• Vzdělávání
 • LÉK: Výzkum – farmaceutický průmysl – terapie – úhrada

LÉK: Výzkum – farmaceutický průmysl – terapie – úhrada


 • Zajímá vás, jak vzniká nový lék?

 • Chcete vědět jakou roli při tom hrají farmaceutické společnosti a regulační úřady?

 • Máte zájem otevřeně prodiskutovat etické aspekty vztahu lékař – výrobce léčivých přípravků?


Předmět bude otevřen pro LS 2020/21


Připravili jsme pro Vás sérii seminářů, které komplexně mapují otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich výzkumu, přes proces úspěšné registrace, cenotvorby a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků. Předmět najdete v SISu pod názvem LÉK: Výzkum – farmaceutický průmysl – terapie – úhrada (kód B01957) a je hodnocen 2 kredity.

Přednášky jsou otevřené i pro nezapsané zájemce o jednotlivá témata.

Cílem předmětu je seznámit posluchače 3. - 6 . ročníků lékařských fakult s problematikou léčivých prostředků tak, aby se ve své nadcházející klinické praxi mohli lépe orientovat a vnímat tento nezastupitelný segment v systému péče o pacienta. Velký důraz bude kladen na dostatečný prostor pro dotazy a diskusi.


Garantem předmětu je rektor Univerzity Karlovy a přednosta ÚLBLD, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.


Jaká byla témata seminářů?

8. 10. 2019, 14:30 - 15:30

Svět farmaceutických společností – od originálu ke generiku

PharmDr. Josef Suchopár, ředitel společnosti Infopharm, a.s.


22. 10. 2019, 14:30 - 15:30

Přenos výsledků výzkumu do praxe aneb "Genzyme Success Story"

RNDr. Jiří Heřmánek, jednatel společnosti ExCEEd Orphan s.r.o., emeritní CEO spol. Genzyme


5. 11. 2019, 14:30 - 15:30

Ekonomické aspekty farmaceutického průmyslu – farmakoekonomika

MUDr. Jana Skoupá, Česká farmakoekonomická společnost


12. 11. 2019, 14:30 - 15:30

Health Technology Assessment

MUDr. Jana Skoupá, Česká farmakoekonomická společnost


19. 11. 2019, 14:30 - 15:30

Výzkum a vývoj ve farmacii

PharmDr. Zdeněk Chmelík, Clinical Research Site Manager, TWMA s.r.o.; Quality Manager, MS Pharm s.r.o.


26. 11. 2019, 14:30 - 15:30

Etické a právní aspekty vztahu lékař – výrobce: praktické zkušenosti s preskripcí

Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)


3. 12. 2019, 14:30 - 15:30

Market Access - jak se dostává lék na český trh?

MUDr. Milan Matis, konzultant ve farmaceutickém průmyslu


10.12.2019, 14:30 - 15:30

Spolupráce farmaceutického průmyslu a akademické instituce

Mgr. Otomar Sláma. Ředitel dceřinné společnosti UK CUIP, s.r.o., Mgr. Jiří Valach, zástupce ředitelky CPPT UKCo vás na kurzu čeká?

 • Setkáte se s odborníky z praxe.

 • Seznámíte se s tématy spojenými s celým procesem vzniku léčivých přípravků.

 • Budete mít prostor se ptát a diskutovat.

Jaká je atestace?

 • Předmět je zakončen zápočtem za 2 kredity

 • Zápočet je podmíněn A/ min. 80% účastí na seminářích a B/ písemnou zpětnou vazbou k obsahu, srozumitelnosti a přínosu seminářů (formou e-mailu)

Jak se zapsat?

 • Studenti se zapisují prostřednictvím SISu, a to v období k tomu určeném.

 • Kód předmětu je B01957.

Kdy a kde se semináře uskuteční?

 • Semináře budou probíhat na Ústavu vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2

 • Posluchárna 1.26 se nachází v přízemí.

 • Semináře se budou konat každé úterý počínaje 8. 10. 2019, a to 14.30 do 15.30 hod.


Letáček ke stažení najdete ZDE.


Poslední změna: 14. říjen 2020 11:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám