Historie

Historie CPPT UK

V následujícím textu se dozvíte informace o vývoji Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK). CPPT UK v letošním roce oslavilo 10 let své existence. Za těchto 10 let dokázalo mnoho úspěchů. Získalo a podílelo se na mnoha úspěšných projektech, založilo Radu pro komercializaci, vytvořilo Univerzitní inovační síť, získalo podporu na fázi Proof of Concept, vytvořilo vzdělávací program Management vědy a inovací, zapojilo se do Juniorské univerzity, uspořádalo 1. ročník inovačního veletrhu na Univerzitě Karlově a v neposlední řadě rozšířilo svůj tým na 13 stálých zaměstnanců a 40 skautů a koordinátorů, kteří působí na fakultách a součástech UK.Centrum pro přenos poznatků a technologií UK vzniklo na základě projektu pod názvem Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v roce 2005.

Tento projekt měl 2 etapy:

 • 1. etapa - vytvoření skautské sítě a vypracování základní analýzy pro zřízení Centra

 • 2. etapa - zpracování organizační schématu a analýza struktury CPPTVznik Centra pro přenos poznatků a technologií, samostatné součásti

Univerzity KarlovyVzdělávací projekt Inovační podnikání Univerzity Karlovy (IPUK)

- struktura do 4 modulárních kurzů:

A: od poznatku k využití a zisku

B1: efektivní řízení znalostí - technologičtí zpravodajové

B2: efektivní řízení znalostí - manažeři znalostí

C: akademická instituce jako zdroj inovací


Projekt Transnational Technology Transfer Manager. Aplikace evropského vzdělávacího modelu na Univerzitě Karlově a projekt Transfer znalostí a technologií.


Pre-seed I a Pre-seed II

Cílem projektu Pre-seed I bylo posílit struktury UK, poskytnout odborný servis mimopražským VaV pracovištím UK, posílit povědomí a míru ochrany DV a VaV pracovištích UK, vyhledávat VaV projekty vhodné ke komercializaci. Navazující byl projekt Pre-seed II, který měl za úkol zvýšit intenzitu ochrany duševního vlastnictví a ověřování komercializačního potenciálu u schválených aktivit z oblasti molekulární biologie a biotechnologie.
Rada pro komercializaci

poradní orgán rektora v záležitostech komercializace výsledků vědy a výzkumu UK

 • 3leté funkční období

 • 2014-2016: 17 členů

 • 2017-2019: 15 členů
GAMA

Projekt na podporu fáze Proof of Concept. Poskytovatelem dotace je Technologická agentura ČR. Projekt je realizován v letech 2014 – 2019. Celková výše přidělené dotace je 20,94 mil. Kč.
Management vědy a inovací


Centrum pro přenos poznatků a technologií UK patřilo mezi první, kteří měli tu čest přednášet na Juniorské univerzitě, kterou každoročně pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.
Katalog služeb


Katalog služeb vznikl v září 2016. Byl vytvořen ve spolupráci s partnery z celé univerzity. Vznikly tak přehledné vizitky, které vám přiblíží, čím by vědecké týmy Univerzity Karlovy mohly být užitečné pro vaši firmu, organizaci nebo úřad. Na Univerzitě Karlově působí přední experti v mnoha oborech. Aktuálně se připravuje nová verze katalogu.
Veletrh Via Carolina

Via Carolina je veletrh v oblasti inovací, smluvního výzkumu, transferu technologií a celoživotního vzdělávání. Univerzita Karlova interaktivní formou nabízí příležitosti využít výsledky výzkumu, expertní i přístrojové kapacity externím partnerům. První ročník veletrhu Via Carolina proběhl v květnu 2017. Druhý ročník je plánovaný na rok 2019.Dalším katalogem, jenž byl vytvořen, je Katalog celoživotního vzdělávání pro aplikační sféru. Tento katalog vznikl za spolupráce s Centrem celoživotního vzdělávání UK. Katalog čítá nejrůznější kurzy napříč obory a fakultami na univerzitě. CPPT UK se podílelo na designu a grafice tohoto katalogu. Centrum CŽV pak katalog naplnilo po obsahové stránce. Naleznete zde také kurz Management vědy a inovací.
CPPT UK se také zapojuje do projektů.


Projekt Excellence in ReSTI

 • 6 mil. Kč

 • 9 partnerských zemí ze střední a jihovýchodní Evropy

 • získávání finančních prostředků na sociální a technologické inovace z EU


Projekt Univerzitní inovační síť

 • 40 mil. Kč na rozvoj skautské sítě

 • 45 skautů

 • rozšíření týmů CPPT - patentový poradce, právník, business development managerDuševní vlastnictví
Grafické znázornění růstu počtu zaměstnanců CPPT UK, technických skautů a koordinátorů přenosu poznatků v letech 2007-2017.


Vedení CPPT UK


10 let Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy

Vize CPPT UK

 • založení dceřiné společnosti

 • podpora spin off

 • soustředění na studenty UK

 • MVI II a další specializované vzdělávání

 • více zahraniční spolupráce

Poslední změna: 27. prosinec 2018 14:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám