Vzdělávání / podnikavost

Mgr. et Bc. Veronika Primasová Hrubá

Specialistka vzdělávání

Mail:

Mobil: +420 771 256 584

Veronika zaštiťuje a koordinuje systém vzdělávacích aktivit pod hlavičkou CPPT. Stará se o vyhodnocování vzdělávacích aktivit a jejich rozvoj, stejně tak o hledání externích partnerů pro vzdělávání a komunikaci s nimi.

Mgr. Veronika Haissingerová

Garantka podnikavosti a inovační komunity

Mail:

Mobil: +420 778 956 083

Věnuje se rozvoji oblasti podnikavosti a tvorbě podnikavého ekosystému na UK. Je zapojená a spolutvoří podnikavý network na úrovni univerzit Univerzita PRO podnikavost, vede network „Podnikavost na UK“. Její hlavním úkolem je vytvořit podnikavý ekosystém (na UK? Na CPPT), propojit podnikavé aktéry a vytvořit vhodné prostředí pro tvůrčího podnikavého ducha. S tím souvisí i spolupráce a spolutvorba podnikavých akcí (Startup Night, Ideathon, Falling Walls, rezidentské akce v rámci nef. plnění v KH). Zavedla sérii inovačních a kreativních workshopů, které podporují jednotlivé kompetenční podnikavé oblasti studentů v průběhu akademického roku.

Bc. et Bc. Jan Veselý

Vedoucí kurzu Inovační laboratoř: Rozjeď projekt

Mail:

Mobil: +420 774 837 359

LinkedIN - Osobní web

Jan vede Inovační laboratoř - vzdělávací platformu CPPT, která sídli v Kampusu Hybernská. Společně s Ondřejem Mrkusem vede kurz Rozjeď projekt, projektový seminrář zaměřený na inovace. V minulosti stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace, založil EduFórum, vytvořil online portál dobrokurzy.cz aj. V současnosti má na starosti také vzdělávání ve Slevomatu.

Bc. Petra Práglová

Koordinátorka soutěže Map the System

Mail:

Tel.: +420 224 491 255

Mobil: +420 605 835 605

Petra se stará o administrativní zajištění soutěže Map the System na UK. Zároveň je také asistentkou kanceláře CPPT.
Poslední změna: 29. květen 2023 14:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám