Map the System – Zmapuj systém a nastartuj změnu


POZOR! Kurz Map the System - Zmapuj systém a nastartuj změnu se v akademickém roce 2023/24 neotevírá..

Můžete si ale zapsat kurz Systémová změna na FHS UK. Přečtěte si více ZDE.


 • Zajímá Vás společnost a její problémy?

 • Chcete se naučit lépe porozumět systémům, které ovlivňují fungování naší společnosti?

 • Chcete hledat způsoby, jak se dá pracovat na systémové změně?


Přihlaste se na dvousemestrální kurz Map the System: Zmapuj systém a nastartuj změnu. Kurz Vám poskytne základní rámce, nástroje a koncepty, které Vám pomohou podívat se na společenské a environmentální problémy trochu jinak, a to optikou systémového myšlení. To vidí klíč k možným systémovým změnám v hlubokém porozumění problému a jeho širším souvislostem, tedy v mapování systému.


Chcete se dozvědět víc? Rádi byste se potkali s lektory kurzu? Můžete.

Připravili jsme pro Vás 2 informační setkání:

 • 26. 9. 2022 od 9.30 hod. online

 • 4. 10. 2022 od 14 hod. v Kampusu Hybernská - prezenční setkání se všemi lektory

Registrace na obě setkání je povinná. Registrujte se ZDE.

O čem kurz je?

Zásadní společenské problémy vyžadují systémová řešení. A systémová řešení můžeme nacházet jen tehdy, pokud dokážeme systémům co nejlépe rozumět, naslouchat a učit se z nich. Systémová řešení vyžadují lídry, kteří jsou ochotni vydat se na dlouhou cestu budování profesní i životní dráhy se společenským dopadem. Kurz uvede účastníky do systémové teorie a nástrojů systémového myšlení, způsobu práce s evidencí výzkumu, vizualizace map systému.


Studenti kurzu budou mít možnost aplikovat osvojené znalosti a nástroje na vybraný problém z oblasti témat spojených se společností, zdravím, životním prostředím nebo třeba ekonomikou, který je zajímá či který je aktuální pro některou z organizací občanského sektoru. Budou tak moci

 • své znalosti okamžitě propojit s praxí,

 • pracovat v různorodém týmu,

 • využívat podporu lektorů i expertů na téma jimi zvolené výzvy.

Cílem kurzu je dovést studenty k úspěšnému podání přihlášky do globální soutěže Map the System (konec ledna) a vybavit je základními znalostmi systémového myšlení, nástrojů a technik využívaných pro mapování systému.


Jak probíhala soutěž Map the System na Univerzitě Karlově v akademickém roce 2021/22?

S jakými tématy se týmy zúčastnily? Jak vypadaly jejich zpracované výstupy a kdo jel reprezentovat ČR do Oxfordu?

Podívejte se na web Map the system na Univerzitě Karlově!

Přečetěte si rozhovor s vítězkami českého kola soutěže nebo s lektorkou kurzu, Barborou Komberec Novosadovou ZDE.


Co je soutěž Map the System?

Map the System je celosvětová soutěž, která motivuje studenty k tomu podívat se na společenské a environmentální změny trochu jinak. Klíč vidí v dobrém porozumění problému a jeho širším souvislostem. Map the System dává příležitost zamyslet se nad kontextem problémů kolem nás i nad mnoha faktory, které přispívají k jejich rozvoji, ať už jde o vzorce v našem uvažování či chování, ekonomické síly, politická rozhodnutí či globální trendy.


V soutěži Map the Map se každý rok snaží studentské týmy z celého světa co nejlépe mapovat systémy, které ovlivňují podobu života kolem nás, aby bylo možné díky analýze hledat co nejlepší řešení těchto společenských výzev. Map the System je iniciativou Skoll Center for Social Entrepreneurship, které sídlí na Saïd Business School na Oxfordské univerzitě.Pro koho je kurz určený?

 • Vstup do kurzu je otevřen všem studentkám a studentům napříč fakultami a obory UK, kteří mají zájem

  • pozitivně ovlivňovat problémy spojené s tématy společnosti, zdraví, životního prostředí nebo třeba ekonomiky

  • a/nebo touhu porozumět tomu, jak ostatní přispěli ke změně systému.

  • a zároveň se chystají podat přihlášku do soutěže Map the System 2023.

 • Pro účast v kurzu není třeba žádná specifická předcházející znalost.

 • V kurzu jsou vítáni jak jednotlivci, tak už spolupracující týmy.


Co Vám kurz přinese?

 • Získáte kompetence a znalosti v oblasti mapování systému, systémového myšlení, analýzy sociálních problémů, využívání nástrojů vizualizace a prezentačních dovedností

 • Posílíte své znalosti o společenských problémech kolem nás.

 • Naučíte se lépe využívat znalosti získané při studiu a zvýšíte svou kompetenci s nimi efektivně nakládat při hledání řešení společenských problémů.

 • Načerpáte zkušenosti se spoluprací v rámci multioborového týmu.

 • Budete mít možnost získat kontakty v mezinárodním univerzitním prostředí pro navázání další akademické spolupráce

 • Díky své práci na projektu získáte novou perspektivu a třeba i nasměrování pro svou budoucí kariéru s pozitivním dopadem.

 • Vyzkoušíte si, jaké je to zúčastnit se mezinárodní soutěže.


Jak bude kurz probíhat?

 • Kurz je dvousemestrální - začíná v říjnu 2022 a končí v květnu 2023.

 • Je vyučován prezenčně, a to vždy ve středu od 9.00 do 11.30

 • Kurz se skládá

  • z workshopů,

  • ze sdílecích, konzultačních či evaluačních setkání,

  • studia materiálů před každým setkáním (literatura v SIS),

  • setkání s hostujícími řečníky

  • a práce v týmech.

 • Dle individuálního plánu přípravy na účast v soutěži pro každý tým, mohou týmy získat podporu ve vybraných oblastech - práce s daty, vizualizace, technická podpora, podpora v práci s nástroji na mapování systému, propojení s relevantními experty, prezentační dovednosti apod.


 • Termíny výuky:

  • Workshopy: 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 14. 12., 18. 1., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4. (vždy 9-11.30 hod.)

  • Termíny sdílecích, konzultačních a evaluačních setkání dle potřeby po dohodě s mentorem/lektorem


 • Termín finále soutěže Map the System na Univerzitě Karlově: 25. 4. 2023.


Jak se zapsat?

 • Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0015 (6 kreditů).

 • Akademičtí pracovníci, doktorandi a zaměstnanci UK se zapisují prostřednictvím Vzdělávacího portálu UK.

 • Další zájemci se mohou účastnit v případě volné kapacity po dohodě s organizátorem kurzu – .

 • Kapacita kurzu je omezená.


Podmínky splnění kurzu

 • Vyplnění vstupního a závěrečného evaluačního dotazníku

 • Podání přihlášky do soutěže Map the System - do konce ledna 2023

 • Zpracování závěrečného úkolu, a to:

  • Odevzdáním

   • mapy systému,

   • textového komentáře k ní (v rozsahu max. 3000 slov)

   • a seznamu využitých zdrojů to vše do 4. 4. 2023);

  • a prezentací týmové práce v rámci univerzitního finále soutěže Map the System 25. 4. 2023.

 • Poskytnutí zpětné vazby na vybranou mapu systému jiného soutěžního týmu (max. 1 A4 a konzultace).

Za splnění kurzu získají:

 • Zapsaní studenti UK

  • 6 kreditů

  • certifikát o absolvování

 • Účastníci zapsaní přes Vzdělávací portál UK a další zájemci

  • certifikát o absolvování

Kdo Vás kurzem provede?

Pravidelně se budete potkávat s Barborou Komberec Novosadovou, která je hlavní lektorkou kurzu.

Barbora se po zkušenosti v oblasti public relations a komunikace začla plně věnovat práci v občanském sektoru. Vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví a facilitovala aktivity expertního dobrovolnictví pro nadnárodní společnosti. Ve spolupráci s Ashoka ČR spoluzaložila iniciativu Impact Academy, která pomáhá organizacím občanské společnosti lépe plánovat a zvyšovat jejich pozitivní dopad. Je lektorka, facilitátorka a konzultantka v občanském sektoru v tématech systémové myšlení, systémová změna, teorie změny či evaluace jako nástroj strategického učení. V současné době působí na pozici výkonné ředitelky Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy.


Dále se budete setkávat s mentorem a lektorem Radoslavem Pittnerem z Ashoka, Milanem Cahou, Pavlem Boreckým, Lukášem Hrdličkou a dalšími.

Chcete se na něco zeptat?

Nebojte se a ozvěte se!

Petra Práglová

Mail:


Poslední změna: 11. září 2023 15:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám