Hybernská nehibernuje (AIP, 1/2021)

Nové partnerství Univerzity Karlovy a Hlavního města Prahy

Univerzita Karlova nadále rozšiřuje svůj inovační ekosystém a dalším přírůstkem do inovační rodiny je i Kampus Hybernská. Společně s Hlavním městem Praha se začíná rozvíjet intenzivnější spolupráce s využitím objektu v samém centru metropole na adrese Hybernská 4. Koncem roku 2020 podepsali rektor Zima a primátor Hřib smlouvy zakládající velmi úzkou spolupráci, o které stojí za to vědět.


Rozsáhlý komplex zabydlují dvě entity – strategický univerzitní projekt Hyb4City a městem a univerzitou nově založený zapsaný ústav Kampus Hybernská. Z pohledu univerzity jde o unikátní příležitost významně rozvinout dosavadní spolupráci s městem, kterou do poloviny loňského roku zaštiťovala jen Filozofická fakulta UK.


Do aktivit Kampusu se nyní nově zapojí celá univerzita s celou škálou oborů a může tak lépe využít jejich vzájemné synergie. UK se při realizaci projektu Hyb4City zaměří na oblast inovací a transferu poznatků a technologií. Řízení projektu je proto svěřeno univerzitnímu „TTO“ (Pozn. Technology Transfer Office)Centru pro přenos poznatků a technologií UK.


Město zapůjčuje objekt k využití pro aktivity směřující k inovacím, praktickému využití a prezentaci vědeckých výstupů výzkumných týmů UK. Zapsaný ústav se více soustředí na kulturně-kreativní a komunitní dění a plynule naváže na dosavadní charakter akcí, na které byla veřejnost v minulosti v Kampusu zvyklá, jako koncerty, divadlo, čtení, výstavy a festivaly.


Cílem obou entit je vše synergicky propojit. V Kampusu tak bude vedle sebe sídlit Inovační laboratoř, kavárna s čítárnou, galerie i inovační spin-off společnost UK Charles Games a mnoho dalšího. Výhledově se lze těšit na interaktivní, umělecky a obsahově bohatou expozici představující vědecké poznatky základním a středním školám.


Zatím běží přípravné práce spíše ve virtuálním prostředí, jakmile virus a všechny jeho aktuální podoby dovolí, přesuneme se do HYBridního a nakonec snad i zcela normálního režimu osobních setkání. Připravují se zajímavé cykly přednášek a setkání cílených jak na akademickou, tak firemní sféru i pražskou veřejnost a další návštěvníky.


Vize Kampusu je nabídnout místo prolínání různých témat a setkávání a vytvořit tím líheň pro nové spolupráce a nápady. Přednost dostanou nápady, které jdou napříč obory i fakultami univerzity a nejlépe rovnou zahrnují i externí partnery.


Kampus se nechce soustředit pouze do své lokální dimenze, významným faktorem budou i aktivity cílené na spolupráci se zahraničím i s místní expat komunitou. Svůj prostor najdou i studentské náměty, které se koncentrují kolem Studentské Hybernské. Univerzita má ambici nabídnout své odborné know-how pro řešení konkrétních problémů města a komunity.


Témata, která se zatím dostala do implementačních plánů Hyb4City pro letošní rok obsahují významný důraz na sociální inovace, umělou inteligenci, využití výstupů projektů ÉTA Technologické Agentury ČR cílených na podporu výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd a umění, platformy Věda do praxe a Collaborations for the Future, podcastové studio, inovace v pedagogice a podpora doktorandské platformy, podpora podnikavosti studentů a v neposlední řadě inovace a transfer poznatků a technologií.


Univerzitní tým i tým Hyb4City jsou otevřeni spolupráci s externími partnery z řad firem, veřejného i neziskového sektoru. Prioritou jsou vždy taková partnerství, která přináší všem stranám přidanou hodnotu. Aktivity v Hybernské proto schvaluje programová rada a celkovou koordinaci mezi oběma zasídlenými entitami řídí Rada Kampusu Hybernská, kde jsou paritně zastoupeni oba partneři – město i univerzita.


Univerzita se tímto projektem začala intenzivně věnovat i doposud trochu opomíjené problematice podpory aplikace výstupů "měkkých" věd a jejich interdisciplinární přidané hodnotě. Realizace projektu přispěje k lepšímu propojení vědy na UK a potřeb města a jeho obyvatel. V kombinaci s dosavadním důrazem na podporu transferu technologií a tradiční komercializaci k ještě většímu naplňování potřebné třetí role UK ve všech jejích podobách.


Hana Kosová, pro časopis Inovační podnikání a technologický transfer (AIP), č. 1/2021

(foto: archiv UK)


Poslední změna: 15. červenec 2021 10:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám