• Aktuality

Aktuality


25. ledna 2019

Společnost Alevia pořádá ve spolupráci se svými partnery ve dnech 24. a 25. dubna 2019 v Pardubicích dvoudenní workshop zaměřený na problematiku zakládání spin-off společností.


Na základě rostoucí poptávky ze strany výzkumných organizací (vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a ostatních veřejných výzkumných institucí) jsme se rozhodli uspořádat dvoudenní workshop tematicky zaměřený na zakládání tzv. spin-off společností. Jedná se jak o společnosti, ve kterých má mateřská instituce finanční podíl, tak o společnosti, které si zakládají akademičtí či vědečtí pracovníci výzkumné organizace s využitím duševního vlastnictví či know-how patřícího zaměstnavateli.

V rámci prvního dne budeme diskutovat případové studie vzniku dceřiné společnosti veřejné vysoké školy (CUIP s.r.o. Univerzity Karlovy) a veřejné výzkumné organizace (IOCB TECH s.r.o. Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR). Druhý den se budeme věnovat především právnímu rámci, který má na zakládání dopad. Také se pokusíme konkrétní spin-off založit - a to jak s majetkovou účastí výzkumné organizace, tak spin-off akademického či vědeckého pracovníka.

Worskhop pořádáme ve spolupráci s našimi partnery - IOCB TECH, CUIP a AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI. Workshop je určen především pro zástupce veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných organizací, popřípadě jiných výzkumných organizací veřejno-právního charakteru. Z důvodu zachování vysoké míry interaktivity je počet účastníků omezen na maximálně 20.

Lektoři: Martin Fusek (IOCB TECH s.r.o.), Otomar Sláma (CUIP s.r.o.), Matej Kliman (AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI),

Facilitace: Aleš Vlk (Alevia)

Další podrobnosti a registrační formulář naleznete zde.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám