MSI 1 pro výzkumníky

 • Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět?

 • Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi?


Přihlaste se na praktický jednosemestrální kurz Management of Science and Innovation (MSI), který zaštiťuje transferová kancelář Univerzity Karlovy – CPPT UK. Kurz je určen studentům všech fakult UK, stejně jako akademickým i dalším pracovníkům s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty. Cílem kurzu je poskytnout jednotné školení v oblasti managementu vědy, projektovém managementu a problematice transferu technologií.


Zaměstnancům UK je kurz přístupný jako součást nabídky CŽV na UK.Co kurz obsahuje?

Skládá se ze 13 modulů, které pokrývají 3 základní tematické okruhy:

PROJEKT - KOMERCIALIZACE - MANAŽER


 • 1. Úvod. Tvorba týmů (prezenční)

 • 2. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)

 • 3. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)

 • 4. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)

 • 5. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)

 • 6. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)

 • 7. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)

 • 8. Business model. Business plan. Spin-out (distanční)

 • 9. Příprava vlastního Business plánu (distanční)

 • 10. Komunikační dovednosti (distanční)

 • 11. Team & time management (distanční)

 • 12. Projektový management (distanční)

 • 13. Trénink komunikačních dovednosti (prezenční)


Co o našem kurzu říkají absolenti?

MUDr. Josef Fontana ze 3.LF UK

Hana Fořtová, spoluzakladatelka firmy infiberry, s.r.o.

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. z FSV UK

Ing. Mgr. Jana Pilátová z PřF UK

Co vás na kurzu čeká?

 • Budete aktivně pracovat a získáte praktické dovednosti;

 • v týmu připravíte vlastní projekt;

 • setkáte se s předními experty z jednotlivých oborů;

 • získáte základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu, ochrany duševního vlastnictví, legislativního minima a dalších;

 • v rámci tréninku komunikačních dovedností zapracujete na svých soft skills.


Jak bude kurz probíhat?

Forma výuky je převážně distanční, zahrnuje jen 2 prezenční semináře.

 • Prezenční: Zelená posluchárna, RUK, Celetná 20, Praha 1

 • Distanční: webináře (v Adobe Connect obvykle v úterý v 16:00-17:30), výukové texty a videa v Moodle UK


Jak se zapsat?

 • Akademické pracovníky a zaměstnance UK - stejně jako zájemce mimo UK - zapíše přímo CPPT. Kontaktujte nás na , popřípadě telefonicky na čísle +420 224 491 255, Bc. Petra Práglová.

 • Za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.

 • Kurz je vyučován v anglickém jazyce a opakuje se každý akademický rok v zimním i letním semestru.

Zaměstnancům UK je kurz poskytován zdarma.

Účastníci mimo UK hradí kurzovné. Cena: 18 000 Kč (kurz), 2 000 Kč (seminář)


Garant kurzu:

RNDr. Eugen Kvašňák Ph.D.


Anotace

Rozvrh

FB


Kontakt

Bc. Petra Práglová

Tel.: 224 491 255


Poslední změna: 27. únor 2021 19:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám