1. kolo GAMA 2 (2019)


Co potřebujete vědět o programu GAMA 2?


 • Program GAMA 2 Technologické agentury ČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření konceptu. Podpora není určena na základní výzkum.

 • Univerzita Karlova získala dotaci ve výši 16 112 000 Kč pro roky 2020–2022 (včetně administrace), kterou postupně rozdělí mezi dílčí projekty realizované na jednotlivých pracovištích UK.

 • Snahou UK je podpořit velmi kvalitní projekty s výsledky vhodnými pro potenciální komerční využití. Nejedná se o kvantitu výsledků, výše podpory na dílčí projekt není omezena.

 • Celkovou koordinaci a administraci projektu „Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově II“ zajišťuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Za realizaci konkrétních dílčích projektů nesou odpovědnost přímo fakulty, na nichž se nacházejí pracoviště zapojená do projektu.

 • O přidělení podpory dílčím projektům rozhoduje rektor UK na základě hodnocení a doporučení Rady pro komercializaci UK

Pro koho je program Gama 2 určen?

Podpora je určena zaměstnancům a studentům z pracovišť UK pro projekty na ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Jaká je výše podpory?

Je doporučena v rozsahu 200 – 800 tis. Kč na dílčí projekt. Maximální výše podpory není omezena.

Jaká je doba realizace?

Je doporučena v rozsahu 3 až max. 18 měsíců.

Jaké jsou způsobilé náklady?

 • osobní náklady (max. 40%)

 • náklady na subdodávky (max. 20%)

 • ostatní náklady (např. ochrana duševního vlastnictví, materiál, cestovné, služby)

 • nepřímé náklady (max. 25%)

Co musí obsahovat kompletní žádost?

 1. Formulář dílčího projektu

 2. Povinnou konzultaci dílčího projektu s CPPT

 3. Osobní prezentaci dílčího projektu před členy Rady pro komercializaci UK

Chcete se zúčastnit? Postup je následující:

 1. Seznamte se se závaznými dokumenty.

 2. Do 6. 11. 2019 se zapište na povinnou konzultaci, volné termíny najdete ZDE.

 3. Projednejte záměr na své fakultě.

 4. Zformulujte projektový záměr, odešlete formulář dílčího projektu (alespoň body 1-5) na CPPT ( ), a to co možná nejdříve před konzultací s CPPT.

 5. Absolvujte konzultaci dílčího projektu s CPPT.

 6. Odešlete kompletně vyplněný formulář dílčího projektu (do 6. 12. 2019 16 h.) v elektronické podobě na email .

Jaký je HARMONOGRAM soutěže?

2019

21. 10. 2019

Vyhlášení 1. kola interního výběrového řízení

do 6. 11. 2019

Zapsat se na povinnou konzultaci, volné termíny ZDE.

listopad 2019

Konzultovat dílčí projekt (podmínka účasti v soutěži)

6. 12. 2019

16 hod.

Termín pro podání projektů do 1. kola interního výběrového řízení (podmínkou je předchozí konzultace s CPPT)

2020

14. a 15. 1. 2020


Osobní prezentace dílčích projektů - prezentace před členy Rady pro komercializaci UK

začátek února 2020

Výsledky 1. kola interního výběrového řízení

½ února, březen 2020

Začátek realizace podpořených dílčích projektů

Kontaktní osoba:

Ing. Evžen Ondráček

Tel.: +420 224 491 362

Mobil: +420 770 147 449

Mail:


Poslední změna: 14. květen 2021 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám