Vzdělávání

Volitelný předmět MANAGEMENT of SCIENCE and INNOVATION (MSI)

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy připravilo jednosemestrální volitelný předmět MANAGEMENT of SCIENCE and INNOVATION (MSI). Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK a opakuje se každý rok v zimním i letním semestru. Předmět je přístupný také zaměstnancům UK jako součást nabídky CŽV na UK.


MANAGEMENT of SCIENCE and INNOVATION má za cíl poskytnout všem fakultám UK jednotnou výuku v managementu vědy, projektovém managementu a transferu technologií. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí pracovníci s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty.


Od zimního semestru akademického roku 2018/19 nabízí CPPT UK možnost prohloubit si znalosti v oblasti transferu znalostí a technologií v navazujích kurzech MSI 2 (Advanced) a MSI 3 (Expert). Kurzy nabízíme v rámci nabídky CŽV na UK.


Předmět obsahuje 3 tematické bloky - (1) PROJEKT, (2) KOMERCIALIZACE, (3) MANAŽER, které zahrnují 14 modulů.Témata výukových modulů

 • 1. Úvod. Tvorba týmů (prezenční)

 • 2. Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací (distanční)

 • 3. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)

 • 4. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)

 • 5. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)

 • 6. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)

 • 7. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)

 • 8. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)

 • 9. Business model. Business plan. Spin-out (distanční)

 • 10. Příprava vlastního Business plánu (distanční)

 • 11. Komunikační dovednosti (distanční)

 • 12. Team & time management (distanční)

 • 13. Projektový management (distanční)

 • 14. Trénink komunikačních dovednosti (prezenční)


Formát předmětu je zvolen tak, aby účastníky maximálně zapojoval: vypracování vlastního projektu, setkání s předními experty z jednotlivých oborů a umožnil získat základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu, komunikačních dovedností i legislativního minima.Forma výuky je převážně distanční (webináře, Moodle UK), zahrnuje pouze 2 prezenční semináře.Prezenční: Zelená posluchárna, RUK, Celetná 20, Praha 1Distanční: webináře (v Adobe Connect obvykle v úterý v 16:00-17:30), výukové texty a videa v Moodle UKTýmová: studentské týmy o 3-5 studentech vypracují na svůj smyšlený projekt grantovou žádost a byznys plánKurz je vyučován v anglickém jazyce a opakuje se každý rok v zimním i letním semestru.Za úspěšné absolvování předmětu je uděleno 6 kreditů a digitální odznak. Absolventi v rámci ČZV získají Osvědčení o absolvování kurzu.Studenti se zapisují prostřednictvím SIS (pod CPPT), kapacita je omezená na 50 studentů, kód předmětu je TVOL0002.Zápis je otevřen vždy 2 týdny před začátkem semestru v SIS.Anotace


Rozvrh


Facebook


Youtube


Garant předmětu: RNDr. Eugen Kvašňák Ph.D.


Kontakt

Bc. Petra Práglová, Ing. Marie Katakalidisová

Tel.: 224 491 255
Poslední změna: 28. leden 2019 09:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám