Svět farmaceutického průmyslu


 • Zajímá vás, jak vzniká nový lék?

 • Chcete vědět jakou roli při tom hrají farmaceutické společnosti a regulační úřady?

 • Máte zájem otevřeně prodiskutovat etické aspekty vztahu lékař – výrobce léčivých přípravků?


Připravili jsme pro Vás sérii seminářů, které komplexně mapují otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich výzkumu, přes proces úspěšné registrace, cenotvorby a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků. Předmět najdete v SISu pod názvem Svět farmaceutického průmyslu (kód TVOL0005) a je hodnocen 2 kredity.


Cílem předmětu je přispět k vyšší informovanosti studentů Univerzity Karlovy o principech výzkumu, vývoje, výroby a podávání farmaceutických přípravků a zvýšit jejich zájem o oblast farmaceutického průmyslu a možnosti uplatnění v něm. V předmětu budou vítání VŠICHNI studenti UK napříč obory a fakultami.


Velký důraz bude kladen na dostatečný prostor pro dotazy a diskusi.


Co o kurzu říká absolventka?

Nela Klímová, mikrobioložka, absolventka kurzu SFP, LS 2021

Fascinuje mě celý proces vývoje léků a jejich uvádění na trh. Teď už mám představu, co vše to obnáší,“  a dodává: Nejde o získávání odborných znalostí, ale o uvedení do světa farmaceutického průmyslu. Na to není třeba být lékařem nebo farmaceutem, dokonce ani přírodovědcem. Jde o téma, které má přesahy do celé společnosti a dokáži si představit, že by mohlo zajímat také řadu studentů humanitních oborů, "  ► Celý rozhovor s Nelou Klímovou si můžete přečíst ZDE.Témata seminářů:

Změna programu vyhrazena. Pořadí přednášek je zatím předběžné a může se měnit.


05. 10. 2021, 14:30 - 15:45

Farmaceutické společností – od originálu ke generiku

PharmDr. Josef Suchopár, ředitel společnosti DrugAgency, a.s.


12. 10. 2021, 14:30 - 15:30

Lékové interakce


19. 10. 2021, 14:30 - 15:30

Klinické studie ve farmacii

PharmDr. Zdeněk Chmelík, Clinical Research Site Manager, TWMA s.r.o.; Quality Manager, MS Pharm s.r.o.


26. 10. 2021, 14:30 - 15:45

Základ správné klinické praxe


02. 11. 2021, 14:30 - 15:45

Health Technology Assessment a farmakoekonomika

MUDr. Jana Skoupá, Česká farmakoekonomická společnost


09. 11. 2021, 14:30 - 15:45

Health Technology Assessment a farmakoekonomika

MUDr. Jana Skoupá, Česká farmakoekonomická společnost


16. 11. 2021, 14:30 - 15:45

Market Access - jak se dostává lék na český trh?

MUDr. Milan Matis, konzultant ve farmaceutickém průmyslu


23. 11. 2021, 14:30 - 15:45

Etické a právní aspekty vztahu lékař – výrobce

Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)


30. 11. 2021, 14:30 - 15:45

Zdravotnický systém ČR


07. 12. 2021, 14:30 - 15:45

Cena, úhrada a regulační mechanismy pro farmaka

Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem


14. 12. 2021, 14:30 - 15:45

Výzkum v generickém průmyslu


04. 01. 2022, 14:30 - 15:45

Příběh společnosti Zentiva


11. 01. 2022, 14:30 - 15:45

Lék jako nástroj mezinárodní politiky

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.


Co vás na kurzu čeká?

 • Setkáte se s odborníky z praxe.

 • Seznámíte se s tématy spojenými s celým procesem vzniku léčivých přípravků.

 • Budete mít prostor se ptát a diskutovat.


Jaká je atestace?

 • Předmět je zakončen zápočtem za 2 kredity

 • Zápočet je podmíněn A/ min. 80% účastí na seminářích a B/ písemnou zpětnou vazbou k obsahu, srozumitelnosti a přínosu seminářů (formou e-mailu)


Jak se zapsat?

 • Studenti se zapisují prostřednictvím SISu, a to v období k tomu určeném.

 • Kód předmětu je TVOL0005.


Kdy a kde se semináře uskuteční?

 • Semináře se budou konat každé úterý počínaje 6. 4. 2021, a to v době od 14.30 do 15.45 hod. v prostoru Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1).

 • Konkrétní učebna bude upřesněna.


Garantem předmětu je rektor Univerzity Karlovy a přednosta ÚLBLD, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.


Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte Jiřího Valacha:

Mail:

Mobil: +420 702 186 488


Poslední změna: 21. září 2021 16:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám