Obsah kurzu MSI LS 2023

Zpět na stránku kurzu.


BLOK 1: Moje proč aneb Jak mohu i já v rámci univerzity pomoci spoluvytvářet budoucnost?

 • Datum: 30. 3., 14:00-16:30, Kampus Hybernská, 2D

 • Univerzita vytváří specifické zázemí pro lidi, kteří mají chuť podílet se na řešení velkých společenských výzev. Cílem prvního bloku je inspirovat a ukázat, jak je možné cílevědomě vnímat své studium a výzkum jako potenciální zdroj inovativních myšlenek vedoucích k reálnému společenskému dopadu.

 • Co se dozvíte?

  • Představíme si otázku inovací na univerzitě.

  • Ukážeme si reálné příklady, kdy právě univerzity přišly s inovativním řešením a adekvátní reakcí na společenské krize.

  • Seznámíme se s inovačním procesem a uděláme si přehled v klíčových pojmech managementu inovací.

  • Přivítáme hosta, který své studium a výzkum aktivně propojuje s profesním životem a daří se mu díky tomu zlepšovat kvalitu lidských životů.

  • Budeme diskutovat o tom, jak roli univerzit vnímají samotní studenti, a jakou roli by při řešení společenských výzev chtěli hrát oni sami.

BLOK 2: Chci inovovat aneb Jak vyhledávat lichá místa, kde jsou inovativní řešení potřeba?

 • Datum: 13. 4., 14:00-16:30, Kampus Hybernská, 2D

 • V dalším kroku inovačního procesu je potřeba se naučit vyhledávat příležitosti pro inovace – jedná se o prvotní uvědomění si problému, který byste chtěli řešit a jeho přesná definice. K tomuto uvědomění patří i základní orientace v tématu a jeho souvislostech.

 • Co se dozvíte?

  • Ukážeme Vám nástroje a techniky k mapování a vyhledávání vhodných inovačních příležitostí.

  • Společně s naším hostem Vám představíme téma Future Thinkingu. Jde o přístup, díky kterému budete lépe schopni odhalit budoucí výzvy a příležitosti, a na ty případně reagovat ve svém studijním i profesním životě.

  • Future Thinking si vyzkoušíme na praktickém cvičení v týmech, kdy budeme vytvářet scénáře budoucího vývoje různých společenských výzev.

  • Budeme diskutovat o globálních mega trendech a o tom, jaký budou mít dopad na náš život.

BLOK 3: Moje téma a co s ním aneb Jak uplatnit vědecké poznatky v běžném životě nekomerční cestou?

 • Datum: 27. 4., 14:00-16:30, Kampus Hybernská, 2D

 • S odborníky na přenos poznatků do praxe se zaměříme na témata Vašich výzkumů, dizertačních, diplomových a bakalářských prací, a budeme hledat konkrétní cesty, jak právě na Vaše téma nahlížet optikou společensky prospěšné praktické inovace. Téma společně zanalyzujete a prodiskutujete, jak by šlo pojmout a jaké kroky by šlo udělat. Blok se dotkne všech fází inovačního procesu (viz výše) a důraz bude kladen na nekomerční charakter a společenský dopad.

 • Tento blok je určen pro ty, kdo se chtějí dozvědět, jak lze uplatnit výsledky výzkumu jinak než založením vlastního podnikání.

 • Co se dozvíte?

  • Zjistíte, co všechno by se dalo dělat s výsledky Vašeho konkrétního výzkumu.

  • Dozvíte se více o významu společenského dopadu ve vědě:

   • Jak k němu přistupují na zahraničních univerzitách?

   • Jaký je na něj kladen důraz v národních i evropských finančních grantových a projektových zdrojích?

   • Jaké příležitosti, ale i rizika Vás mohou v rámci inovačního procesu potkat.

BLOK 4: Jak uplatnit vědecké poznatky v běžném životě komerční cestou?

 • Datum: 11. 5., 14:00-16:30, Kampus Hybernská, 2D

 • Tento blok se, podobně jako blok předešlý, dotkne pokročilejších fází inovačního procesu, a to v kontextu komerčních projektů.

 • Tento blok je určen pro ty, kteří by jednou chtěli rozjet vlastní byznys založený na výstupech výzkumu na Univerzitě Karlově.

 • Co se dozvíte?

  • Vysvětlíme si, jak vypadá nápad s komerčním potenciálem.

  • Dozvíte se, jaké přináší komercializace benefity, jaké existují hrozby, na co si dát pozor a čeho se naopak nebát.

  • Získáte přehled o možných variantách komercializace výzkumu (patenty, licence, spin-off společnosti apod.)

  • V praktickém cvičení si vyzkoušíte, jak se hledá nejlepší možné uplatnění pro nové řešení/inovaci.

BLOK 5: Příběhy propojení vědy a života z Univerzity Karlovy i ze světa – studentské prezentace

 • Datum: 1. 6., 14:00-16:30, Kampus Hybernská, 2D

 • V rámci finálního bloku budete mít příležitost získané znalosti aplikovat na své vlastní téma či projekt, a posunout ho o krok dál, tedy projít si inovačním procesem, a získat zpětnou vazbu. Závěrečná prezentace kurzu může být zároveň prvním krokem k realizaci vaší vlastní reálné inovace.


Zpět na stránku kurzu.Poslední změna: 1. únor 2023 16:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám