• Aktuality

Aktuality

7. dubna 2021

Cyklus seminářů Svět farmaceutického průmyslu zahájila přednáška PharmDr. Josefa Suchopára

Od originálu ke generiku, to bylo téma prvního semináře, který proběhl 6. 4. 2021 v rámci přednáškového cyklu Svět farmaceutického průmyslu, který zaštiťuje CPPT.


Přednášky, která kvůli protiapidemickým opatřením probíhala online, se ujal PharmDr. Josef Suchopár, ředitel společnosti Drug Agency, která se zaměřuje na budování centrální databáze dostupných informací o lécích, jejich interakcí a napojení na obdobné české i mezinárodní datbáze.


Dr. Suchopár představil kontext vývoje a prodeje léčiv, a to z různých úhlů pohledu - ekonomického, právního, etického i lékařského. Věnoval se také aktuálním tématům spojeným s pandemií nemoci covid-19.


Interdisciplinární kurz Svět farmaceutického průmyslu je koncipován tak, aby byl zajímavý a obohacující pro všechny studenty UK napříč obory, tedy jak pro ty z lékařských, tak i nelékařských fakult. A jejich reakce v rámci zpětné vazby napovídají, že to funguje:


Studentka Právnické fakulty UK říká:

"Téma prvního semináře předmětu bylo z mého pohledu velmi zajímavé, a to i pro někoho, kdo se v dané problematice z odborného hlediska příliš neorientuje. (...) mohu říct, že prakticky všechny uvedené informace pro mě byly nové a pozoruhodné. Prezentace byla zpracována velmi pěkně a přehledně, informace byly i pro laika poměrně srozumitelné a odborné termíny, které je pro účely pochopení bezpodmínečně nutné znát a chápat, byly ze strany přednášejícího vždy srozumitelně a jasně vyloženy.

Přednáška nezabíhala do přílišných podrobností, ale představovala téma velmi obecně, zároveň však s odkazem na konkrétní kazuistiky, což je z mého pohledu velmi přínosné. Za sebe osobně oceňuji i odkazy na konkrétní právní úpravu; na naší fakultě zároveň studuji předměty zaměřené na zdravotnické právo, toto propojení mi proto přišlo zvlášť užitečné.

Celkově hodnotím proběhlý výklad jako velmi povedený, děkuji za něj a budu se těšit na příští přednášku," .


Studentka Lékařské fakulty v Plzni dodává:

"Informace v přednášce byly pro mě zčásti nové, ale spíše jsem si rozšířila znalosti z předmětu Farmakologie. Velmi přínosné byly informace o zákonech, patentech, klinických studiích a finančních částkách. Pan doktor Suchopár přednáší velmi poutavě a srozumitelně, není nic, co bych vytkla."


Další informace o předmětu Svět farmaceutického průmyslu najdete ZDE.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám