2018 a dříve

Hana Kosová: V uplatňování poznatků společenských a humanitních věd je stále co zlepšovat

Věda a výzkum.cz • Hana Kosová • 10. 11. 2018

"Oblast společenských a humanitních věd představuje nemalé procento výzkumu na českých veřejných vysokých školách. Dosavadní výsledky nejsou v naprosté většině případů v praxi nijak uplatněny, transfer technologií se orientuje primárně na patenty a jejich licencování. Ale i společenské a humanitní vědy potřebují posílit své „aplikační sebevědomí“ a musí hledat nové cesty, jak dostávat získané poznatky do praxe." Více čtěte ZDE.
Hana Kosová: Problémem transferu technologií je stále nízké povědomí

Věda a výzkum.cz • redakce • 30. 1. 2018

"Jak funguje transfer poznatků a technologií na univerzitě? Redakce portálu Vědavýzkum.cz mluvila s Hanou Kosovou, ředitelkou Centra pro přenos poznatků a technologií na Univerzitě Karlově, o službách, které centrum nabízí, o úspěchu projektu v programu GAMA i o překážkách, kterým oblast transferu stále čelí." Více čtěte ZDE.
UK představila nabídku svých služeb na veletrhu inovací

Výroční zpráva Univerzity Karlovy za rok 2017, str. 42-43

"K uspořádání veletrhu Via Carolina nás vedl jednoduchý cíl: připravit další možnost, jak představit externím partnerům, co všechno Univerzita Karlova v oblasti inovací, výzkumu či transferu technologií a znalostí nabízí. K stávajícímu Katalogu služeb UK, který byl publikován fyzicky i elektronicky, jsme se rozhodli přidat osobní setkání vědeckých týmů a komerčních partnerů. Odstartovali jsme první ročník veletrhu inovací a v krásných prostorách Karolina jsme přivítali přes dvě stovky hostů. Máme velkou radost, jak vysokou úroveň jednotlivé prezentace měly a jak velký zájem náš veletrh vyvolal. (...)" Více čtěte ZDE.Univerzita Karlova pořádá veletrh vědy pro firmy

novinky.cz ČTK 23. 5. 2017

"Na Univerzitě Karlově (UK) v Praze se 23. a 24. května koná veletrh vědy a inovací Via Carolina. Nabízí možnosti rozvoje spolupráce akademického výzkumu s podnikatelskou sférou. Firmám poskytne přehled využití výsledků výzkumu, přístrojů a poznatků vědeckých kapacit. Veletrh organizuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK, uskutečňuje se v pražském Karolinu. Akce zahrnuje bohatý doprovodný program s možností zúčastnit se například workshopu se zahraničním expertem pro oblast transferu technologií a přednášek o ochraně duševního vlastnictví." Více čtěte ZDE.


Veletrh Via Carolina ukázal kompostovatelný pytlík i hru o protektorátu

iForum: Online magazín Univerzity Karlovy Kamila Špinarová • foto: René Volfík • 13. 5. 2017

"Via Carolina – veletrh inovačních příležitostí a smluvního výzkumu je zbrusu novým konceptem Centra pro přenos poznatků a technologií UK. Cílem veletrhu je rozšířit spolupráci v oblasti inovací, transferu technologií a celoživotního vzdělávání a zvýšit tak konkurenceschopnost univerzity a její atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Veletrh Via Carolina se uskutečnil v úterý 23. května, pro zájemce o osobní prohlídku jednotlivých pracovišť bude pokračovat i ve čtvrtek 24. května." Více čtěte ZDE.Univerzita Karlova připravila katalog vědeckých služeb

Denik.cz redakce • 14. 12. 2016

"Univerzita Karlova připravila Katalog služeb. Shrnuje oblasti, v nichž mohou univerzitní vědecké týmy nabídnout služby firmám i veřejné sféře. Aktuálně je v něm více než stovka nabídek z oblasti medicíny a humanitních i přírodních věd. Spolupracovalo na něm všech 17 fakult nejstarší české univerzity. Katalog ukazuje potenciál, který univerzita má v přenosu inovací a technologií do praxe. „Nejen do průmyslové, ale zejména do veřejné sféry, protože řada našich iniciativ směřuje ke kontinuálnímu vzdělávání a dovednostem, které jsou potřeba v celé sféře lidských činností," řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima." Více čtěte ZDE.Katalog služeb představí, co veřejnosti nabízejí vědecké týmy na UK

iForum: Online magazín Univerzity Karlovy redakce • 5. 12. 2016

"Univerzita Karlova spustila svůj Katalog služeb, jehož prostřednictvím odborná i laická veřejnost jednoduše zjistí, jaké vědecké týmy na nejstarší české univerzitě působí a co mohou nabídnout. Mezi českými veřejnými vysokými školami a univerzitami jde o ojedinělý projekt. Katalog služeb Univerzity Karlovy představuje práci jednotlivých vědeckých univerzitních týmů. Ty se na stránkách katalogu prezentují svými „vizitkami“. V současné době databáze obsahuje přehled více než 135 nabídek výzkumných služeb Univerzity Karlovy." Více čtěte ZDE.Webový katalog Univerzity Karlovy představuje výzkumy vědců a pomáhá jim dostat se na trh

iRozhlas.cz Pavla Lioliasová • foto: UK • 11. 6. 2016

"Často se stává, že skvělý výzkum, na kterém pracují vědci na univerzitě, zůstane jen na papíře. Nevšimne si ho totiž ten správný člověk. Proto Univerzita Karlova zřídila speciální on-line katalog, který představuje výsledky jednotlivých výzkumů. Katalog si může prohlédnout každý na stránkách Univerzity Karlovy. „Tam už je přímo záložka Katalog služeb, kde se dá dostat k celkové nabídce i k jednotlivým souborům jedno až dvoustránkových nabídek,“ vysvětluje ředitelka Centra pro přenos poznatků Hana Kosová." Více čtěte ZDE. Celý článek ke staženíProlomí pražské vysoké školy Matoušův efekt v plánovacím období 2014–2020?

iForum: Online magazín Univerzity Karlovy Petra Köpplová, CPPT • foto: red. • 18. 11. 2013

"Možnosti financování výzkumných, vývojových a inovačních aktivit z prostředků fondů EU v nastávajícím programovacím období 2014–2020 doznají zásadních změn. Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) Univerzity Karlovy proto ve spolupráci s Asociací institucí a odborníků transferu znalostí, o. s., (AKTOP) a Innovation Leadership Agency, s. r. o., (ILA) uspořádalo 13. listopadu 2013 v Modré posluchárně seminář věnovaný této problematice." Více čtěte ZDE.
Už dvacet let pomáhá Asociace inovačního podnikání rozvíjet vědu a výzkum

iForum: Online magazín Univerzity Karlovy redakce • foto: red. • 4. 7. 2013

"(...) „Členství v Asociaci inovačního podnikání přináší Univerzitě Karlově informace z oblasti inovací a transferu technologií, účast v odborné komunitě a možnosti ovlivňovat legislativu pro oblast vědy a výzkumu,“ vysvětlil ředitel Centra pro přenos poznatků a technologií UK Ing. Jiří M. Fuchs, proč je důležité, že UK s Asociací inovačního podnikání spolupracuje." Více čtěte ZDE.


Autorská práva musí znát každý na UK. Chystá se speciální kurz

iForum: Online magazín Univerzity Karlovy Helena Stinglová • foto: red. • 10. 1. 2013

"Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) připravuje pro rok 2013 nový kurz. Určený by měl být všem členům akademické obce, kteří potřebují znát detaily o ochraně duševního vlastnictví. „Dosud jsme spolupracovali především s lékařskými fakultami, s Farmaceutickou, Matematicko-fyzikální a Přírodovědeckou fakultou. Proto bychom se tentokrát chtěli soustředit i na další fakulty, a to především ve věci, kterou by měl znát každý pracovník i student na univerzitě, a tou je autorské právo,“ vysvětlil ředitel CPPT Ing. Jiří M. Fuchs důvod, proč se kurz otevírá." Více čtěte ZDE.Univerzitní centrum pomáhá s patentováním vynálezů

iForum: Online magazín Univerzity Karlovy Ing. Jiří M. Fuchs, red. • foto: red. • 2. 1. 2013

"V listopadu oslavilo Centrum pro přenos poznatků a technologií UK pět let svého působení. O poslání centra i o tom, jak správně postupovat v případě patentování objevu nebo vynálezu, jsme hovořili s prorektorem pro rozvoj prof. PhDr. Stanislavem Štechem, CSc." Více čtěte ZDE.

Mají se z univerzit stát pouze hráči ekonomického rozvoje?

Přednáška rektora UK Václava Hampla na Evropském fóru vědy a techniky 2010 20. 5. 2010

"(...)S takovýmito centry technologického transferu mají poměrně dlouhou zkušenost americké univerzity, podstatně kratší zkušenost západoevropské univerzity a u nás jsme v podstatě spíše v počátcích nebo v lepším případě mírně pokročilých začátcích. Na naší univerzitě běží Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) po pilotním provozu třetím rokem a má za sebou např. úspěšnou realizaci evropského patentu a založení spin-off firmy. Před podpisem je komplexní smlouva s mezinárodní investiční společností specializovanou na tento druh aktivit IP Group, vzhledem k tomu, že najít dostatečně silného kapitálového partnera na domácí scéně není vždy možné." Více čtěte ZDE.Archiv:

Poslední změna: 12. srpen 2019 14:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám