MSI (Basic)


Kurz obsahuje 3 tematické bloky - (1) PROJEKT, (2) KOMERCIALIZACE, (3) MANAŽER, které zahrnují 13 modulů.


Témata výukových modulů:

 • 1. Úvod. Tvorba týmů (prezenční)

 • 2. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)

 • 3. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)

 • 4. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)

 • 5. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)

 • 6. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)

 • 7. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)

 • 8. Business model. Business plan. Spin-out (distanční)

 • 9. Příprava vlastního Business plánu (distanční)

 • 10. Komunikační dovednosti (distanční)

 • 11. Team & time management (distanční)

 • 12. Projektový management (distanční)

 • 13. Trénink komunikačních dovednosti (prezenční)


Formát kurzu je zvolen tak, aby účastníky maximálně zapojoval: vypracování vlastního projektu, setkání s předními experty z jednotlivých oborů a umožnil získat základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu, komunikačních dovedností i legislativního minima.


Forma výuky je převážně distanční (webináře, Moodle UK), zahrnuje pouze 2 prezenční semináře.


Prezenční: Zelená posluchárna, RUK, Celetná 20, Praha 1

Distanční: webináře (v Adobe Connect obvykle v úterý v 16:00-17:30), výukové texty a videa v Moodle UK

Týmová: studentské týmy o 3-5 studentech vypracují na svůj smyšlený projekt grantovou žádost a byznys plán


Kurz je vyučován v anglickém jazyce a opakuje se každý rok v zimním i letním semestru.

Za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.


Zaměstnancům je kurz poskytován zdarma.


Účastníci mimo UK hradí kurzovné.

Cena: 18 000 Kč (kurz), 2 000 Kč (modul)Anotace

Rozvrh


YouTube

FB


Garant kurzu: RNDr. Eugen Kvašňák Ph.D.

Kontakt

Bc. Petra Práglová

Tel.: 224 491 255


Poslední změna: 9. září 2019 11:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám