• Aktuality

Aktuality

20. října 2022

Registrujte se: Panelová diskuse na téma Umělá inteligence v rukou lékaře, 14. 11. v Kampusu Hybernská

Umělá inteligence představuje neodvratný technologický pokrok dnešní doby. Zatímco v jiných oblastech již dosáhla širokého přijetí, ve zdravotnictví se AI přijímá pomaleji.

Může být algoritmus zdravotnickým prostředkem?

Jaké jsou etické a právní otázky spojené s AI ve zdravotnictví?

Mohou dostat AI vývojáři přístup k citlivým informacím pacientů?

Kdo bude nést právní odpovědnost za rozhodnutí vytvořené systémem AI: lékař, datový analytik nebo developer?


Zveme Vás na panelovou diskusi zaměřenou na otázky umělé inteligence ve zdravotnictví, která se uskuteční v pondělí 14. 11. 2022 od 17 hod. v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1, budova A, 3. patro)


REGISTRUJTE SE na: https://forms.office.com/r/ZXVUTmDE7j

Akce je zdarma.


Diskutovat a na Vaše otázky odpovídat budou:

  • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

    • Prof. Fínek je děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, a zároveň přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Profesoru Fínkovi se v plzeňské nemocnici podařilo vybudovat jedno z největších a nejmodernějších onkologických pracovišť v Evropě. Mezi jeho odborné zájmy patří umělá inteligence a digitální technologie v medicíně.


  • MUDr. Anna Chromcová, lékařka-radioložka, Medical Data Manager, Carebot

    • MUDr. Chromcová vede medicínské aktivity ve společnosti Carebot. Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a pracovala na Radiodiagnostickém oddělení v Ústřední vojenské nemocnici v Praze jako lékařka-radioložka. V Carebotu se věnuje vedení lékařského týmu a podílí se na strategii a vývoji systémů umělé inteligence pro využití v lékařské praxi. Zajímá se o inovace v medicíně.


  • Ing. Ivo Skalický, Project Manager, Senior Software Developer, Co-owner, Medoro

    • Ing. Skalický je spoluzakladatelem a vedoucím vývoje ve společnosti Medoro. Vystudoval FIT VUT v Brně. Má dlouholetou praxi se systémem PACS a formátem DICOM, které se používají v zobrazovacích metodách v medicíně. Pracoval na integraci mnoha poskytovatelů AI do systému PACS. Díky svým zkušenostem je odborníkem na bezpečnost a certifikaci softwaru jako zdravotnického prostředku.


Panelová diskuse navazuje na kurz Svět farmaceutického průmyslu.


Akce vzniká ve spolupráci Centra pro přenos poznatků a technologií UK a Alliance 4EU+ a projektem Rethinking AI in healthcare.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám