• Vzdělávání
 • Map the System II.: Mapování systému pro systémovou změnu

Map the System II.: Mapování systému pro systémovou změnu

Seminář Map the System II.: Mapování systému pro systémovou změnu j(navazuje přímo na kurz Map the System I.: Úvod do systémového myšlení )e určen pro studentky a studenty, kteří se přihlásili do soutěže Map the System - ta motivuje studenty k tomu, podívat se na společenské a environmentální změny trochu jinak ► a to optikou systémového myšlení. To vidí klíč v dobrém porozumění problému a jeho širším souvislostem.

Studenti

 • si osvojí základy systémové teorie,

 • naučí se pracovat s nástroji systémového myšlení

 • a budou je přímo aplikovat v rámci práce na vlastním projektu.

 • Seznámí se s aktéry systémových změn v české společnosti i se strategiemi systémových změn.

Součástí přípravy na univerzitní kolo soutěže Map the System bude rovněž zdokonalení se v technikách vizualizace dat a prezentačních dovednostech


Vstupem do kurzu je podání přihlášky do soutěže Map the System nejpozději do 31.1. 2022


Více o soutěži Map the System najdete ZDE.


Co Vám kurz přinese?

 • Získání kompetencí a znalostí v oblasti mapování systému, systémového myšlení, analýzy sociálních problémů, využívání nástrojů vizualizace a prezentačních dovedností

 • Získání znalostí práce s online nástroji pro mapování systému

 • Zvýšení znalostí o společenských problémech kolem nás

 • Možnost využití univerzitních znalostí a získaných kompetencí k přispění k řešení společenských problémů

 • Získání dovedností z fungování multioborového týmu

 • Získání kontaktů v mezinárodním univerzitním prostředí pro navázání další akademické spolupráce

 • Lepší nasměrování pro vaši budoucí kariéru s pozitivním dopadem


Jak bude kurz probíhat?

 • Kurz bude vyučován prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí.

 • Kurz se skládá

  • z workshopů, které jsou určené zejména pro týmovou práci na tvorbě mapy systému pro soutěž Map the System;

  • ze studia doplňujících materiálů;

  • setkání s hostujícími řečníky

  • a individuálních konzultací s vyučující a experty.

 • Dle individuálního plánu přípravy na účast v soutěži pro každý tým, mohou týmy získat podporu ve vybraných oblastech (práce s daty, vizualizace, technická podpora, podpora v práci s nástroji na mapování systému, propojení s relevantními experty, prezentační dovednosti apod.).


Jak se zapsat?

Kurz je přípravou na účast v soutěži Map the System 2022. Účast s jiným účelem je možná po předchozí domluvě s vyučující. Studenti, kteří předmět v zimním semestru neabsolvovali, mohou využít také konzultace k individuálnímu podání přihlášky do soutěže Map the System.

 • Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0016 (5 kreditů).

 • Další zájemci se mohou účastnit v případě volné kapacity po dohodě s organizátorem kurzu – .


Podmínky splnění předmětu:

 • Aktivní účast na seminářích - minimálně 75 %

 • Vyplnění vstupního a závěrečného evaluačního dotazníku

 • Zpracování závěrečného úkolu: prezentací týmové práce v rámci univerzitního finále soutěže Map the System (polovina dubna 2022) a odevzdáním mapy systému, textového komentáře k ní (v rozsahu max. 3000 slov) a seznamu využitých zdrojů (do 15. června 2022).

 • Poskytnutí zpětné vazby na vybranou mapu systému jiného soutěžního týmu (max 1 A4 a hodinová konzultace)


Kdo Vás kurzem provede?

Pravidelně se budete potkávat s Barborou Komberec Novosadovou, která je hlavní lektorkou kurzu.

 • Barbora se po zkušenosti v oblasti public relations a komunikace začla plně věnovat práci v občanském sektoru. Vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví a facilitovala aktivity expertního dobrovolnictví pro nadnárodní společnosti.  Ve spolupráci s Ashoka ČR spoluzaložila iniciativu Impact Academy, která pomáhá organizacím občanské společnosti lépe plánovat a zvyšovat jejich pozitivní dopad. V současné době působí jako lektorka, facilitátorka a konzultantka v občanském sektoru v tématech systémové myšlení, systémová změna, teorie změny či evaluace jako nástroj strategického učení.


Dále se budete setkávat s Janem Veselým, vedoucím Inovační laboratoře a lektorem projektového semináře Inovační laboratoř: Rozjeď projekt, a dalšími hosty (bude upřesněno)


Chete se na něco zeptat?

Nebojte se a ozvěte se!

Barboroa Komberec Novosadová

Mail:


Poslední změna: 22. leden 2022 09:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám