Lektoři MSI1Eugen Kvašňák

Eugen Kvašňák má velmi široký okruh zájmů. Jako fyzik vyučuje lékařskou fyziku a informatiku na 3. lékařské fakultě University Karlovy. Jako akademický technologický optimista působí od roku 2005 jako specialista pro přenos technologií, přednášející a manažer vzdělávání na Univerzitě Karlově a je rovněž jedním ze zakladatelů kurzu Management of Science and Innovation nabízeného Centrem pro přenos poznatků a technologií (CPPT). Podílel se také na různých transnacionálních vzdělávacích projektech v oblasti inovací, např. "CENTROPE TT Academy" nebo "Excellence in Research, Management of Social and Technological Innovation", atd. Jako výzkumný pracovník se již 25 let věnuje výzkumu v oblasti neurověd; v poslední době se zabývá využitím elektrické stimulace pro zlepšení kognitivních funkcí. Jako praktický člověk orientovaný na trh je také zakladatelem dvou technologických společností.


Lenka Dvořáková 

Lenka Dvořáková přednáší pro veřejnost a působí jako koučka, školitelka a zakladatelka online platformy, publicspeaking.cz, kde pomáhá nerodilým mluvčím rozvíjet dovednosti potřebné k prezentování v anglickém jazyce – a ještě se u tohoto dobře cítit! V průběhu let, která strávila v diplomatických službách, kdy pracovala jako vyjednavačka EU v OSN a ve vrcholných manažerských pozicích v akademické sféře, si uvědomila důležitost komunikačních dovedností pro úspěch jak v pracovním, tak v osobním životě. Následně se vydala na novou misi – prokázat, že každý se může naučit úspěšně komunikovat a prezentovat. Koučuje a školí jednotlivce i skupiny a mezi její klienty patří nejen startupy, ale i velké společnosti či veřejné organizace, jako jsou PENTA, Microsoft, Kiwi.com, Fusion for Energy a Univerzita Karlova. Získala mnoho ocenění v řečnických soutěžích a naposledy dosáhla na 2. místo na česko-slovenském mistrovství v řečnických dovednostech v angličtině, kde byla zároveň vůbec nejlepší nerodilou mluvčí."


Eliška Koňaříková 

Eliška Koňaříková se momentálně věnuje hodnocení vědy na rektorátu Univerzity Karlovy. Vede kurzy Metodiky 2017 pro zástupce českých veřejných vysokých škol. Pracuje také jako samostatná výzkumná pracovnice Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Vystudovala buněčnou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii a management na České zemědělské univerzitě v Praze, kde zakončila studium diplomovou prací “Řízení personálního a sociálního rozvoje ve výzkumných institucích“. Později získala doktorát na Institutu lidské genetiky v Helmholtz Zentrum v německém Mnichově, kde se zaměřila na lidská dědičná mitochondriální onemocnění. Ve svém volném čase se Eliška podílí na popularizačních akcích pro širokou veřejnost a spravuje svou vlastní vzdělávací facebookovou stránku “We Love Mitochondria“.


Hana Kosová 

Hana Kosová je ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT). Na Univerzitě Karlově působí od roku 2011, přičemž začínala jako nezávislá obchodní konzultantka pro projekty pre-seed a proof-of-concept, a později pracovala na budování univerzitní inovační sítě (University Innovation Network). Pomáhala vytvářet celostátní českou profesionální asociaci Transfera.cz, v letech 2015 – 2018 působila jako místopředsedkyně představenstva. Členkou představenstva zůstává i nadále. Od roku 2019 je také členkou představenstva mezinárodní asociace pro přenos poznatků a technologií ASTP. Byla součástí týmu, který inicioval a nakonec v roce 2018 vytvořil dceřinou společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s.r.o., ve které byla jmenována členkou dozorčí rady. V minulosti zastávala různé funkce související s projektovým a strategickým řízením. V současné době se soustřeďuje na posilování Univerzitní inovační sítě a na jeden z klíčových projektů CPPT - Kampus Hybernská.


Matěj Machů 

Matěj Machů Machů je český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který současně působí jako lektor a poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově i v Charles University Innovations Prague s.r.o. a současně také přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě. V rámci své akademické a vědecké činnosti se zabývá zahraničními právními systémy, a to zejména právem anglo-americkým a izraelským. V otázkách technické specializace se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií.


Otomar Sláma 

Otomar Slámavystudoval obor Veřejná politika ve výzkumu, vývoji a inovacích a také Mezinárodní vztahy a evropská studia; získal také titul MBA v oblasti podnikání. V posledních několika letech přednáší na téma zakládání podniků, tvorby podnikatelských plánů a zřizování spin-off společností. Získal také zkušenosti v soukromém sektoru, kde založil a řídil několik společností. Byl zástupcem ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, kde měl na starosti finální fáze komercializačního procesu. Nyní je předsedou správní rady společnosti Charles University Innovations Prague a.s., která je dceřinou společností Univerzity Karlovy. Cílem této společnosti je transfer poznatků a technologií do reálného života. Otomar také zastupuje Univerzitu Karlovu v několika dozorčích radách spin-off společností Univerzity Karlovy a ve dvou případech je i jejich předsedou.


Jakub Šafránek 

Ing. Jakub Šafránek již přes čtyři roky organizuje workshopy prezentačních dovedností pod názvem Juicy Slides (Šťavnaté slajdy), kterých se účastnilo více než 300 lidí. Organizoval kurzy zaměřené na prezentace a time management pro společnosti a organizace, například Foxconn Technology CZ, FOXCONN CZ, Vodafone Czech Republic, Ferring-Léčiva, Univerzita Hradec Králové, Univerzita obrany, O2 Czech Republic, Asco Joucomatic a Czech-us. Ve svých kurzech využívá také know-how, které získal v zahraničí - v roce 2014 se účastnil semináře VisualStory organizovaného společností Duarte, Inc. (Silicon Valley). Firma Duarte je považována za nejlepší prezentační studio na světě. V roce 2015 dokončil svá vysokoškolská studia na Vysoké škole ekonomické v Praze v hlavním oboru Informační systémy a technologie a ve vedlejším oboru Manažerská psychologie a sociologie. Působí jako garant a lektor modulu Team and Time Management v Management of Science and Innovation na Univerzitě Karlově. Kromě toho pracuje jako SAP konzultant na volné noze a podílel se na úspěšných SAP projektech podpory, implementace a migrace. Více informací o něm naleznete na jeho blogu www.jakubsafranek.cz, kde pravidelně zveřejňuje informace o prezentacích, time managementu a různé tipy pro oblast podnikání.


Ondřej Vaněk 

Ondřej Vaněk získal titul Ph.D. v oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v roce 2010 a od té doby se věnuje výuce i výzkumu. Kromě vedení praktických cvičení a praktických kurzů v oborech molekulární biologie a biochemie organizuje na Přírodovědecké fakultě také kurz o přenosu poznatků a technologií. Ve svém výzkumu se zabývá vztahem mezi strukturou a funkcí různých receptorů imunitních buněk, které se podílejí na rozpoznávání nádorových buněk, a zkoumá, jak tento proces posílit, aby měl pozitivní vliv na naše zdraví. Vede vlastní nezávislou výzkumnou skupinu. Je hlavním řešitelem a spoluřešitelem čtyř projektů Grantové agentury České republiky a vedoucím šesti projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy. Získal cenu v soutěži agentury Instruct s názvem Research and Development Pilot Project (pilotní projekt v oboru výzkumu a vývoje). Účastnil se několika národních a mezinárodních projektů (např. SPINE2: Complexes, projekt EC 6FP, koordinátor prof. David Stuart, Oxford University). Je také členem tří mezinárodních projektů COST Action a dvou souvisejících národních projektů od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na MŠMT působil také jako hodnotitel projektových návrhů v několika soutěžích o granty.


Poslední změna: 15. listopad 2021 10:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám