Katalog celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání mají na Univerzitě Karlově dlouholetou tradici a jejich potenciál neustále roste. Tyto programy jsou poskytovány zájemcům o celoživotní vzdělávání ve velmi různorodé skladbě z hlediska jejich potřeb a zájmů.


Katalog CŽV pro aplikační sféru vznikl z potřeby profilovat velmi kvalitní širokospektrální nabídku programů celoživotního vzdělávání, které fakulty a součásti univerzity poskytují a aplikační sféra tuto ucelenou nabídku postrádá. Cílem katalogu je vytvořit souhrnnou nabídku pro specificky zaměřenou cílovou skupinu, jejíž nároky vycházejí z konkrétních potřeb. Katalog, rozčleněný do tří oblastí (humanitní vědy, přírodní vědy, lékařské vědy), přehledně prezentuje programy celoživotního vzdělávání, které fakulty a součásti UK nabízejí. Tento přehled je vytvořen pro akademický rok 2016/2017.


Věříme, že z si nabídky programů celoživotního vzdělávání určených pro aplikační sféru vyberete.

Humanitní vědy

Přírodní vědy

Lékařské vědy


Kontakt

PaeDr. Alena Slámová

vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

Telefon: 224 491 285
Poslední změna: 18. listopad 2019 15:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám