• Aktuality

Aktuality

7. listopadu 2023

Seminář na FF UK ► Vaše výzkumné téma: Uplatnění, o kterém jste možná nepřemýšleli

Zajímají vás praktické možnosti uplatnění Vašeho výzkumu? Přijďte se inspirovat!

CPPT UK připravilo interaktivní seminář určený pro mladé i zkušené vědce, doktorandy, postdoktorandy i podpůrné administrativní pracovníky z Filozofické fakulty UK.


Seminář se uskuteční 29. 11. 2023 od 13 do 14.30 hod. v hlavní budově FF UK na Palachově náměstí, místnost P326.


REGISTRACEZDE (pouze pro členy akademické obce FF UK)


Co Vás na semináři čeká?

Dozvíte se:

  • proč je důležité dívat se na výzkum v širších souvislostech;

  • jaké jsou praktické možnosti, jak uplatnit svůj výzkum, jeho výsledky a svoji expertízu;

  • jaké jsou aktuální trendy na zahraničních univerzitách a v Evropě, ovlivňující dostupnost finančních zdrojů

  • a jakou pomoc můžete získat od své fakulty i Centra pro přenos poznatků a technologií UK.


Co si odnesete?

  • Inspiraci - uvidíte, jaký pozitivní a praktický dopad do společnosti může mít Váš výzkum nebo téma vaší dizertace.

  • Konkrétní příklady uplatnění výsledků výzkumu.

  • Praktické tipy zaměřené na téma zhodnocování poznatků ve vědě.

  • Kontakty na experty z CPPT i Vaší fakulty, kteří Vám dokážou poradit a pomoci – ať už teď, nebo v budoucnu.


PLUS budete mít příležitost pokládat otázky a probrat své vlastní téma už na místě s odborníky z CPPT UK i s inovačním skautem FF UK Lukášem Macenauerem (Oddělení komerčních programů a mezisektorové spolupráce FF UK)


Kdo Vás seminářem provede?

Ivana Sýkorová  

Zástupkyně ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií UK 

LinkedIN


Ivana zaštiťuje na Univerzitě Karlově oblast uplatňování výsledků výzkumu z humanitních a společenskovědních oborů. Zároveň je aktivní v mezinárodní komunitě zástupců univerzit i aplikační sféry pro rozvoj této oblasti včetně diskuse pozitivního impactu na společnost. Provází vědce procesem hledání vhodného uplatnění jejich výsledků výzkumu a řídí konkrétní spolupráce s externími partnery. Má dlouholetou zkušenost z oblasti grantové podpory základního i aplikovaného výzkumu a řízení vědeckých projektů, včetně TA ČR GAMA a ÉTA.   


Jiří Valach  

Zástupce ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií UK 

LinkedIN 


Jiří propojuje vědce z Univerzity Karlovy a externí partnery – ať již firmy, neziskovky nebo ministerstva – již od roku 2006. Pomáhá nalézat společný jazyk mezi vědci či děkany fakulty na jedné a manažery firem, náměstky na ministerstvu nebo řediteli neziskovek na druhé straně. Je přesvědčený, že spojení know-how a praxe přináší užitek jednotlivcům i celé společnosti. 


Seminář organizuje CPPT UK ve spolupráci s Oddělením komerčních programů a mezisektorové spolupráce FF UK.Chtěli byste uspořádat podobný seminář i na své fakultě?

Rádi se s Vámi domluvíme. Kontaktujte nás.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám