)


 • Zajímá vás věda a inovace?

 • Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět?

 • Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi?


Přihlaste se na praktický jednosemestrální kurz Management of Science and Innovation (MSI), který zaštiťuje transferová kancelář Univerzity Karlovy – CPPT UK.


Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK, stejně jako akademickým i dalším pracovníkům s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty. Cílem kurzu je poskytnout jednotné školení v oblasti managementu vědy, projektovém managementu a problematice transferu technologií.


(externí odkaz na YouTube)


 • Základní kurz MSI1 je jednosemestrální, distanční výuka je vedena v angličtině a absolvování je hodnoceno 6 kredity.

 • Na něj navazuje pokročilý kurz MSI2, kde odborníci z praxe proberou témata managementu vědy více do hloubky.

 • Na třetí úrovni kurzu – MSI3 – pak mohou zájemci s pomocí mentora rozpracovat svůj vlastní vědecký projekt.


Předmět je přístupný také zaměstnancům UK jako součást nabídky CŽV na UK. Kurz rádi připravíme i na míru pro zájemce z komerční sféry.


MSI1: O čem to je?


Co kurz obsahuje? 14 modulů, které pokrývají 3 základní tematické okruhy:

PROJEKT - KOMERCIALIZACE - MANAŽER

 • 1. Úvod. Tvorba týmů (prezenční)

 • 2. Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací (distanční)

 • 3. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)

 • 4. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)

 • 5. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)

 • 6. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)

 • 7. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)

 • 8. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)

 • 9. Business model. Business plan. Spin-out (distanční)

 • 10. Příprava vlastního Business plánu (distanční)

 • 11. Komunikační dovednosti (distanční)

 • 12. Team & time management (distanční)

 • 13. Projektový management (distanční)

 • 14. Trénink komunikačních dovednosti (prezenční)


Co vás na kurzu čeká?

 • Budete aktivně pracovat a získáte praktické dovednosti;

 • připravíte vlastní projekt;

 • setkáte se s předními experty z jednotlivých oborů;

 • získáte základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu i legislativního minima;

 • v rámci tréninku komunikačních dovedností zapracujete na svých soft skills.


Jak bude kurz probíhat? Forma výuky je převážně distanční, zahrnuje jen 2 prezenční semináře.

 • Prezenční: Zelená posluchárna, RUK, Celetná 20, Praha 1

 • Distanční: webináře (v Adobe Connect obvykle v úterý v 16:00-17:30), výukové texty a videa v Moodle UK


Jaká je atestace?

 • Získání 6 bodů za účast.

 • Získání 6 bodů za průběžné testy.

 • Získání 6 bodů za týmovou práci = vypracování smyšleného projektu s grantovou žádostí a byznys plánem - v týmech o 3 až 5 účastnících kurzu.

 • Splnění zpětné vazby.

Za úspěšné absolvování předmětu dostanete 6 kreditů a digitální odznak. Absolventi v rámci ČZV získají Osvědčení o absolvování kurzu.


Jak se zapsat?

 • Studenti se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0002.

 • Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK - stejně jako zájemci mimo UK - zapíše přímo CPPT. Kontaktujte nás na , popřípadě telefonicky na čísle +420 224 491 255, Bc. Petra Práglová.


 • Zápis je otevřen vždy 2 týdny před začátkem semestru. Kapacita je omezená na 50 studentů.

 • Kurz se opakuje každý akademický rok v zimním i letním semestru.


Garant předmětu:

RNDr. Eugen Kvašňák Ph.D.


Anotace

Rozvrh

Facebook

Youtube


Poslední změna: 16. červenec 2019 16:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám