MSI (Basic)

Kurz obsahuje 3 tematické bloky - (1) PROJEKT, (2) KOMERCIALIZACE, (3) MANAŽER, které zahrnují 14 modulů.Témata výukových modulů:


1. Úvod. Tvorba týmů (prezenční)


2. Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací (distanční)


3. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)


4. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)


5. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)


6. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)


7. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)


8. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)


9. Business model. Business plan. Spin-out (distanční)


10. Příprava vlastního Business plánu (distanční)


11. Komunikační dovednosti (distanční)


12. Team & time management (distanční)


13. Projektový management (distanční)


14. Trénink komunikačních dovednosti (prezenční)
Formát kurzu je zvolen tak, aby účastníky maximálně zapojoval: vypracování vlastního projektu, setkání s předními experty z jednotlivých oborů a umožnil získat základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu, komunikačních dovedností i legislativního minima.Forma výuky je převážně distanční (webináře, Moodle UK), zahrnuje pouze 2 prezenční semináře.


Prezenční: Zelená posluchárna, RUK, Celetná 20, Praha 1


Distanční: webináře (v Adobe Connect obvykle v úterý v 16:00-17:30), výukové texty a videa v Moodle UK


Týmová: studentské týmy o 3-5 studentech vypracují na svůj smyšlený projekt grantovou žádost a byznys plánKurz je vyučován v anglickém jazyce a opakuje se každý rok v zimním i letním semestru.Za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.Zaměstnancům je kurz poskytován zdarma.Účastníci mimo UK hradí kurzovné.


Cena: 18 000 Kč (kurz), 2 000 Kč (modul)Anotace


Rozvrh


YouTube


FB


Garant kurzu: RNDr. Eugen Kvašňák Ph.D.
Kontakt


Bc. Petra Práglová

Ing. Marie Katakalidisová

Tel.: 224 491 255
Poslední změna: 28. leden 2019 09:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám