• Aktuality

Aktuality


5. prosince 2018

Minulý týden uspořádalo CPPT UK pod vedením technologických skautů z PřF UK, MFF UK ve spolupráci s transferovou společností UNICO.AI již druhé setkání vědců s firmami, které se odehrálo 22. 11. 2018 ve Faustově domě na Karlově náměstí. Tentokrát ústředním tématem byla voda a ochrana životního prostředí. Několik kol setkávání účastníků každého s každým kolem kulatých stolů trochu netradiční formou speed datingu přerostlo v živou diskuzi a hlubší seznamování v neformální atmosféře. Celkem se zúčastnilo devět vedoucích výzkumných týmů z Univerzity Karlovy v Praze, a to většinou z Přírodovědecké fakulty a pak také z Matematicko-fyzikální fakulty, Centra otázek životního prostředí a Fakulty humanitních studií. Spolu s nimi se seznamovalo dvanáct zástupců firem s širokým portfoliem zájmů od čištění vod s využitím různých technologií přes klimatické modelování a predikci povodní, po sanace a řešení environmentální zátěže. Jedním z horkých témat bylo zavádění nových procesů čištění a detekce mikropolutantů, např. pesticidů, hormonů, léčiv, drog a jejich metabolitů, ale také spousta dalších.

„Hlavním posláním akce „Speed dating: Science meets business“ byla vedle navazování nových spoluprací napříč obory také propagace transferu znalostí a technologií jako takového. Ve srovnání se zahraničím, kde akademici mnohem častěji úzce spolupracují se soukromým sektorem, je dle mého názoru potřeba technologický transfer více zviditelňovat i u nás“, říká hlavní koordinátorka akce Ing. Mgr. Jana Pilátová z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK. „S oslovením firem a výběrem nejvhodnějších partnerů pro vzájemné představení a diskuzi možných společných záměrů zprostředkovala technologická skautka RNDr. Karolína Šolcová Houžvičková z MFF UK a také Mgr. Vojtěch Kadlec, absolvent Katedry sociální geografie PřF UK, spoluzakladatel společnosti UNICO.AI, která se zabývá transferem technologií s využitím umělé inteligence.“Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám