3. kolo GAMA 2 (2020)

►►► 3. kolo interní soutěže je UKONČENO. Podrobnosti 4. kola najdete ZDE.

(2. kolo bylo mimořádně vyhlášeno v souvislosti s pandemií COVID-19.)Co potřebujete vědět o programu GAMA 2? • Program GAMA 2 Technologické agentury ČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření konceptu. Podpora není určena na základní výzkum.

 • Univerzita Karlova získala dotaci ve výši 16 112 000 Kč pro roky 2020–2022 (včetně administrace), kterou postupně rozdělí mezi dílčí projekty realizované na jednotlivých pracovištích UK. V dubnu 2020 byla dotace navýšena o 8 026 850 Kč na 4 projekty řešící problematiku COVID-19.

 • Snahou UK je podpořit velmi kvalitní projekty s výsledky vhodnými pro potenciální komerční využití. Nejedná se o kvantitu výsledků, výše podpory na dílčí projekt není omezena.

 • Celkovou koordinaci a administraci projektu „Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově II“ zajišťuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Za realizaci konkrétních dílčích projektů nesou odpovědnost přímo fakulty, na nichž se nacházejí pracoviště zapojená do projektu.

 • O přidělení podpory dílčím projektům rozhoduje rektor UK na základě hodnocení a doporučení Rady pro komercializaci UK

Pro koho je program Gama 2 určen?

Podpora je určena zaměstnancům a studentům z pracovišť UK pro projekty na ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Jaká je výše podpory?

Je doporučena v rozsahu 200 – 800 tis. Kč na dílčí projekt. Maximální výše podpory není omezena.

Jaká je doba realizace?

Je doporučena v rozsahu 3 až max. 18 měsíců.

Jaké jsou způsobilé náklady?

 • osobní náklady (max. 40%)

 • náklady na subdodávky (max. 20%)

 • ostatní náklady (např. ochrana duševního vlastnictví, materiál, cestovné, služby)

 • nepřímé náklady (max. 25%)

Co musí obsahovat kompletní žádost?

 1. Formulář dílčího projektu

 2. Povinnou konzultaci dílčího projektu s týmem CPPT/CUIP

 3. Osobní prezentaci dílčího projektu před členy Rady pro komercializaci UK

Chcete se zúčastnit? Postup je následující:

 1. Seznamte se se závaznými dokumenty.

 2. Do 10. 9. 2020 se zapište na povinnou konzultaci a zašlete anotaci svého záměru. Formulář včetně termínů najdete ZDE.

 3. Projednejte záměr na své fakultě dle interních pravidel fakulty.

 4. Absolvujte konzultaci dílčího projektu s týmem CPPT/CUIP.

 5. Do 6.10.2020 zašlete na email kompletní draft své projektové žádosti, aby mohl být zkontrolován.

 6. Odešlete kompletně vyplněný formulář dílčího projektu (do 13. 10. 2020 16 h.) v elektronické podobě na email .

 7. Absolvujete prezentaci záměru před Radou pro komercializaci v termínech 3. a 4. 11. 2020

Jaký je HARMONOGRAM soutěže?

26. 8. 2020

Vyhlášení 3. kola interního výběrového řízení

do 10. 9. 2020

Zapsat se na povinnou konzultaci a zaslat anotaci záměru (formulář včetně termínů ZDE)

září/říjen 2020

Konzultovat dílčí projekt (podmínka účasti v soutěži)

do 6. 10. 2020

Zaslat draft projektové žádosti ke kontrole na email

13. 10. 2020

16 hod.


Termín pro podání projektů do 3. kola interního výběrového řízení (podmínkou je předchozí konzultace s CPPT/CUIP) na email

3. a 4. 11. 2020


Osobní prezentace dílčích projektů - prezentace před členy Rady pro komercializaci UK

do 15. 12. 2020

Výsledky 3. kola interního výběrového řízení

leden 2021

Začátek realizace podpořených dílčích projektů

Kontaktní osoby:

Koordinace, administrativní a finanční záležitosti

Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

Tel.: +420 224 491 209

Mail:Poslední změna: 13. červen 2022 12:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám