2023

Články

Some level of flexibility, innovative thinking and risk-taking from everyone involved is crucial to finding new knowledge valorisation pathways and making them work

European IP Helpdesk • Hana Kosová  12/2023

"I think, in general, the concept of knowledge valorisation is very useful because it widens the approach to intellectual property. This Code of Practice is one of the documents that should support the idea of working with knowledge as a whole instead of only focusing on patents. For example, from the perspective of a director of a Knowledge Transfer Office (KTO) of a university, which covers quite a wide range of topics and types of intellectual assets, it’s a very welcome document to tell everyone, written in black and white, that we should be working with knowledge and know-how, which is hidden among

our academic researchers and also to cooperate more with other stakeholders in the whole ecosystem.


I also appreciate that the fundamental idea behind this code is more about managing than protecting IP, and I think it is helpful to take stock of that approach and have it in writing. On the other hand, there is not much new in the code, but I guess you cannot come up with anything more radical in such a document. I wouldn‘t expect it. (...)"


Celý bulletin v .pdf si můžete pročíst ZDE. Článek Hany Kosové na str. 26 - 28Inovační laboratoř: (Sebe)vzdělávací platforma pro podnikavé a tvůrčí lidi (nejen) z Univerzity Karlovy

Inovační podnikání a Transfer technologií • Klára Nechvílová  4/2023

Sdílení zkušeností, inspirace, prostor pro seberozvoj nejen z hlediska znalostí a dovedností, ale i získávání kontaktů mezi podnikavými lidmi napříč univerzitou i mimo ni. Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT) zahájilo činnost platformy Inovační laboratoř CPPT, která se zaměřuje na rozvoj nápadů a kompetencí potřebných k jejich realizaci.


Celý článek si můžete přečíst v .pdf ZDE - str. 11
Svět transferu technologií se definitivně změnil

Transfer technológií • Jiří Valach • 17. 10. 2023

"(...) po několika letech intenzivní diskuze a práce se zásadně změnil pohled na transfer znalostí a technologií. Zjednodušeně řečeno již nejde pouze o tzv. „tvrdý“ transfer technologií a komercializaci výsledků výzkumu, ale o maximální využití všech typů znalostí a know-how pro vytváření přidané hodnoty a vytváření nejen finančních zisků, ale také nefinančních benefitů ve formě pozitivního dopadu na společnost. Dalším doprovodným aspektem této změny je vzdělávání k podnikavosti, a to ne pouze ve starém – obchodním – smyslu podnikání, ale ve smyslu kreativity a osobní angažovanosti v jakémkoliv věku a na jakékoliv studijní nebo pracovní pozici. Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy je jedním z lídrů této změny a nabízí podporu vědcům UK (...)!


Celý článek si můžete přečíst ZDE | Verze v .pdf ZDEPřály bychom si, aby bylo běžnější o traumatech z porodu mluvit, říkají finalistky soutěže Map the System

https://www.ff.cuni.cz/ • Michal Otáhal • 26. 10. 2023

Interdisciplinární tým za prezentaci svého tématu „Trauma a porod v České republice“ obdržel ocenění za vysoce hodnocený projekt v globálním finále soutěže Map the System na University of Oxford. Na projektu spolupracovaly studentky z FF UK Barbora Mudrová (sociální práce) a Johana Haldová (sociologie) s kolegyněmi z Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. O zkušenostech s prestižní mezinárodní soutěží, s přípravou v rámci stejnojmenného kurzu Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) a svých dalších plánech mluví studentky v rozhovoru.


Celý článek si můžete přečíst ZDEŽáci se na tvorbě vlastního projektu naučí nejvíce

Učitelský měsíčník • Michaela Váchová • 10/2023

Čím dál častěji a z různých stran slýcháme, že škola žáky dostatečně nepřipravuje na budoucnost. Že mnohé informace, které se učí a memorují, nejsou pro jejich další studentský, osobní ani pracovní život podstatné. Tento rozhovor ale vypovídá o něčem úplně jiném. S Veronikou Haissingerovou, která působí jako projektová manažerka v Centru pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, jsme si povídali o tématu podnikavosti. Sadě dovedností, které jsou potřeba pro současný život v neustále se měnícím světě a kterým se už na mnoha školách věnují.


Celý článek v .pdf najdete ZDE.Setkání nad propastí Mezi generacemi. Perspektivy a porozumění

https://medium.seznam.cz/ Karina Kazarina 16. 5. 2023

"V rámci nedávného eventu „Mezi generacemi“ se konaly dvě panelové diskuze, které se zaměřovaly na mezigenerační perspektivy v oblasti duševního zdraví a života ve světě médií. A aby toho nebylo málo, na závěr bylo společné posezení u ohně s kytarou.

Dnešní rychlý vývoj technologií a změny ve společnosti přinášejí nové výzvy a příležitosti pro různé generace. Experti z různých oborů v rámci panelové diskuze představili své názory a zkušenosti a společně s účastníky se snažili porozumět tomu, co nás spojuje a co nás rozděluje, a jak s tím můžeme pracovat. Součástí akce bylo také prozkoumání mezigeneračních mýtů a stereotypů."


Event Mezi generacemi vznikl v rámci kurzu Živá laboratoř spolupráce, který na Univerzitě Karlově pořádá 

Centrum pro přenos poznatků a technologií.


Celý článek si můžete přečíst ZDEStudenti všude, majáles bude. Ať žije nová královna!

Forum: Magazín Univerzity Karlovy • Helena Zdráhalová  2. 5. 2023

"Během svátečního odpoledne a večera se pak v Kampusu Hybernská konaly koncerty studentských kapel, divadelní představení, workshopy, diskuze a autorská čtení. Zájemci si mohli také opravit počítač v rámci dílny Potřebnej počítač, vnitřní nastavení si mohli pak zlepšit díky studentům kurzu Živá laboratoř spolupráce organizovaného Centrem pro přenos poznatků a technologií UK. V několika blocích si účastníci jejich programu mohli vyzkoušet arteterapii, muzikoterapii, jógu nidra a aplikovanou improvizaci. V areálu kampusu se prezentovaly také různé studentské spolky spojené s UK."


Celý článek si můžete přečíst ZDETrauma z porodu: Map the System má českého vítěze

Forum: Magazín Univerzity Karlovy • Helena Zdráhalová  26. 4. 2023

Jste připraveni změnit svět? Tuto otázku vetkli do podtitulu mezinárodní soutěže Map the System její zakladatelé na Oxfordské univerzitě. Už podruhé tuto výzvu vyslyšeli také studenti a studentky napříč fakultami UK, kteří se od října pod patronací Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) učili komplexně přistupovat k hledání řešení různých problémů společnosti. Do mezinárodního semifinále soutěže Map the System vyšle Karlovka tým, jenž se svým projektem Trauma a porod v ČR uspěl v republikovém kole soutěže. Konalo se v úterý 25. dubna v Kampusu Hybernská.


Celý článek si můžete přečíst ZDE

Vyšlo také v časopise Inovační podnikání a Transfer technologií 3/2023.Co se skrývá v jádru problému?

prirodovedci.cz • Veronika Rudolfová  26. 4. 2023

Na Univerzitě Karlově je soutěž úzce propojena s dvousemestrálním kurzem, který systémové myšlení představuje a uvádí do praxe. Studenti si vyberou téma i kolegy, se kterými následně v průběhu celého roku mapují a zpracovávají konkrétní projekt. Pro pochopení jednotlivých aktérů a souvislostí si vytvoří tzv. mapu problému a sepíšou písemný výstup. 

Profesor Jan Černý, člen odborné poroty a spoluzakladatel nového multioborového studijního programu Science na Přírodovědecké fakultě UK, vyzdvihl nástup systémového myšlení a zkoumání složitých sítí: „Lidé se rodí jako zvědavci a chtějí rozumět světu. Nerodí se jako biologové nebo chemikové. Proto je v dnešní době důležité přemýšlet komplexně.“ Důležitost systémové myšlení a nadšení studentů vypíchl i docent Vladimír Krylov, proděkan pro vědu, výzkum Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.


Celý článek si můžete přečíst ZDE, článek vyšel také na natur.cuni.cz ZDEDo českého finále prestižní oxfordské soutěže Map the System postoupili studenti z FF UK

Web ff.cuni.cz • redakce  13. 4. 2023

Finále druhého ročníku soutěže se uskuteční v pondělí 25. dubna 2023 od 16:00 v Kampusu Hybernská a online. V rámci večera představí soutěžní týmy velmi aktuální společenská a environmentální témata, která zpracovávaly, a proběhne diskuse s publikem. Ve třech z pěti týmů jsou studenti z FF UK, ten vítězný bude reprezentovat Univerzitu Karlovu na mezinárodní úrovni.


Celý text si můžete přečíst ZDE
(R)evoluce v přístupu ke znalostem a jejich praktickému využití?

Inovační podnikání a Transfer technologií • CPPT UK / Hana Kosová  2/2023

Evropská komise zahájila v polovině dubna v Praze svou osvětovou roadshow po členských státech EU k tématice zhodnocování poznatků z vědy a výzkumu – Knowledge Valorisation.

Evropu lze vnímat jako jeden velký propojený znalostní prostor. V úvodní panelové diskusi vystoupil i prorektor Univerzity Karlovy Pavel Doleček, který zdůraznil roli univerzit a dalších akademických institucí jako jeden z článků inovačního ekosystému, kde se generuje ohromný objem znalostí. Zástupci Evropské Komise představovali nový pohled na znalosti jako zásadní změnu paradigmatu či revoluci. Prorektor UK nazval tento proces změny přístupu spíše přirozenou evolucí.


Celý článek si můžete přečíst v .pdf ZDE - str. 11-12Student event caps new course on humanitarian aid

Forum: Magazín Univerzity Karlovy • Jan Velinger 16. 1. 2023

The Centre for Knowledge and Technology Transfer at CU brings together experts and students from different faculties and fields. Interdisciplinary approaches can inspire new solutions in practice. Last week, the centre hosted an event capping a successful new course - in its first inception or test or pilot run - called Innovation in Humanitarian Aid. Forum was there.


Celý text v AJ si můžete přečíst ZDE


Článek v českém překladu "Studentská konference představila nejnovější inovace v oblasti humanitární pomoci" vyšlo také v časopise Inovační podnikání a Transfer technologií 1/2023. Článek najdete ZDE.Podcasty

Jak moderní technologie pomáhají společnostem a jak se na jejich adopci připravit

O přístupu k inovacím v akademickém prostředí UK a o tom, jak funguje Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy s Janem Veselým - zakladatelem inovační laboratoře

Mission Possible • prosinec 2023

Věděli jste o tom, že UK má v rámci Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) svou inovační laboratoř? Zajímá vás jaké je její poslání, filosofie, jak funguje, pro koho je určena a co si zde (nejen) studenti mohou vyzkoušet? Další zajímavosti o tomto velmi zajímavém konceptu se dozvíte v poutavém povídání se zakladatelem Inovační laboratoře Janem Veselým.


Podcast si můžete pustit na Spotify ZDE.Student života. Rozhovor Aleny Ptáčkové s Janem Veselým

Křídla inspirace • prosinec 2023

„Strach je kámoš“, říká Honza Veselý - vedoucí Inovační laboratoře CPPT UK - a já s ním v duchu souhlasím. Hluboké pravdy jsou úplně jednoduché a v tom je jejich síla. Život nás někdy vede cestami hodně klikatými. Přijímat realitu a dokázat se posunout dál navzdory svým neúspěchům je hodně důležité. Začít tím, čeho se nejvíc bojíme, nám umožní objevit skryté schopnosti. A hlavně – tím klíčovým zážitkem života je překonání sebe sama.


Podcast si můžete pustit na Spotify ZDE.Chyba je krok na cestě k něčemu, co bude úspěšné. Jan Veselý z Inovační laboratoře o ekosystému podpory podnikavosti

Podcast Bez Grantu?! • prosinec 2023

Chce žít ve světě, kde je normální být aktivní? Jan Veselý vede Inovační laboratoř Univerzity Karlovy, kde probouzí changemakery a vede k podnikavosti. Nejen techniky, ale i filozofy, mediky či právníky. Zkrátka všechny studenty. Dlouhodobě se věnuje sociálním inovacím a jeho tématem je budování ekosystému celoživotního vzdělávání.

Co potřebují changemakeři na začátku nejvíce? Proč mu nejde o projekty, ale o lidi? Kdy začít vyplňovat Lean Canvas? Jak si vybrat svou cílovku? A je v Česku dostatek příležitostí pro inovátory?

Dozvíte se v podcastu!


Podcast si můžete pustit na Spotify ZDE.Poslechněte si ► Podcast Udržitelná Karlovka #18: Martin Žežulka (28. 10. 2023)

Nová epizoda Udržitelné Karlovky opět nahlédne do soutěže Map the System, které se zúčastnil čerstvý absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Martin Žežulka. Martin se zabýval problematikou globálních produkčních sítí a rozkrýval jejich pozadí. Rozebereme, co tyto sítě představují a jaké potenciální problémy přinášejí. Podíváme se ale také na otázku interdisciplinarity a udržitelnost z pohledu Martinova oboru sociální geografie.


Podcast si můžete pustit na Spotify ZDE.


Poslední změna: 15. únor 2024 20:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám